Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Co to jest oświadczenie o zarobkach i podatkach na formularzu W2? Co pracodawcy i pracownicy powinni wiedzieć

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Co to jest oświadczenie o zarobkach i podatkach na formularzu W2? Co pracodawcy i pracownicy powinni wiedzieć

Czy jesteś pracownikiem i ciekawi Cię, czym jest oświadczenie o zarobkach i podatkach na formularzu W2, albo pracodawcą zastanawiasz się, czy musi je dostarczyć? Istotne jest, aby pracodawcy i pracownicy rozumieli swoje obowiązki w zakresie formularzy W2. Ten dokument podatkowy ma istotne konsekwencje dla składania zeznań podatkowych i jest istotną częścią krajobrazu finansowego każdego pracownika. W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o zawiłościach formularza W2, od jego celu, zawartości i terminów dystrybucji. Zanurzmy się!

Co to jest formularz W2?

Formularz W2 to formularz podatkowy urzędu skarbowego (IRS), który służy do zgłaszania wynagrodzeń i innych form wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi. Zasadniczo jest to kompleksowa dokumentacja finansowa dotycząca zarobków pracownika za dany rok. Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi kopię wypełnionego formularza W2, aby mógł on prawidłowo i skutecznie złożyć swoje podatki. Oprócz dostarczenia kopii pracownikowi pracodawca jest również prawnie zobowiązany do przesłania kopii formularza do urzędu skarbowego i wszelkich właściwych stanowych organów podatkowych w celu zapewnienia przejrzystości i zgodności.

Kto otrzymuje formularz W-2 – Zeznanie dotyczące wynagrodzeń i podatków?

Formularz W2, zwany także zeznaniem o zarobkach i podatkach, wysyłany jest do pracownika, który pracował dla danego pracodawcy w ciągu roku podatkowego. Niezależnie od tego, czy praca była wykonywana w niepełnym czy pełnym wymiarze czasu pracy, formularz wystawia pracodawca na koniec roku podatkowego. Zawiera szczegółowe informacje na temat zarobków pracownika, pobranych podatków i otrzymanego wynagrodzenia, zapewniając przejrzystą ewidencję dochodów pracownika dla celów podatkowych. Wymagane jest, aby wszyscy pracownicy otrzymali kopię tego formularza w celu złożenia zeznania podatkowego. Pracodawcy muszą przesłać kopię tego formularza do urzędu skarbowego i odpowiednich stanowych organów podatkowych.

Twoje obowiązki jako pracodawcy

Jako pracodawca jesteś prawnie zobowiązany do dostarczenia pracownikom formularza W2 na koniec roku podatkowego. Formularz ten, który należy dokładnie wypełnić i złożyć w terminie, stanowi znaczną część obowiązków podatkowych Twojej firmy. Nie chodzi tylko o zgodność z prawem; terminowe i dokładne W2 pomaga również utrzymać pozytywne relacje z pracownikami. Ważne jest, aby przez cały rok prowadzić skrupulatną ewidencję wynagrodzeń pracowników i potrącanych podatków, ponieważ informacje te zostaną odzwierciedlone w formularzu W2, a rozbieżności mogą prowadzić do potencjalnych problemów z IRS lub agencjami stanowymi.

Jak mogę zdobyć mój W-2?

Wiele osób nie ma pewności, jak uzyskać formularz W-2, ale w rzeczywistości jest to całkiem proste. Oto kilka przydatnych wskazówek, jak zabezpieczyć W-2:

