Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

10 parasta tuotemerkin terveyden seurantatyökalua ja ohjelmistoa

Seuraava artikkeli auttaa sinua: 10 parasta tuotemerkin terveyden seurantatyökalua ja ohjelmistoa

Brändisi terveys voi vaikuttaa menestykseesi ja kasvuun. Vahva brändin kunto antaa sinulle kilpailuetua nopeasti muuttuvilla globaaleilla markkinoilla. Se voi auttaa asiakkaita, sekä nykyisiä että uusia, saamaan paremman käsityksen yrityksestäsi ja luottamaan sinuun enemmän. Seuraamalla brändisi kuntoa voit mitata brändisi tuomaa arvoa ja asettaa itsesi kasvuun. Pystyt myös rakentamaan vahvempia ja parempia suhteita asiakkaisiisi ja työntekijöihisi.

Brändit voivat kuitenkin myös “sairastua”. Ongelmia syntyy, ja jos niitä ei käsitellä, niistä voi tulla suurempia ongelmia, joita voi olla vaikeampi ratkaista. Brändin heikkeneminen voi näyttää epäjohdonmukaiselta sitoutumiselta, pienemmiltä markkinaosuuksilta, laadun laskulta ja brändin persoonallisuuden menettämiseltä.

Miten mittaat brändisi suorituskykyä? Tunnistaako yleisösi brändisi? Pystytkö kestämään kilpailua?

Vaikka oman brändisi terveydentilan diagnosointi voi olla vaikeaa, käytettävissä on paljon työkaluja, joiden avulla voit mitata brändisi suorituskykyä. Jaamme luettelon 10 parhaasta tuotemerkin terveyteen liittyvästä työkalusta ja ohjelmistosta sekä tärkeimmistä brändin terveyteen liittyvistä mittareista, joiden avulla voit pitää brändisi vahvana, terveenä ja menestyvänä.


10 parasta tuotemerkin terveyden seurantatyökalua ja ohjelmistoa:


Mikä on Brand Health?

Brändin kunto viittaa joukkoon mittareita, jotka määrittävät brändisi tehokkuuden. Tämä sisältää asiakkaidesi käsityksen ja tietoisuuden brändistäsi ja tarjoamistasi palveluista sekä roolin, joka brändilläsi on liiketoiminnassasi. Se kattaa myös kuinka hyvin brändisi pärjää kilpailijoihin nähden.

Brändin terveys tarjoaa näkemyksiä siitä, onko brändisi kukoistava vai heikkenemässä. Se myös maalaa kuvan brändisi luotettavuudesta. Kun ymmärrät nämä keskeiset tekijät, voit saada käsityksen brändisi nykyisestä asemasta sekä tunnistaa mahdolliset ongelmat tai riskit ja käsitellä niitä ennen kuin ne voivat vahingoittaa vakavasti brändiäsi.


Miksi sinun pitäisi seurata brändin terveyttä?

Se, että tuotemerkki on terve ja toimii hyvin, ei tarkoita, etteikö siitä tulisi heikko. Säännöllisten tuotemerkkien terveystarkastusten suorittamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat haitata kasvuasi.

Brändisi terveyttä mittaamalla ja seuraamalla voit arvioida brändisi suorituskykyä kohdeyleisösi yhteydessä, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä sitä, mikä voi estää sinua saavuttamasta tavoitteitasi. Sen avulla voit myös havaita brändin kannattajat sekä negatiiviset trendit tai käsitykset, jolloin voit nopeasti puuttua niihin molempiin.

Lisäksi brändisi kunnon seuraaminen antaa sinulle paremman käsityksen siitä, kuinka hyvin kampanjasi menestyvät – tai eivät toimi – ja mihin markkinointistrategiasi tulisi suunnata.

Brändisi hyvinvointi on yksi yrityksesi tärkeimmistä resursseista, minkä vuoksi brändisi terveyden seurannan tulisi olla etusijalla ja mieluiten avaintekijä brändistrategiassasi.


Mikä voi aiheuttaa brändin terveyden heikkenemistä?

On useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti brändisi terveyteen. Olet saattanut jättää huomiotta tuotemerkin terveydentilan seurannan ja huomiotta varoitusmerkit. Saatat olla juuttunut mukavuusalueellesi etkä halua muuttua muuttuvien markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten mukaan.

