Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Co to jest pożyczka SBA 7(a)?

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Co to jest pożyczka SBA 7(a)?

Myślisz, że potrzebujesz dużo pieniędzy, aby uzyskać pożyczkę dla małej firmy? Inaczej jest w przypadku pożyczki SBA 7(a). W tym poście opiszemy, czym jest pożyczka SBA, kto się do niej kwalifikuje i jak ją uzyskać. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zacznijmy!

Co to jest pożyczka SBA 7(a)?

Program pożyczkowy SBA 7(a) jest najpopularniejszym spośród pożyczek SBA udzielanych przez Small Business Administration i oferowanych przez pożyczkodawców SBA, takich jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i pożyczkodawców internetowych. Jest dostępny dla firm każdej wielkości i może być wykorzystywany do różnych celów, w tym do celów kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych, zapasów, sprzętu i nieruchomości.

Dlaczego warto rozważyć pożyczkę SBA 7(a) dla swojej małej firmy

Jako właściciel firmy zawsze szukasz sposobów na zabezpieczenie finansowania i wykorzystanie wpływów z pożyczki do rozwoju swojej firmy. Oto pięć powodów, dla których warto rozważyć ten rodzaj pożyczki:

 • Aby się zakwalifikować, nie potrzebujesz doskonałego kredytu. SBA nie pożycza bezpośrednio pieniędzy małym firmom. Zamiast tego współpracuje z zatwierdzonymi pożyczkodawcami, takimi jak banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w celu zapewnienia finansowania i warunków pożyczki. Oznacza to, że właściciele małych firm mogą nadal kwalifikować się do pożyczki, nawet jeśli nie mają doskonałego kredytu.
 • Pożyczkę możesz przeznaczyć na wiele celów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pożyczki SBA 7(a) można wykorzystać na różne cele, w tym na kapitał obrotowy, zapasy, sprzęt i nieruchomości komercyjne.
 • Możesz kwalifikować się do niższego oprocentowania. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez partnera pożyczkowego SBA jest zazwyczaj niższe niż oprocentowanie tradycyjnych kredytów bankowych. Dzieje się tak dlatego, że SBA gwarantuje część kredytu, zmniejszając ryzyko dla pożyczkodawcy.
 • Możesz mieć dłuższy okres spłaty. Pożyczki SBA 7(a) mają zazwyczaj okres spłaty do 25 lat. Daje to więcej czasu na spłatę pożyczki i uwalnia w międzyczasie przepływ środków pieniężnych.
 • Możesz uzyskać pożyczkę częściowo umorzoną. Jeśli korzystasz z pożyczki biznesowej na zakup sprzętu lub nieruchomości, możesz uzyskać część pożyczki umorzoną, jeśli utworzysz miejsca pracy lub spełnisz inne wymagania. Może to w dłuższej perspektywie zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy.

SBA 7(a) Wymogi dotyczące pożyczek

Aby uzyskać zgodę na tego rodzaju pożyczkę, Twoja mała firma musi spełniać następujące wymagania pożyczkowe:

 • Co najmniej dwa lata działalności gospodarczej. Aby zakwalifikować się do pożyczki SBA 7(a), Twoja firma musi działać przez co najmniej dwa lata.
 • Minimalne wymagania dotyczące zdolności kredytowej. Chociaż nie potrzebujesz doskonałego kredytu, aby zakwalifikować się do pożyczki SBA, będziesz potrzebować osobistej oceny zdolności kredytowej na poziomie co najmniej 640. Kredyt biznesowy nie jest wymagany, ale może być pomocny w procesie składania wniosku.
 • Roczne przychody. Twoja firma musi również osiągać roczne przychody w wysokości co najmniej 120 000 USD. Jeśli nie spełniasz tego wymogu, możesz nadal kwalifikować się do innego finansowania dla małych firm w ramach programu SBA.
 • Stosunek zadłużenia do dochodów. Oprócz powyższych wymagań, musisz także mieć stosunek zadłużenia do dochodu na poziomie 50% lub mniej, co oznacza, że ​​zadłużenie Twojej firmy nie może przekraczać 50% całkowitego dochodu Twojej firmy.

Rodzaje administracji małych przedsiębiorstw 7(a) Pożyczka

Dostępnych jest wiele programów pożyczkowych SBA, ale najpopularniejszy jest program pożyczkowy 7 (a). Oto kilka różnych typów programów pożyczek biznesowych SBA 7(a):

🔥 Empfohlen:  Przegląd aplikacji QuickThoughts 2023: Czy ta witryna z ankietami jest legalna?