 • Skontaktuj się ze swoim pracodawcą: Twój pracodawca jest Twoją pierwszą osobą kontaktową w sprawie formularzy W-2. Powinni być w stanie dostarczyć Ci niezbędne dokumenty lub instrukcje dotyczące dostępu do nich i ich pobrania online, jeśli taki system istnieje
 • Zaloguj się do swojego internetowego systemu płac: Jeśli masz dostęp online do swojego systemu płac, możesz pobrać kopię formularza W-2 bezpośrednio ze strony internetowej, dzięki czemu proces będzie szybki i bezpapierowy.
 • Skontaktuj się z Administracją Ubezpieczeń Społecznych (SSA): SSA może być w stanie dostarczyć Ci kopię formularza W-2, jeśli go zgubiłeś lub nie możesz go uzyskać od pracodawcy. Jest to przydatna opcja tworzenia kopii zapasowych, jeśli znajdziesz się w tarapatach.
 • Poproś o kopię z IRS: Jeśli nie możesz otrzymać kopii od swojego pracodawcy, możesz zwrócić się do urzędu skarbowego o bezpłatną wymianę, wypełniając formularz 4506-T. Jest to dobra alternatywa, jeśli inne metody okażą się nieskuteczne.
 • Skorzystaj z usług stron trzecich: Istnieją różne usługi stron trzecich, które mogą pomóc w odzyskaniu kopii formularza W-2, jeśli wszystkie inne metody zawiodły. Firmy te zazwyczaj pobierają opłaty za tę usługę, dlatego zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego rozeznania, aby mieć pewność, że podejmujesz świadomą decyzję.

Kiedy W-2 mają pojawić się w 2023 roku?

Formularze W-2 za rok podatkowy 2022 należy składać najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. Pracodawcy mają obowiązek wystawić formularze W-2 na koniec roku kalendarzowego i należy je wysłać do ostatniego dnia lutego. Jest to kluczowy termin, którego niedotrzymanie może skutkować karami. Ważne jest, aby pracodawcy dopilnowali, aby wszyscy pracownicy otrzymali formularze W-2 w odpowiednim czasie, co umożliwi im dokładne i skuteczne przygotowanie podatków.

Jakie informacje zawiera formularz W-2: Zeznanie dotyczące wynagrodzeń i podatków?

Formularz W-2 Oświadczenie o zarobkach i podatkach zapewnia kompleksowy przegląd danych finansowych pracownika za dany rok. Dokument ten stanowi kompleksowe źródło informacji niezbędnych do złożenia zeznania podatkowego. Poniżej znajduje się lista szczegółów zawartych w formularzu W-2:

 • Imię i nazwisko pracownika, adres i numer ubezpieczenia społecznego
 • Nazwa, adres i numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN)
 • Całkowite zarobki, płace i napiwki
 • Kwota federalnego podatku dochodowego potrącona
 • Kwota potrąconych podatków na ubezpieczenie społeczne i opiekę medyczną
 • Potrącone podatki stanowe, lokalne i/lub miejskie
 • Wszelkie inne dochody lub odliczenia podlegające opodatkowaniu zgłaszane do urzędu skarbowego

Jak złożyć formularz W-2

Przyjrzyjmy się, jak wypełnić formularz W-2 pole po polu poniżej…

Pudełka AF

Pole A dotyczy numeru SSN pracownika. Numer ten jest kluczowym elementem identyfikacji osobistej dla celów podatkowych. Pola B, C i D dotyczą numeru EIN, adresu pracodawcy i numeru kontrolnego. Dane te dostarczają ważnych informacji o pracodawcy. Pola E i F dotyczą nazwiska i adresu pracownika, co stanowi kolejny krytyczny aspekt identyfikacji osobistej w rejestrach podatkowych.

🔥 Empfohlen:  30 wesołych wiadomości na Halloween dla współpracowników, klientów i szefa

Ramka 1 – Płace, napiwki, inne wynagrodzenia

Ta sekcja zawiera łączne podlegające opodatkowaniu wynagrodzenie, napiwki i inne wynagrodzenia Twojego pracownika. Obejmuje wszelkie formy zarobków podlegające opodatkowaniu.

Ramka 2 – Potrącenie federalnego podatku dochodowego u źródła

W tym miejscu podana jest całkowita suma federalnego podatku dochodowego pobranego z wynagrodzenia pracownika w ciągu roku. Liczba ta przedstawia przedpłacone przez pracownika składki na podatek federalny.

Ramki 3 i 4

W tych polach pokazane jest wynagrodzenie brutto Twojego pracownika oraz podatki na ubezpieczenie społeczne potrącane z jego wynagrodzenia. Oznacza to, jaka część ich zarobków podlegała podatkom na ubezpieczenie społeczne.