Lisäksi kapea fokus voi vaikuttaa brändisi heikkenemiseen. Näin ollen erittäin laaja keskittyminen ja varpaiden upottaminen monille markkinoille voi laimentaa brändiäsi ja saada sen menemään olemuksensa. Tai saatat joutua työskentelemään kuolevaisilla markkinoilla.

Vaikka nämä antavat kauhean kuvan siitä, mitä brändeistä voisi tulla, voit ryhtyä ennakoiviin toimiin parantaaksesi brändisi terveyttä. Tehdäksesi tämän sinun on ensin tunnistettava ongelmat, jotka vaikuttavat brändiisi. Saatat esimerkiksi saada enemmän negatiivisia mainintoja tai yleisösi ei ole niin kiinnostunut brändistäsi.

Tätä varten sinun on hyödynnettävä tietoja saadaksesi hyödyllisiä oivalluksia, kuten onko brändisi johdonmukainen vai pystyykö se edelleen vastaamaan asiakkaidesi tarpeisiin. Tiedot voivat myös valaista tuotteitasi riippumatta siitä, pystyvätkö ne edelleen käsittelemään kohdeyleisösi kipukohtia tai jos sinun on muutettava niitä, jotta ne tarjoavat konkreettisempaa arvoa.

Kun olet määrittänyt ongelmasi, sinun on luotava toteutettavissa olevia, realistisia tavoitteita, jotka voivat parantaa lyhyen ja pitkän aikavälin käännettäsi. Mitä haluat saavuttaa kuudessa kuukaudessa? Miltä haluat brändisi terveyden näyttävän 24 kuukauden kuluttua? Saatat esimerkiksi haluta parantaa nettopromoottoripisteitäsi tai korjata yleisösi ostoaikeiden puutetta.

Lopuksi, jotta saat selville, edistytkö, on tärkeää seurata parannuksiasi.


5 tärkeintä brändin terveysmittaria, joita sinun on seurattava

Saadaksesi selville, mitä sinun on tarkkailtava, tässä on viisi keskeistä tuotemerkin terveysmittaria, joita sinun on seurattava:

🔥 Empfohlen:  11 helppoa tapaa katsella elokuvia rahalla vapaa-ajallasi

Pystyykö kohdeyleisösi muistamaan brändisi? Tuleeko se ensimmäisenä mieleen, kun he ajattelevat tiettyä tuotetta tai palvelua?

Bränditietoisuus ja siihen liittyvät mittarit, kuten brändin käsitys, brändin mainitseminen sosiaalisessa mediassa, asiakasarvostelut ja verkkosivuston liikenne ovat avaintekijöitä brändisi terveyden mittaamisessa. Se mittaa yleisösi kykyä tunnistaa brändisi, ja se liittyy usein brändin terveyteen.

Kuinka valmiita asiakkaasi ovat ostamaan sinulta?

Se, että ihmiset tuntevat brändisi, ei automaattisesti tarkoita, että he ostavat tuotteitasi tai holhoavat palveluamme. Jokainen asiakas lähtee ainutlaatuiselle ostajan matkalle. Jokaisessa vaiheessa he käyvät läpi erilaisen ostoaikeiden tilan tiedotuksesta tapahtumaan.

Jos haluat tietää, missä olet ostoaikeissa, tarkista vaihtuvuusaste. Voit myös mitata ostoaikeutta tarkistamalla, kuinka moni asiakas ei osta koko tuotetta kokeiluversion käytön jälkeen.

Ihannetapauksessa, jos haluat parantaa brändin terveyttä, sinun on otettava yhteyttä passiiviseen asiakasryhmääsi tai henkilöihin, jotka eivät ole vielä aloittaneet ostajan matkaa.

Brändin maine on toinen keskeinen mittari, joka määrittää brändisi terveyden. Brändistäsi keskustellaan, mutta kaikki nämä keskustelut ja käsitykset eivät ole myönteisiä.

Bränditerveystyökalujen käyttäminen, joiden avulla voit kuunnella sosiaalista kuuntelua, voi auttaa sinua analysoimaan näitä keskusteluja ja tuotemerkin mainitsemista ja paljastamaan brändin tunteita. Näin voit ryhtyä toimiin erityyppisissä keskusteluissa, olivatpa ne positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Näin voit suojata brändiäsi ja säilyttää sen maineen.