Standard 7(a) Pożyczka

Pożyczka Standard 7(a) jest najpopularniejszym rodzajem pożyczki SBA. Jest dostępny dla firm każdej wielkości i może być wykorzystywany do różnych celów, w tym do kapitału obrotowego, zapasów, sprzętu i nieruchomości. Możesz ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 5 milionów dolarów.

7(a) Mała pożyczka

Mała pożyczka 7 (a) jest przeznaczona dla firm potrzebujących mniejszych pożyczek, o maksymalnej kwocie pożyczki do 350 000 USD. Jest to dobra opcja dla firm, które nie mają zbyt wielu zabezpieczeń do zaoferowania jako zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczka Ekspresowa

Pożyczka ekspresowa to pożyczka spełniająca kryteria 7 (a), która jest przetwarzana i zatwierdzana szybciej niż inne rodzaje pożyczek SBA. Zazwyczaj pożyczkę ekspresową można uzyskać w mniej niż 36 godzin, co czyni ją dobrą opcją dla firm potrzebujących szybkiego dostępu do finansowania.

Eksportuj kapitał obrotowy

Ten rodzaj pożyczki 7 (a) jest przeznaczony specjalnie dla firm eksportujących towary lub usługi. Jeśli eksportujesz towary lub usługi, możesz kwalifikować się do pożyczki w wysokości do 5 milionów dolarów.

Przewaga weteranów

Program Veterans Advantage ma na celu pomóc weteranom i ich współmałżonkom uzyskać dostęp do finansowania dla małych przedsiębiorstw. Jeśli jesteś weteranem lub współmałżonkiem weterana, możesz kwalifikować się do obniżonego oprocentowania pożyczki SBA 7 (a).

Jak ubiegać się o pożyczki biznesowe SBA 7(a).

Ubieganie się o tego rodzaju pożyczkę jest prostym procesem. Przyjrzyjmy się krokom niezbędnym do złożenia wniosku o pożyczkę:

 • Wybierz pożyczkodawcę SBA. Wybierz bank lub kasę pożyczkową oferującą pożyczki zabezpieczone SBA. Zanim wybierzesz pożyczkodawcę, rozejrzyj się i porównaj stawki, warunki i warunki.
 • Wypełnij wniosek. Każdy preferowany pożyczkodawca SBA ma swój własny wniosek, który należy wypełnić. Zanim zaczniesz składać wniosek o pożyczkę, zbierz wymagane dokumenty, takie jak zeznanie podatkowe firmy.
 • Prześlij swoją aplikację. Po wypełnieniu wniosku od jednego z dostępnych preferowanych pożyczkodawców SBA przekażesz go wybranemu pożyczkodawcy do sprawdzenia.
 • Uzyskaj zatwierdzenie i uzyskaj dostęp do swoich środków. Jeśli Twoja pożyczka zostanie zatwierdzona, środki otrzymasz jednorazowo. Następnie możesz wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem.
KrokOpis
Wybierz pożyczkodawcę SBA Wybierz bank lub kasę pożyczkową oferującą pożyczki zabezpieczone SBA. Porównaj ceny, warunki i warunki, aby dokonać świadomego wyboru.
Wypełnij wniosek Wypełnij wniosek dostarczony przez wybranego preferowanego pożyczkodawcę SBA. Zbierz niezbędne dokumenty, w tym zeznania podatkowe od działalności gospodarczej, na poparcie swojego wniosku.
Prześlij swoją aplikację Wyślij wypełniony wniosek i dokumenty uzupełniające do wybranego pożyczkodawcy. Rozpatrzą Twoje zgłoszenie, aby ocenić kwalifikowalność i rentowność pożyczki.
Uzyskaj zgodę i uzyskaj dostęp do środków Po zatwierdzeniu otrzymasz kwotę pożyczki jednorazowo. Wykorzystaj fundusze zgodnie z zamierzonym celem biznesowym, napędzając rozwój i realizując cele finansowe.

Jak trudno jest uzyskać pożyczkę SBA 7 (a)?

Uzyskanie pożyczki SBA 7 (a), w tym opcji takich jak pożyczki od pożyczkodawców finansowych w Kalifornii, nie jest zbyt trudnym zadaniem, jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne i przedstawiasz przekonujący wniosek. Proces ma być dostępny dla wielu przedsiębiorstw poszukujących wsparcia finansowego. Należy jednak podkreślić, że program działa w środowisku konkurencyjnym. Popularność pożyczek SBA 7(a) przekłada się na znaczny napływ wniosków, czasami przekraczający dostępne środki.