Ramka 5 – Płace i napiwki Medicare

To pole pokazuje kwotę wynagrodzeń i napiwków podlegających podatkom Medicare. Jest to ważny szczegół, ponieważ ma bezpośredni wpływ na przyszłe świadczenia Medicare Twojego pracownika.

Ramka 6 – Potrącony podatek Medicare

Ta sekcja zawiera całkowitą kwotę podatków Medicare potrąconych z wypłaty pracownika. Podobnie jak podatki na ubezpieczenie społeczne, składki te wpływają na świadczenia Medicare pracownika.

Ramka 7 – Wskazówki dotyczące zabezpieczenia społecznego

Jeśli ma to zastosowanie, w tym polu znajduje się łączna kwota napiwków zgłoszonych przez Twojego pracownika. Napiwki te liczą się jako dochód uzyskany na potrzeby obliczania składek na Ubezpieczenie Społeczne.

Ramka 8 – Przydzielone napiwki

W tym polu wyświetlana jest liczba napiwków przyznanych Twojemu pracownikowi na podstawie zgłoszonego dochodu z napiwków. Pomaga uzyskać dokładniejszy obraz całkowitych zarobków pracownika.

Ramka 9

To pole nie jest już używane i należy je pozostawić puste.

Ramka 10 – Świadczenia z tytułu opieki na utrzymaniu

W tej sekcji przedstawiono kwotę świadczeń z tytułu opieki na utrzymaniu zapewnianych przez Twoją firmę. Może obejmować takie rzeczy, jak finansowana przez pracodawcę opieka nad dziećmi lub usługi opieki nad dorosłymi osobami zależnymi.

Ramka 11 – Plany niekwalifikowane

Ta sekcja obejmuje kwotę niekwalifikowanego odroczonego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Obejmuje wszelkie płatności, które nie są częścią planu odroczonych wynagrodzeń kwalifikującego się do opodatkowania.

Ramka 12

W tym polu znajdują się różne rodzaje odroczonych wynagrodzeń i świadczeń. Plany 401(k) Ten proces może się różnić w zależności od oprogramowania.

Ramka 13

W polu 13 znajdują się trzy pola wyboru. Pracodawca powinien zaznaczyć, czy którykolwiek z nich ma zastosowanie:

 • Pracownik statutowy: Dotyczy to pracowników, którzy pomimo otrzymywania wynagrodzenia są traktowani jako samozatrudnieni w zakresie podatków FICA (Social Security and Medicare). IRS ma szczegółowe wytyczne dotyczące tego, kto kwalifikuje się jako pracownik ustawowy.
 • Plan emerytalny: To pole należy zaznaczyć, jeżeli pracownik uczestniczył w roku podatkowym w Państwa firmie w programie emerytalnym. Może to mieć wpływ na zdolność pracownika do odliczania składek na tradycyjne konto IRA.
 • Zasiłek chorobowy strony trzeciej: To pole należy zaznaczyć, jeśli strona trzecia, np. firma ubezpieczeniowa, wypłaciła Twojemu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe.

Ramka 14 – Inne

W polu 14 pracodawcy mają swobodę zgłaszania wszelkich dodatkowych informacji podatkowych, które mogą nie mieścić się w standardowych polach. Może to obejmować takie pozycje, jak składki związkowe, ubezpieczenie zdrowotne sponsorowane przez pracodawcę lub składki na plan emerytalny po opodatkowaniu.

Pola od 15 do 20

Pola te dotyczą podatków stanowych i lokalnych. Obejmują one stanowy numer identyfikacji podatkowej pracodawcy, stanowe wynagrodzenie pracownika, napiwki itp., stanowy podatek dochodowy, nazwę miejscowości, lokalne zarobki, napiwki itp. oraz lokalny podatek dochodowy. Nie wszyscy pracownicy będą mieli wpisy w tych polach, ale w stosownych przypadkach pracodawca powinien dokładnie zgłosić te informacje.

Co zrobić, jeśli nie otrzymałeś formularza IRS W2?

Jeżeli do końca lutego nie otrzymałeś formularza W-2 od swojego pracodawcy (lub byłego pracodawcy), powinieneś najpierw skontaktować się z nim, aby zapytać, czy i kiedy wysłano formularz W-2. Jeśli został wysłany pocztą, mógł zostać zwrócony Twojemu pracodawcy z powodu nieprawidłowego adresu. Jeśli po skontaktowaniu się z pracodawcą nie otrzymasz formularza W-2, możesz zadzwonić do urzędu skarbowego pod numer 800-829-1040 w celu uzyskania pomocy.

Rodzaje formularza IRS W

Istnieje kilka rodzajów formularzy W wydawanych przez IRS. Oto niektóre z nich:

FormularzOpisKto z niego korzysta?
W-2 Formularz ten podaje roczne wynagrodzenie pracownika i kwotę podatków potrąconych z jego wypłaty. Pracodawcy wydają ten formularz swoim pracownikom i IRS.
W-4 Formularz ten pomaga pracodawcy określić prawidłową kwotę podatku do potrącenia z wypłaty pracownika. Pracownicy wypełniają ten formularz i przekazują go pracodawcy. Można go aktualizować w każdej chwili, gdy zmienia się sytuacja osobista lub finansowa pracownika.
W-9 Formularz ten służy do zażądania numeru identyfikacyjnego podatnika (TIN) i potwierdzenia, że ​​podany numer jest prawidłowy. Używany głównie przez niezależnych wykonawców, usługodawców prowadzących działalność na własny rachunek i inne osoby niebędące pracownikami w celu podania swojego numeru NIP podmiotom, od których otrzymują płatności.
W-2G Ten formularz służy do zgłaszania niektórych wygranych w grach hazardowych. Wydawane przez operatorów gier hazardowych zwycięzcom, którzy otrzymują wypłaty spełniające określony próg lub spełniające określone kryteria.
🔥 Empfohlen:  Franczyza a możliwości biznesowe: jaka jest różnica?

Co zrobić, jeśli znajdziesz błąd na swoim W-2

Jeśli znajdziesz błąd w swoim W-2, powinieneś natychmiast powiadomić pracodawcę i poprosić o poprawiony W-2. Twój pracodawca wystawi formularz W-2c, poprawiony formularz W-2. Nigdy nie modyfikuj samodzielnie oryginalnego W-2.

Jak podłączyć W2

Dołączenie formularza W-2 do zeznania podatkowego jest prostym procesem. Oto dokładnie, jak to zrobić:

 1. Zbierz dokumenty. Zbierz formularz W-2 i inne dokumenty, które załączysz do zeznania podatkowego.
 2. Skan lub kserokopia. Zeskanuj dokumenty lub wykonaj kopie, jeśli są to formularze papierowe.
 3. Utwórz folder elektroniczny. Utwórz na swoim komputerze folder, w którym będziesz przechowywać dokumenty.
 4. Prześlij dokumenty. Prześlij zeskanowane/skopiowane formularze do folderu elektronicznego.
 5. Do zeznania dołącz dokumenty. Użyj oprogramowania, którego używasz do składania zeznań podatkowych, aby dołączyć dokumenty do zeznania.

Wskazówki dotyczące formularza W2

Rozliczenie podatku może być dla wielu osób trudnym zadaniem. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci prawidłowo i terminowo złożyć wniosek W-2:

 • Sprawdź dokładnie swoje dane. Upewnij się, że wszystkie informacje są dokładne i aktualne.
 • Sprawdź dwukrotnie dokładność. Przed wysłaniem dokładnie przejrzyj formularz, aby upewnić się, że nie zawiera błędów.
 • Wyślij to na czas. Pamiętaj, aby złożyć wniosek W-2 przed terminem, aby nie ponieść żadnych opłat za zwłokę.
 • Skonsultuj się z doradcą podatkowym. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym, aby uzyskać więcej porad i pomocy w zakresie odliczeń podatkowych i złożenia formularza W-2.
 • Szacunkowe płatności podatkowe. Jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia, być może będziesz musiał dokonać szacunkowych płatności podatku przez cały rok.

Ostatnie słowa

Zrozumienie formularza W-2 i jego konsekwencji zarówno dla pracowników, jak i pracodawców jest kluczowe. Jest to istotna część procesu składania zeznania podatkowego i może odegrać znaczącą rolę w ustaleniu, ile podatku dochodowego dana osoba musi zapłacić. Formularz ten dostarcza także cennych informacji dla pracodawców, pomagając im śledzić kwoty płacone przez nich z tytułu wynagrodzeń i podatków w ciągu całego roku.

Upewnij się, że prowadzisz dokładną dokumentację, składasz dokumenty na czas i rozumiesz swoje obowiązki, niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą. Dzięki temu unikniesz potencjalnych problemów i kar.

Znalezienie najlepszego oprogramowania podatkowego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i właścicieli małych firm jest również ważne, ponieważ może ułatwić i usprawnić proces składania wniosków.

Jaka jest różnica między 1099 a W-2?

Formularz 1099 służy do zgłaszania dochodów osób niebędących pracownikami, takich jak freelancer lub praca najemna, natomiast formularz W-2 służy do zgłaszania wynagrodzeń i innych rodzajów wynagrodzeń pracowników.

Pracodawcy są również zobowiązani do potrącania podatków od dochodów pracowników wykazanych na formularzach W-2, podczas gdy przepisy 1099 wymagają, aby niezależni wykonawcy byli odpowiedzialni za płacenie własnych podatków od dochodów wykazanych na formularzach 1099.

Jaka jest różnica między formularzem W-4 a formularzem W-2?

Formularz W-4, znany również jako zaświadczenie o zaliczce na potrącenie dla pracownika, jest wypełniany przez pracowników, aby poinformować pracodawcę, jaką kwotę federalnego podatku dochodowego należy potrącić z ich wypłat. Pracownik może dostosować ten formularz w każdym przypadku, gdy zmieni się jego sytuacja osobista lub finansowa. Natomiast formularz W-2 to roczny raport generowany przez pracodawców, który szczegółowo opisuje całkowity dochód uzyskany przez pracownika oraz kwotę podatków federalnych, stanowych i innych potrąconych z jego wypłaty w ciągu roku. Zatem formularz W-4 służy do przewidywania zobowiązań podatkowych, natomiast formularz W-2 odzwierciedla to, co faktycznie zarobiono i potrącono.

Co to jest „Cafe 125” w formularzu podatkowym W-2?

„Cafe 125” w formularzu podatkowym W-2 odnosi się do sekcji 125 kodeksu IRS. Ta sekcja dotyczy składek przed opodatkowaniem, które pracownicy wnoszą na rzecz planu kafeterii, który obejmuje świadczenia takie jak składki na ubezpieczenie zdrowotne, dentystyczne i okulistyczne. Składki te są dokonywane z dolarów przed opodatkowaniem i dlatego nie podlegają federalnemu potrąceniu podatku dochodowego, podatkom na ubezpieczenie społeczne ani podatkom Medicare. Wpis „Cafe 125” na formularzu W-2 jest wskaźnikiem wpłat dokonywanych przez pracownika przez cały rok podatkowy.

Co to jest formularz W-2G?

Formularz W-2G, znany również jako określone wygrane w grach hazardowych, to formularz podatkowy używany do zgłaszania dochodów uzyskanych z określonych rodzajów działalności hazardowej. Działania te obejmują loterie, loterie i inne przedsięwzięcia związane z zakładami, które spełniają określone progi wypłat. Płatnicy takich wygranych są zobowiązani do wydania odbiorcy formularza W-2G, jeśli wygrane przekraczają określone wartości, które różnią się w zależności od rodzaju hazardu i podlegają federalnemu potrąceniu podatku dochodowego.

Ile pieniędzy musisz zarobić, aby zdobyć W-2?

Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia formularza W-2 każdemu pracownikowi, który zarobił w ciągu roku co najmniej 600 dolarów z tytułu wynagrodzenia, napiwków lub innego wynagrodzenia. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy pracownikowi potrącono jakąkolwiek kwotę podatku, niezależnie od jego całkowitego dochodu. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli zarobiłeś mniej niż 600 dolarów, nadal jesteś odpowiedzialny za zgłaszanie wszystkich swoich dochodów IRS.

🔥 Empfohlen:  Co to jest finansowanie społecznościowe?