Netpromoottoripisteesi (NPS) näyttää brändisi terveyden osoittamalla, kuinka todennäköistä on, että yleisösi reagoi brändiisi positiivisesti tai negatiivisesti. Voit tehdä tämän etsimällä eron positiivisten online-mainintojen ja negatiivisten mainintojen välillä.

Löytääksesi NPS:si voit vähentää negatiivisten mainintojen (tai huonontajien) prosenttiosuuden niiden mainostajien prosenttiosuudesta, jotka mainitsevat brändiäsi positiivisesti. Korkeampi NPS tarkoittaa, että online-tunnelmasi on yleensä hyvä ja että useammat ihmiset pitävät brändistäsi, tuotteestasi tai palvelustasi. Toisaalta alhaisempi NPS tarkoittaa, että sinun on työskenneltävä parantaaksesi brändisi mainetta ja ryhdyttävä toimiin parantaaksesi sitä, miten yleisösi havaitsee brändisi ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Kun olet valmis, voit esittää jatkokysymyksiä, jotka antavat enemmän kontekstia sille, miksi saat tämän pistemäärän tietystä ryhmästä.

Yksinkertaisesti sanottuna äänenosuus (SOV) näyttää, kuinka brändisi pärjää keskusteluissa kilpailijoitasi vastaan, hallitseeko se niitä vai onko se huonompi. SOV valaisee myös epäsuorasti bränditietoisuutta, joka on toinen tärkeä brändin terveysmittari.

Määrittääksesi brändisi ääniosuuden sinun on käytettävä sosiaalista kuuntelutyökalua.

Useissa luettelossamme olevista tuotemerkkiterveystyökaluista ja -ohjelmistoista on sisäänrakennetut sosiaalisen kuuntelutyökalut tai integraatiot suosikki sosiaalisen kuuntelutyökalusi kanssa. Nämä voivat analysoida keskusteluja ja laskea, kuinka brändisi menestyy kilpailijoihin verrattuna. Sieltä voit tarkastella näitä oivalluksia syvemmälle saadaksesi selville, mitä muut menestyvät kilpailijat tekevät, mikä mahdollistaa heidän tuotemerkkiensä hallitsevan verkkokeskusteluja.


10 parasta tuotemerkkiterveystyökalua ja -ohjelmistoa

Brandwatch Consumer Intelligence

Nopeasti muuttuvilla globaaleilla markkinoilla tuotemerkkien on kyettävä sopeutumaan nopeasti. Brandwatch voi auttaa sinua pysymään näiden muutosten tahdissa antamalla sinun ymmärtää paremmin yleisöäsi ja sitouttaa heitä paremmin.

Brandwatchin avulla voit tehdä perusteellista tutkimusta, seurata brändisi suorituskykyä, rakentaa tietoihin perustuvaa sisältöstrategiaa ja tarjota vertaansa vailla olevia kokemuksia kohdeyleisölle. Lisäksi sen avulla voit suojata brändiäsi mahdollisilta tai uusilta uhilta, jolloin voit säilyttää maineesi ja käsitellä ongelmia ennen kuin niistä tulee vielä vakavampia uhkia.

Brandwatch tarjoaa tällä hetkellä kaksi erillistä ratkaisua: kuluttajatietoa ja sosiaalisen median hallintaa. Edellinen on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään paremmin kuluttajia. Se hyödyntää huippuluokan tekoälyä automaattiseen segmentointiin, tekoälyanalyyseihin ja muuhun, jolloin voit optimoida jäsentämätöntä dataa ja saada käyttökelpoisia oivalluksia.

Jälkimmäinen on puolestaan ​​varustettu ominaisuuksilla, jotka auttavat sinua parantamaan suorituskykyäsi sosiaalisissa verkostoissa. Brandwatchin SMM-ratkaisun avulla voit löytää ja saada yleisösi mukaan sosiaalisen median kanaviin, joissa he ovat.


Tuotemerkki 24

Brand24 tekee sosiaalisen median seurannasta älykkäämpää erikokoisille yrityksille. Se tarjoaa mielipideanalyysin, jonka avulla voit saada syvemmän käsityksen asiakkaiden asenteista ja ryhtyä tarvittaviin toimiin mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Pääset myös käyttämään markkinointianalytiikkaa saadaksesi käyttökelpoisia oivalluksia. Siinä on myös keskusteluvolyymikaavio, jonka avulla voit seurata keskustelun volyymin muutoksia, jolloin voit ryhtyä toimiin brändisi suojaamiseksi.

Lisäksi Brand24 on varustettu automaattisella mieliala-analyysillä, jossa segmentit mainitsevat sen mukaan, kuinka positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja ne ovat. Se tarjoaa myös välittömiä ilmoituksia, jotka luovat hälytyksiä negatiivisista maininnoista. Molemmat ominaisuudet on suunniteltu auttamaan sinua suojaamaan brändisi mainetta.

🔥 Empfohlen:  Yli 15 parasta suuvettä 2023: Asiantuntijoiden mukaan

Kaikkien näiden ominaisuuksien lisäksi voit seurata KPI:itä ja saada automaattisia raportteja. Niiden avulla voit mitata tehokkuuttasi seuraamalla mainoksia, sitoutumista ja tavoittavuutta.


Talkwalker Analytics

Talkwalker on kuluttajatiedon kiihdytysalusta, joka on suunniteltu auttamaan sinua pysymään asiakkaiden muuttuvien vaatimusten ja odotusten tahdissa. Se on tekoälyyn perustuva alusta, joka tuottaa toimivaa dataa miljardeista asiakassignaaleista ja muuntaa sen oivalluksiksi, joiden avulla voit nopeasti tunnistaa muutokset ja mukautua niihin.

Talkwalker toimii yhdistämällä sisäisiä ja ulkoisia tietoja kuluttajilta ja asiakkailta tarjotakseen strategisia näkemyksiä brändin kasvusta. Se on varustettu tehokkaalla tekoälymoottorilla, joka kerää ja lajittelee mukautetut luokat automaattisesti segmentoituihin tietopisteisiin, jolloin voit hallita tietojasi paremmin.

Se tarjoaa kolme päätuotetta: Marketing Intelligence, Customer Intelligence ja Social Intelligence. Sen Marketing Intelligence -alustan avulla voit havaita nousevat kuluttajatrendit ja muutokset siinä, miten asiakkaat sitoutuvat brändiisi. Customer Intelligence -alustan avulla voit analysoida kuluttajatietoja eri lähteistä, jolloin voit löytää tärkeitä asiakasteemoja ja havaita ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Lopuksi sen Social Intelligence -alustalla pääset käsiksi tuotemerkkiäsi koskeviin kuluttajien online-keskusteluihin, mikä antaa sinulle mahdollisuuden paitsi suojella brändisi mainetta myös mitata sen suorituskykyä ja mainostaa sitä edelleen.

Talkwalker on monipuolinen brändin terveyden seurantatyökalu, joka antaa sinulle kokonaisvaltaisen kuvan siitä, kuinka kuluttajat ja asiakkaat näkevät brändisi ja miten he ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Sen avulla voit myös seurata brändisi suorituskykyä reaaliajassa kilpailijoihin verrattuna.


Puskuri

Puskurin avulla voit analysoida ja mitata, kuinka hyvin menestyt sosiaalisessa mediassa. Se tarjoaa myös tehokkaamman tavan olla yhteydessä yleisöösi, koska voit vastata niihin nopeasti.

Saat yhden intuitiivisen analytiikan hallintapaneelin, jonka avulla voit seurata suorituskykyä ja luoda raportteja sosiaalisille verkostoille, kuten Instagram ja Facebook. Puskurin avulla voit myös seurata sisältöäsi tarkemmin eri sosiaalisissa kanavissa. Voit esimerkiksi seurata kunkin sosiaalisen tilisi sitoutumismittareita sekä saada tietoa yleisöstäsi – ja siitä, tavoittaako brändisi oikean yleisön – yleisön demografisen ominaisuuden avulla.


Qualtrics

Jos haluat tarjota parempia brändikokemuksia, Qualtrics on hyvä työkalu arsenaalissasi. Se on tehokas ratkaisu, jossa yhdistyvät kuuntelumoottori, toimintaominaisuudet sekä ennakoiva älykkyys ja analytiikka. Se on suunniteltu antamaan sinulle syvällinen käsitys asiakkaistasi, jotta voit tehdä tietoon perustuvia ja vaikuttavia päätöksiä, jotka vaikuttavat positiivisesti brändisi terveyteen.

Qualtricsin kuuntelutyökalu antaa sinulle pääsyn 27 kanavaan ja 128 tietolähteeseen, jotta saat kattavan kuvan siitä, miten asiakkaat näkevät brändisi. Sen ennakoivien AI-ominaisuuksien avulla voit paljastaa uusia ja nousevia trendejä, kun taas sen automaattinen toimintaominaisuus välittää suositellut toimenpiteet automaattisesti asianmukaisille tiimeille, mikä mahdollistaa paremman asiakaspalvelun.

Qualtrics tarjoaa myös valikoiman tuotteita brändin terveyden seurantaan, kuten Design XM, jonka avulla voit paljastaa markkinatrendit ja ymmärtää muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä, ja Customer XM, jonka avulla voit kuunnella asiakkaasi ääntä ja tarjota parempia kokemuksia sekä syventää. asiakasuskollisuus.


Awario

Vaikka Awario on sijoitettu tuotemerkin seurantatyökaluksi, se on myös suunniteltu auttamaan sinua seuraamaan brändisi terveyttä. Sen lisäksi, että seuraat brändiäsi koskevia keskusteluja, voit tehdä markkinatutkimusta suodattamalla asiaankuuluvat ja merkitykselliset brändimaininnat. Lisäksi voit seurata kilpailevaa brändiä Awarion avulla seuraamalla asiakkaiden mainitsemista ja tarkistamalla mainitsemisen tunteita ja kattavuutta.

Lisäksi Awario auttaa sinua löytämään kasvumahdollisuuksia. Sen avulla voit löytää potentiaalisia asiakkaita, jotka etsivät brändisi kaltaisia ​​yrityksiä, ja muuntaa ne liideiksi. Sen avulla voit myös seurata brändimaininnoita ja avainsanoja, jotta voit löytää vaikuttajia, joiden kanssa saatat haluta työskennellä brändisi kasvattamiseksi ja tavoittavuuden laajentamiseksi.


HubSpot

HubSpotin avulla voit seurata brändisi kuntoa tarkistamalla näyttökerrat, seuraamalla asiaankuuluvia keskusteluja ja brändimaininnoita sekä mittaamalla sitoutumista. Sen CRM-alusta on monipuolinen ja sopii myyntijohtajille, markkinoijille, asiakaspalvelutiimeille ja yritysten omistajille.

HubSpot CRM:n avulla saat yleisen postilaatikon, jonka avulla voit hallita kaikkea asiakasviestintää. Hienoa tässä ohjelmistossa on se, että se integroituu olemassa oleviin asiakaspalvelutyökaluihisi, jolloin voit mukauttaa viestintäsi.

Vaikka voit käyttää ilmaista CRM:ää, HubSpot tarjoaa myös valikoiman tuotteita, joita voit käyttää yhdessä seurataksesi brändisi terveyttä. Esimerkiksi sen Marketing Hub on ohjelmistotyökalu, joka on suunniteltu lisäämään liikennettä ja suorittamaan täydellisiä saapuvia markkinointikampanjoita, kun taas sen Operations Hub auttaa kuroimaan asiakastietoja ja automatisoimaan prosesseja, jolloin voit virtaviivaistaa toimintaasi.

🔥 Empfohlen:  Climate Action -kannustinmaksut Albertassa vuodelle 2023

Latana

Tämä tuotemerkin seurantaohjelmisto tarjoaa yrityksille tarkkoja kuluttajatietoja yli 100 maasta. Se tarjoaa muokattavissa olevia oivalluksia, jotta voit tunnistaa ja seurata yrityksellesi tärkeimpiä asioita.

Latana käyttää tekoälypohjaista analytiikkaa paljastaakseen vaikuttavaa dataa ja suodattaen samalla pois kaiken melun. Muokattavan intuitiivisen kojelaudan lisäksi, jonka avulla pääset helposti käsiksi kaikkiin tarvitsemiisi tietoihin, se tarjoaa myös syvän mutta joustavan segmentoinnin antamalla sinulle pääsyn yli 1000 profiiliattribuutin yksityiskohtaisiin tietoihin. Tämä antaa sinulle paremman käsityksen siitä, miten yleisöt, erityisesti markkinaraon, näkevät brändisi ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa.


Todista

Attest on toinen monipuolinen brändin terveyden seurantatyökalu, jonka avulla voit tehdä muutakin kuin vain seurata brändiäsi. Sen avulla voit myös tehdä markkina-analyysejä, tehdä kuluttajien profilointia ja luovaa testausta sekä parantaa tuotelanseerausten suunnittelua ja toteutusta.