🔥 Empfohlen:  12 najlepszych opcji oprogramowania polecającego dla małych firm

Choć zamierzeniem programu jest pomoc małym firmom, tak duże zapotrzebowanie wymaga dobrze przygotowanej aplikacji, aby się wyróżnić. Spełnienie niezbędnych warunków wstępnych, takich jak minimalna historia operacyjna i akceptowalna ocena kredytowa, stanowi podstawę. Jednak rozróżnienie między pozytywnymi i nieudanymi wnioskami często zależy od jakości dokumentacji, przejrzystości biznesplanu i strategicznego dostosowania wniosku o pożyczkę do celów wzrostu.

Poruszanie się w tym konkursie wymaga poświęcenia, dbałości o szczegóły i proaktywnego podejścia. Przedsiębiorcy powinni poświęcić czas na stworzenie kompleksowej aplikacji, która podkreśli mocne strony, potencjał i zgodność ich działalności z celem pożyczki. Współpraca z doświadczonymi doradcami finansowymi lub mentorami może również dostarczyć cennych spostrzeżeń, zwiększając szanse na zabezpieczenie poszukiwanego finansowania.

Ile można uzyskać z pożyczki SBA 7(a)?

Program pożyczkowy SBA 7(a) zapewnia znaczną elastyczność finansową, umożliwiając kwalifikującym się przedsiębiorstwom dostęp do zróżnicowanej kwoty kapitału w zależności od ich potrzeb i aspiracji rozwojowych. Maksymalna kwota pożyczki dostępna w ramach tego programu to imponujące 5 milionów dolarów. Ten znaczący próg umożliwia przedsiębiorcom realizację ambitnych inicjatyw, rozszerzanie działalności, inwestowanie w zasoby i wykorzystywanie możliwości, które zapewniają sukces biznesowy.

Urok programu pożyczkowego SBA 7(a) wykracza poza jego hojny limit pożyczki. Zmienne stopy procentowe programu uwzględniają wahania rynkowe, co może skutkować korzystnymi warunkami dla kredytobiorców. Co więcej, elastyczne warunki spłaty uwzględniają wyjątkową sytuację finansową przedsiębiorstw, promując zrównoważony rozwój bez nadmiernych obciążeń finansowych.

Kolejnym atrakcyjnym aspektem programu pożyczkowego SBA 7(a) są stosunkowo łagodne wymagania dotyczące zabezpieczeń. Chociaż w celu zabezpieczenia pożyczki może być konieczne zabezpieczenie, SBA bierze pod uwagę wyzwania stojące przed małymi przedsiębiorstwami w zakresie zapewniania szerokiego zabezpieczenia. Aspekt ten uwzględnia dynamiczny charakter przedsięwzięć przedsiębiorczych i ma na celu łagodzenie barier, które mogłyby utrudniać dostęp do kapitału.

Podsumowując, program pożyczkowy SBA 7(a) stanowi atrakcyjną opcję dla małych przedsiębiorstw poszukujących znacznego wsparcia finansowego. Wysoki limit pożyczek, zmienne stopy procentowe, elastyczne warunki spłaty i pragmatyczne podejście do zabezpieczeń programu, łącznie pozycjonują go jako katalizator wzrostu. Firmy mogą wykorzystać te funkcje do napędzania swojej ekspansji, innowacji i przyczyniania się do żywotności gospodarczej.

Ile można uzyskać z pożyczki SBA 7(a)?

Program pożyczkowy SBA 7(a) zapewnia znaczną elastyczność finansową, umożliwiając kwalifikującym się przedsiębiorstwom dostęp do zróżnicowanej kwoty kapitału w zależności od ich potrzeb i aspiracji rozwojowych. Maksymalna kwota pożyczki dostępna w ramach tego programu to imponujące 5 milionów dolarów. Ten znaczący próg umożliwia przedsiębiorcom realizację ambitnych inicjatyw, rozszerzanie działalności, inwestowanie w zasoby i wykorzystywanie możliwości, które zapewniają sukces biznesowy.

Urok programu pożyczkowego SBA 7(a) wykracza poza jego hojny limit pożyczki. Zmienne stopy procentowe programu uwzględniają wahania rynkowe, co może skutkować korzystnymi warunkami dla kredytobiorców. Co więcej, elastyczne warunki spłaty uwzględniają wyjątkową sytuację finansową przedsiębiorstw, promując zrównoważony rozwój bez nadmiernych obciążeń finansowych.