Co mam zrobić, jeśli zgubię W-2?

Jeżeli zgubiłeś formularz W-2, powinieneś niezwłocznie skontaktować się ze swoim pracodawcą i poprosić o duplikat. Pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapewnienia zastępstwa na żądanie. Jeśli Twój pracodawca nie zapewni zastępstwa, możesz skontaktować się z IRS, który może zmusić Twojego pracodawcę do wydania nowego. IRS może również udostępnić Ci formularz zastępczy W-2, z którego będziesz mógł skorzystać, jeśli pracodawca nie zapewni zastępstwa w odpowiednim czasie.

W jakim terminie należy wysłać formularze W-2 do pracowników?

IRS nakazuje pracodawcom rozesłanie formularzy W-2 swoim pracownikom nie później niż 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Daje to pracownikom wystarczająco dużo czasu na złożenie zeznania podatkowego przed ostatecznym terminem 15 kwietnia. Jeśli pracodawca nie dotrzyma tego terminu, grozi mu kara. Dlatego też pracownicy powinni skontaktować się bezpośrednio ze swoimi pracodawcami, jeśli nie otrzymali formularza W-2 do początku lutego.

Co powinienem zrobić, jeśli egzemplarz formularza W-2 pracownika zostanie zwrócony jako niemożliwy do dostarczenia?

Jeśli kopia formularza W-2 pracownika zostanie zwrócona jako niemożliwa do dostarczenia, obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie rozsądnej próby uzyskania poprawionego adresu korespondencyjnego. Pracodawca powinien wówczas ponownie wysłać formularz W-2 na nowy adres. Jeżeli pracodawca nie może uzyskać prawidłowego adresu, powinien bezpiecznie przechowywać niedostarczalny W-2 i przekazać go pracownikowi na żądanie osobiście lub pocztą elektroniczną.

Czy pracodawcy mogą dostarczać pracownikom formularze W-2 drogą elektroniczną?

Tak, pracodawcy mogą udostępniać swoim pracownikom formularze W-2 drogą elektroniczną. Pracodawca musi jednak najpierw uzyskać pisemną zgodę pracownika na otrzymanie W-2 w formie elektronicznej. Zgoda ta może zostać udzielona w formie elektronicznej, a raz wyrażona obowiązuje przez wszystkie kolejne lata, chyba że pracownik ją odwoła.

Czy pracownik może otrzymać więcej niż jedno W-2?

Tak, pracownik może otrzymać wiele formularzy W-2, jeśli w roku podatkowym pracował dla więcej niż jednego pracodawcy. Mogą także otrzymać poprawiony formularz W-2, jeżeli pracodawca popełnił błąd w pierwotnym formularzu, co skutkowało koniecznością jego poprawienia i ponownego wystawienia. Każdy formularz W-2 przedstawia zarobki i podatki pobierane przez innego pracodawcę.

Jakie kary grożą za spóźnione złożenie wniosku W-2?

Kary za spóźnione złożenie formularzy W-2 zależą od tego, kiedy złożysz prawidłowe informacje w IRS. Kara wynosi 50 USD za formularz, jeśli złożysz wniosek w ciągu 30 dni od terminu płatności, i wzrośnie do 110 USD za formularz, jeśli zostanie złożony w okresie od 31 dni po terminie do 1 sierpnia. Po 1 sierpnia lub jeśli w ogóle nie złożysz wniosku, kara może wynosić do 270 USD za formularz. Za umyślne zlekceważenie grozi kara w wysokości co najmniej 550 USD za formularz, bez górnego limitu.

Czy pracodawca może pobrać opłatę za zastępstwo W-2?

Tak, pracodawcy mogą pobierać rozsądną opłatę za wydanie zastępczego formularza W-2. Opłata ta jest zazwyczaj równa rzeczywistym kosztom, jakie ponosi pracodawca w związku z przetwarzaniem i generowaniem formularza zastępczego, w tym wydatkami związanymi z badaniami, wyszukiwaniem danych i przygotowaniem dokumentów. Warto jednak zaznaczyć, że wielu pracodawców świadczy tę usługę bezpłatnie w ramach grzeczności dla swoich pracowników.


Table of Contents