Brändiseurantana Attestin avulla voit mitata ja seurata brändisi suorituskykyä antamalla sinulle pääsyn kattaviin kuluttajatietoihin. Sen avulla voit nähdä, kuinka brändisi vaikuttaa kohdeyleisösi ja tietääkö he brändistäsi ja kuinka hyvin suoriudut kilpailijoihin verrattuna.

Antamalla sinulle keinot selvittää, miten kuluttajat näkevät brändisi, Attest auttaa sinua seuraamaan brändisi kuntoa ja ryhtymään tarvittaviin toimiin brändiviestintäsi yhdenmukaistamiseksi. Sen avulla voit myös mitata ostoaikeita ja valaista sitä, kuinka tietoisuus (tai sen puute) voi vaikuttaa yrityksesi tuloihin. Attestin avulla voit myös tunnistaa, ketkä kohdeyleisösi ovat olemassa olevia asiakkaita, sekä määrittää keskeiset tekijät, miksi osa kohdeyleisösi jäsenistä ei ole vielä muuttunut asiakkaiksi.

Attestin avulla saat mukautettavia tuotemerkkiseurantakyselymalleja, jotka tarjoavat kuusi kysymystyyppiä, mukaan lukien yksivalinta-, monivalinta- ja netpromoottoripisteet (NPS). Voit määrittää kelvollisia kysymyksiä tai luoda kysymyksen reititysjärjestelmän yksi- ja monivalintakysymyksille. Kun olet valmis, voit tarkastella tuloksia interaktiivisessa hallintapaneelissasi, saada tulosten erittelyt ja aloittaa trendien tunnistamisen.


Hootsuite

Hootsuite on all-in-one brändin kunnon seurantatyökalu, jonka avulla voit seurata keskusteluja keskeisistä aiheista, brändimaininnoista ja sisällön tehokkuudesta. Sen avulla voit myös vastata nopeasti yleisöllesi antamalla sinun määrittää mukautettuja streameja.

Lisäksi Hootsuite antaa sinulle pääsyn reaaliaikaisiin yleisötietoihin. Näin pysyt ajan tasalla verkkokeskusteluista, löydät ajatusjohtajia ja brändin kannattajia ja saat paremman käsityksen siitä, kuinka brändisi toimii ja kuinka yleisösi sen näkee.

Sen avulla voit myös integroida suosikki sosiaalisen kuuntelutyökalusi, jolloin voit löytää tärkeitä kuluttajien näkemyksiä ja markkinatrendejä, luoda yksilöllisiä kokemuksia, rakentaa parempia, kohdistetumpia markkinointikampanjoita ja seurata brändisi mainetta ja brändin terveyttä.

Kaiken kaikkiaan Hootsuite tarjoaa 360 asteen näkymän suorituksestasi useissa sosiaalisissa verkostoissa. Sen avulla voit käyttää muokattavissa olevia ja jaettavia raportteja ja optimoida strategiasi, jotta voit ryhtyä toimiin parantaaksesi brändisi terveyttä, olipa kyseessä sitten bränditietoisuuden lisääminen tai sitoutumisasteiden parantaminen. Hootsuite tarjoaa myös lisätyökaluja, kuten Hootsuite Impactin ja Hootsuite Amplifyn, jotta voit mitata sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ja kasvattaa brändisi kattavuutta.


Usein Kysytyt Kysymykset

Miksi brändin terveys on tärkeää?

Brändin kunto määrittää brändisi suorituskyvyn. On tärkeää mitata se, jotta tiedät, kuinka yleisösi näkee brändisi, ryhdy toimenpiteisiin parantaaksesi tuotekuvaasi, paljastaa trendit ja mahdollisuudet sekä tunnistaa mahdolliset ongelmat, jotka voivat lopulta vaikuttaa brändisi heikkenemiseen.

Miten voin mitata brändin terveyttä?

Voit mitata brändin terveyttä sosiaalisen kuuntelun, kyselyihin tai kohderyhmiin osallistumisen tai asiakaspalautteen avulla.

Mitkä ovat parhaat brändin terveyden seurantatyökalut?

Joitakin parhaita saatavilla olevia tuotemerkin terveyden seurantatyökaluja ovat Hootsuite, Qualtrics, Brandwatch, Brand24, Talkwalker ja Attest.