Kolejnym atrakcyjnym aspektem programu pożyczkowego SBA 7(a) są stosunkowo łagodne wymagania dotyczące zabezpieczeń. Chociaż w celu zabezpieczenia pożyczki może być konieczne zabezpieczenie, SBA bierze pod uwagę wyzwania stojące przed małymi przedsiębiorstwami w zakresie zapewniania szerokiego zabezpieczenia. Aspekt ten uwzględnia dynamiczny charakter przedsięwzięć przedsiębiorczych i ma na celu łagodzenie barier, które mogłyby utrudniać dostęp do kapitału.

Podsumowując, program pożyczkowy SBA 7(a) stanowi atrakcyjną opcję dla małych przedsiębiorstw poszukujących znacznego wsparcia finansowego. Wysoki limit pożyczek, zmienne stopy procentowe, elastyczne warunki spłaty i pragmatyczne podejście do zabezpieczeń programu, łącznie pozycjonują go jako katalizator wzrostu. Firmy mogą wykorzystać te funkcje do napędzania swojej ekspansji, innowacji i przyczyniania się do żywotności gospodarczej.

🔥 Empfohlen:  Blotery biurkowe dla Twojego biura

Czy pożyczki SBA są umorzone?

Pożyczki SBA, takie jak pożyczki SBA 7(a), nie są automatycznie umorzone, ale istnieją programy, które mogą potencjalnie umorzyć część lub całość pożyczki. Aby kwalifikować się do umorzenia, musisz przeznaczyć wpływy z pożyczki na kwalifikujące się wydatki, takie jak koszty wynagrodzeń, czynsz i media. Musisz także spełnić pewne inne warunki, takie jak utrzymanie lub przywrócenie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.

Wniosek

Podsumowując, program pożyczkowy SBA 7(a) oferuje dostępne i elastyczne rozwiązanie dla właścicieli małych firm poszukujących środków finansowych na rozwój. Błędne przekonanie, że do zabezpieczenia pożyczki dla małych przedsiębiorstw potrzebne są znaczne środki, rozwiewa pożyczka SBA 7(a), która umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości uzyskanie finansowania na korzystnych warunkach. Dzięki różnorodnym celom, na jakie można przeznaczyć pożyczkę, w tym kapitałowi obrotowemu, zapasom, sprzętowi i nieruchomościom, odpowiada on na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców.

Korzyści z rozważenia pożyczki SBA 7(a) są liczne. Warto zauważyć, że złagodzone wymagania dotyczące oceny zdolności kredytowej otwierają możliwości właścicielom małych firm z niezbyt doskonałą historią kredytową. Możliwość niższych stóp procentowych, dłuższych okresów spłaty, a nawet częściowego umorzenia pożyczki zachęca firmy do zbadania tej opcji. Co więcej, współpraca SBA z zatwierdzonymi pożyczkodawcami usprawnia proces składania wniosków, zapewniając szybki dostęp do środków bardzo potrzebnych na rozwój biznesu.

Chociaż spełnienie określonych wymagań, takich jak co najmniej dwa lata działalności i ocena kredytowa co najmniej 640, jest niezbędne, program pożyczkowy SBA 7(a) pozostaje dla wielu atrakcyjnym wyborem. Małe firmy mogą w ramach programu korzystać z różnych rodzajów pożyczek, dostosowanych do ich konkretnych potrzeb i celów. Od pożyczki Standard 7(a) po program Veterans Advantage, opcje te zaspokajają potrzeby różnorodnych profili biznesowych.

Ubieganie się o pożyczkę SBA 7(a) jest proste, a postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, przedsiębiorcy mogą bez obaw poruszać się po procesie składania wniosków. Konkurencyjny charakter programu podkreśla znaczenie przygotowania silnej aplikacji, wyróżniającej się na tle dużego popytu.

Ostatecznie program pożyczkowy SBA 7(a) stanowi ratunek dla małych przedsiębiorstw, zapewniając dostęp do kapitału, który wspiera wzrost, innowacje i tworzenie miejsc pracy. Ambitni i obecni właściciele firm mogą wykorzystać korzyści oferowane przez ten program, aby pobudzić swoje przedsięwzięcia do przodu, przyczyniając się do ożywienia gospodarki i całego krajobrazu przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ: