Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Co to jest wizja i jak ją napisać (+przykłady i szablon)

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Co to jest wizja i jak ją napisać (+przykłady i szablon)

Jeśli kupisz coś za pośrednictwem naszych linków, możemy zarabiać pieniądze od naszych partnerów stowarzyszonych. Ucz się więcej.

Deklaracja wizji jest integralną częścią fundamentów każdego przedsiębiorstwa. Dobrze opracowana wizja powinna być inspirująca, znacząca i łatwa do zapamiętania, a jednocześnie wyjaśniać ambicje i wartości organizacji.

W tym artykule sprawdzimy, czym dokładnie jest wizja, dowiemy się, jak ją skutecznie napisać i zapewnimy dostęp do przykładów i szablonów, które pomogą Ci zacząć. Zanurzmy się!

Co to jest oświadczenie wizji?

Wizja firmy jest kluczowym elementem w określeniu tożsamości i aspiracji organizacji. Jest to ważny kamień węgielny, który kształtuje strategię, działalność i kulturę firmy. Oto rozszerzone wyjaśnienie, czym jest deklaracja wizji:

 • Deklaracja celu: Deklaracja wizji to deklaracja misji i celu organizacji. Nakreśla główne cele firmy i zapewnia przegląd jej celów ostatecznych. Pomaga to w informowaniu o wszystkich decyzjach i strategiach biznesowych, zapewniając ich zgodność z celami firmy.
 • Reprezentuje wartości marki: Deklaracja wizji ucieleśnia wartości marki, których przestrzega organizacja. Komunikuje to, co firma reprezentuje i w co wierzy, pomagając budować jej reputację i wizerunek w oczach interesariuszy.
 • Identyfikuje pożądany stan końcowy: Wizja jasno określa pożądany stan końcowy przedsiębiorstwa. Opisuje, dokąd firma aspiruje w przyszłości, służąc jako latarnia kierująca wszystkimi jej wysiłkami.
 • Mapa drogowa przyszłych celów: Deklaracja wizji pełni rolę mapy drogowej umożliwiającej osiągnięcie przyszłych celów organizacji. Nie jest on zbyt szczegółowy, pozostawia miejsce na innowacje i adaptację w miarę zmiany otoczenia biznesowego. Ten ogólny, ale wybiegający w przyszłość charakter odróżnia go od biznesplanu, który jest zwykle bardziej szczegółowy i konkretny.
 • Inspiruje i motywuje: Skuteczna wizja inspiruje i motywuje zarówno pracowników, klientów, jak i interesariuszy. Kreuje optymistyczny obraz przyszłości firmy, wzbudzając entuzjazm i zaangażowanie wśród osób związanych z firmą.
 • Zapewnia kierunek i przejrzystość: Deklaracja wizji zapewnia interesariuszom kierunek i jasność, pomagając im zrozumieć, co firma zamierza osiągnąć w dłuższej perspektywie. To jasne poczucie kierunku może być potężnym narzędziem w podejmowaniu decyzji i formułowaniu strategii.
 • Krótkie i zapadające w pamięć: W idealnym przypadku wizja powinna być krótka i zapadająca w pamięć, aby można ją było łatwo przekazać i zrozumieć. Dzięki temu pozostaje on w centrum uwagi wszystkich, stale przypominając o ostatecznych celach firmy.

Kiedy piszesz biznesplan, powinien on być bardziej szczegółowy i konkretny i zawierać konkretne kroki, które Twoja firma podejmie, aby osiągnąć cele określone w wizji. Powinien określać ścieżkę prowadzącą do wizji firmy, przedstawiając strategie, taktykę i zasoby potrzebne do osiągnięcia tej wizji. Zatem deklaracja wizji jest nie tylko odzwierciedleniem aspiracji firmy, ale także kluczowym elementem kształtującym jej przyszłe działania i strategie.

Dlaczego deklaracje wizji są tak ważne dla firm

Wizja jest niezaprzeczalnie jedną z najważniejszych części procesu planowania strategicznego w biznesie. Służy jako światło przewodnie, nadające kierunek i energię wszystkim operacjom biznesowym. Oto powody, dla których plan wizji jest tak ważny dla firm:

 • Wyczyść kierunek: Deklaracja wizji zapewnia jasny kierunek, dokąd organizacja chce zmierzać. Nakreśla cel końcowy, pomagając pracownikom zrozumieć ścieżkę, którą podąża firma i odpowiednio dostosować swoje indywidualne wysiłki.
 • Wskazówki i motywacja: Deklaracje wizji oferują pracownikom, interesariuszom, a nawet klientom wskazówki dotyczące długoterminowych celów organizacji. Mają one charakter inspirujący, mają zachęcać i motywować wszystkie osoby związane z firmą.
 • Podstawa Planu Marketingowego: Deklaracja wizji może służyć jako podstawa planu marketingowego Twojej firmy. Może informować o brandingu, przekazie i inicjatywach strategicznych, zapewniając zgodność wysiłków marketingowych z przyszłymi celami Twojej firmy.
 • Informuje o planie działania: Deklaracja wizji wspiera plan działania firmy. Wyjaśniając ostateczny cel, gwarantuje, że wszystkie nowe inicjatywy i strategie wspierają wizję firmy. Pomaga to zachować spójność i koncentrację w działaniach biznesowych.
 • Narzędzie do podejmowania decyzji: Posiadanie wizji upraszcza procesy decyzyjne. W obliczu dostępnych opcji pojawia się pytanie: „Który wybór lepiej odpowiada naszej wizji?” Może to zapobiec zboczeniu firmy z obranego kursu lub rozproszeniu jej przez krótkoterminowe zyski.
 • Ustawia oczekiwania i dodaje energii zespołom: Silna wizja tworzy poczucie celu, stymuluje zaangażowanie i energetyzuje zespoły do ​​pracy nad ustaloną wizją. Może pomóc w budowaniu zjednoczonego zespołu pracującego zgodnie dla wspólnego celu.
 • Zwiększa rozwój i sukces firmy: Dobrze zdefiniowana wizja stanowi podstawę rozwoju i sukcesu firmy. Pomaga w identyfikowaniu możliwości, poprawie wydajności i inspirowaniu innowacji, a wszystko to ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i rentowności firmy.

Zatem posiadanie dobrze opracowanej wizji to nie tylko dobra praktyka, ale konieczność w przypadku każdej firmy dążącej do długoterminowego sukcesu. Służy jako ciągłe przypomnienie tego, co firma chce osiągnąć, kierując wszystkie działania biznesowe w tym samym kierunku.

🔥 Empfohlen:  Co to jest promocja krzyżowa i jakie korzyści może przynieść Twojej małej firmie?

22 przykłady deklaracji wizji

W jaki sposób niektóre z organizacji odnoszących największe sukcesy na świecie definiują swoje własne wizje? Co sądzisz o ich inspirujących deklaracjach wizji?

Zapoznaj się z poniższymi 22 przykładami dobrych wizji znanych firm, które możesz wykorzystać jako inspirację do stworzenia własnej wizji:

1. Ikea

W wizji Ikei czytamy: „Naszą wizją jest stworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi”.

2. Linkedin

W swojej wizji LinkedIn definiuje, co odróżnia firmę od innych platform mediów społecznościowych, mówiąc: „Stwórz możliwości ekonomiczne dla każdego członka siły roboczej na całym świecie”.

3. Patagonia

W wizji Patagonii czytamy: „Buduj najlepszy produkt, nie wyrządzaj niepotrzebnych szkód, wykorzystuj biznes do inspirowania i wdrażania rozwiązań kryzysu środowiskowego”.

4. Forda

Wizja Ford Motor Company brzmi: „Ludzie pracujący razem jako szczupłe, globalne przedsiębiorstwo, aby poprawić jakość życia ludzi dzięki przywództwu w branży motoryzacyjnej i mobilności”.

5. Linie lotnicze Southwest

W wizji Southwest czytamy: „Być najbardziej lubianą, najbardziej wydajną i najbardziej dochodową linią lotniczą na świecie”.

6.Tesla

Wizja Tesli brzmi: „Stworzyć najbardziej przekonującą firmę samochodową XXI wieku, napędzając przejście świata na pojazdy elektryczne”.

7. Zoo w San Diego

Wizja ogrodu zoologicznego w San Diego brzmi: „Aby zostać światowym liderem w udostępnianiu ludziom informacji o dzikiej przyrodzie i jej ochronie”.

8. Ochrona przyrody

Wizja Nature Conservancy dotyczy przyszłości firmy i obejmuje jej wartości: „Pozostawić zrównoważony świat przyszłym pokoleniom”.

9. AT&T

W wizji AT&T czytamy: „Zbudowanie nowej globalnej sieci komunikacyjnej, która umożliwi przeniesienie zasobów ludzkich do bardziej złożonych i produktywnych działań – w ciągu dziesięciu lat”.

10. Johnson&Johnson

Johnson & Johnson kieruje się następującą wizją, aby inspirować zdrowsze społeczności: „Aby każda osoba mogła wspólnie wykorzystać swoje unikalne doświadczenia i pochodzenie – aby stworzyć rozwiązania, które tworzą lepszy, zdrowszy świat”.

11. BBC

Wizja BBC jest krótka i słodka: „Być najbardziej kreatywną organizacją na świecie”.

12. Ben i Jerry’s

Ben & Jerry’s definiuje swoje podstawowe wartości w następującej misji: „Wytwarzanie najlepszych lodów w najmilszy możliwy sposób”.

Przykłady krótkich wizji biznesowych

Stworzenie silnej i zwięzłej wizji może być trudne, mimo że firmy na naszej liście sprawiają, że wygląda to na łatwe.

Oto kilka przykładów krótkich wizji biznesowych, które można wykorzystać do modelowania własnej, unikalnej wizji.

13. Karmienie Ameryki

W krótkim oświadczeniu dotyczącym wizji biznesowej organizacji Feeding America opisano wysiłki organizacji: „Ameryka wolna od głodu”.

14. TED

Organizacja TED prezentuje informacje ze świata i posługuje się krótką wizją: „Rozpowszechniaj pomysły”.

15. Powiększ

W krótkiej wizji Zoom czytamy: „Komunikacja wideo umożliwiająca ludziom osiągnięcie więcej”.

16. Oksfam

Wizja Oxfam jest prosta i opisuje zaangażowanie firmy: „Sprawiedliwy świat bez biedy”.

17. Cała żywność

Inspirująca wizja WALL Foods brzmi: „Aby odżywiać ludzi i planetę”.

18. Disneya

W swojej wizji wiodąca na świecie firma z branży rozrywkowej podaje, że jej wizja brzmi: „Być jednym z wiodących na świecie producentów i dostawców rozrywki i informacji”.

19. Amazonka

Wizja Amazona pokazuje, że firma nie boi się wielkich marzeń; brzmi: „Naszą wizją jest bycie firmą najbardziej zorientowaną na klienta na świecie; zbudować miejsce, w którym ludzie będą mogli znaleźć i odkryć wszystko, co chcieliby kupić online”.

20. IBM

IBM używa deklaracji szczegółowo opisującej swoją nadrzędną wizję, mówiąc: „Być odnoszącą największe sukcesy i najważniejszą firmą z branży technologii informatycznych na świecie. Z powodzeniem pomagamy naszym klientom w stosowaniu technologii w celu rozwiązania ich problemów. Z sukcesem wprowadzamy tę niezwykłą technologię do nowych klientów. Ważne, ponieważ nadal będziemy podstawowym zasobem większości inwestycji w tej branży”.

21. McDonald’s

Wizja McDonald’s opisuje jego wartości: „Nadążać za szybkością, napędzać rentowny wzrost i stać się jeszcze lepszym McDonald’s, serwującym codziennie większej liczbie klientów na całym świecie pyszne jedzenie”.

22. Warby’ego Parkera

Deklaracja wizji Warby Parker potwierdza, że ​​kierunkiem firmy jest oferowanie designerskich okularów; brzmi: „Wierzymy, że kupowanie okularów powinno być łatwe i przyjemne. Powinieneś sprawić, że będziesz szczęśliwy i przystojny, a pieniądze zostaną w kieszeni. Wierzymy też, że każdy ma prawo zobaczyć.”

Deklaracja misji a deklaracja wizji

Misja firmy i wizja to dwie różne koncepcje, ale zarówno misja, jak i wizja mają jedną wspólną cechę – każde z nich służy do definiowania przyszłych celów i wartości firmy.

🔥 Empfohlen:  Co to jest formularz W9 i jak się go używa?

Misja firmy opisuje, co organizacja robi obecnie, podczas gdy wizja przedstawia ambitny cel, jaki firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

Zarówno wizja, jak i misja powinny być zwięzłe, inspirujące i osiągalne, umożliwiając wszystkim osobom w organizacji dzielenie wspólnego celu i wspólne dążenie do sukcesu.

Deklaracja wizji Deklaracja misji
Definicja Deklaracja wizji opisuje przyszłe ambicje organizacji, przedstawiając cele, które zamierza osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Misja opisuje bieżącą działalność organizacji, jej główny cel i powód istnienia.
Ramy czasowe Zorientowany na przyszłość, zazwyczaj patrzący na 5–10 lat do przodu. Zorientowany na teraźniejszość, wyjaśnia, co firma robi w obecnym scenariuszu.
Funkcjonować Wyznacza kierunek długoterminowych celów oraz dostarcza pracownikom inspiracji i poczucia celu. Definiuje ścieżkę firmy, kieruje podejmowaniem decyzji i pomaga wyznaczać realistyczne cele.
Treść Szerokie i aspiracyjne. Opisuje wyidealizowany obraz tego, gdzie lub czego firma ma nadzieję szukać w przyszłości. Konkretny i wykonalny. Opisuje obecne możliwości, działania i skupienie się na kliencie.
Zamiar Inspirować i wyznaczać kierunek. Kierować, kierować i informować o obecnym stanie rzeczy.
Przykład Aby stworzyć lepsze życie codzienne dla wielu ludzi.” – IKEA Aby uporządkować informacje z całego świata i uczynić je powszechnie dostępnymi i użytecznymi.” – Google

Charakterystyka niesamowitych deklaracji wizji

Deklaracja wizji to dokument przewodni, który pomaga wyrazić przyszłe aspiracje organizacji.

Na przykład wizja Starbucks brzmi: „Ustanowienie Starbucks jako głównego dostawcy najlepszej kawy na świecie, przy jednoczesnym zachowaniu naszych bezkompromisowych zasad podczas naszego rozwoju”. Świetna wizja powinna mieć cztery kluczowe cechy:

Przejrzystość

Jasność jest niezbędna przy tworzeniu przekonującej wizji. Powinien komunikować, co organizacja chce osiągnąć w łatwy do zrozumienia sposób, unikając skomplikowanego języka i żargonu.

Przejrzystość pozwala wszystkim zaangażowanym w organizację jasno zrozumieć, co, dlaczego i jak sformułowane jest oświadczenie, i służy jako wezwanie bojowe dla wszystkich interesariuszy. Jasna, zwięzła i przekonująca wizja może pomóc w kształtowaniu kierunku rozwoju organizacji na lepsze.

Centrum

Posiadanie skoncentrowanej wizji jest niezbędne dla przyszłych aspiracji każdej organizacji. Powinien definiować konkretne cele i zadania organizacji oraz sposób, w jaki planuje je osiągnąć.

Powinno to również pomóc w upewnieniu się, że wszyscy zaangażowani w organizację są na tej samej stronie i pracują na rzecz wspólnego celu.

Skoncentrowana wizja powinna być na tyle szczegółowa, aby ludzie zrozumieli, jaka jest ich rola w przyczynianiu się do sukcesu organizacji, ale jednocześnie na tyle szeroka, aby pozostawić miejsce na wzrost i rozwój.

Inspiracja

Inspiracja jest kluczowym elementem niesamowitej wizji. Pozwala czytelnikowi zorientować się, za czym stoi firma i dlaczego stara się osiągnąć swoje cele.

Świetna wizja powinna inspirować i motywować ludzi do działania, a jednocześnie zapewniać jasne poczucie kierunku. Inspiracją mogą być wartości firmy lub historie o sukcesach w świecie rzeczywistym.

Prawidłowo wykonane inspirujące stwierdzenia mogą pomóc w budowaniu zaufania i wzmacnianiu relacji między konsumentami a firmami.

Wykonalność

Wykonalność jest ważną cechą niesamowitej wizji. Stwierdzenie powinno być realistyczne i osiągalne, a jednocześnie przesuwać granice tego, co możliwe.

Wizja musi zapewniać równowagę między ambicją a praktycznością, aby zapewnić, że zostanie potraktowana poważnie przez zainteresowane strony. Aby była wiarygodna, musi także odpowiadać aktualnym możliwościom i zasobom firmy.

Ponadto powinna uwzględniać wszelkie potencjalne przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych przez wizję.

Jak napisać oświadczenie dotyczące wizji

Napisanie wizji może być trudnym zadaniem, ale nie musi tak być. Ten przewodnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces i wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania skutecznej, inspirującej wizji.

Krok 1: Określ swoje cele

Pierwszym krokiem przy pisaniu wizji jest określenie długoterminowych celów firmy. Pomysły możesz odwoływać się do planu biznesowego, misji i oświadczenia marki osobistej. Poniższe pytania mogą również pomóc w zidentyfikowaniu odpowiednich punktów. Co chcesz osiągnąć? Jak będzie wyglądał sukces za trzy, pięć czy dziesięć lat? Te pytania pomogą Ci zdefiniować główny cel Twojej firmy.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wszelkie wyznaczone cele krótkoterminowe lub kamienie milowe. Może się okazać, że niektóre cele są bardziej osiągalne niż inne i należy je odpowiednio dostosować. Biorąc to pod uwagę, możesz stworzyć realistyczną, ale ambitną wizję, która będzie motywować wszystkich przez całą podróż.

Krok 2: Zbierz informacje od innych

Kiedy już określisz swoje cele, nadszedł czas, aby uzyskać opinie od innych interesariuszy w firmie, takich jak pracownicy, klienci i akcjonariusze. Zapytaj ich, co ich zdaniem powinno zostać zawarte w wizji i w jaki sposób chcieliby, aby znalazł w niej odzwierciedlenie ich indywidualny wkład.

🔥 Empfohlen:  Wskazówki dotyczące zgodności z listą płac na Nowy Rok

Gromadzenie informacji od innych pomaga uzyskać perspektywę na różne aspekty Twojej firmy i gwarantuje, że wszyscy pracują na rzecz tego samego celu końcowego.

Krok 3: Zapisz to

Teraz przychodzi zabawna część – spisanie swojej wizji! Zacznij od podsumowania tego, czego nauczyłeś się do tej pory, np. jakie są Twoje podstawowe wartości jako firmy, kim są Twoi klienci, co im oferujesz i dokąd chcesz zmierzać w przyszłości.

Pamiętaj, aby używać zwięzłego języka, który bezpośrednio odnosi się do tych tematów, a także wywołuje emocje, pokazując, dlaczego ta podróż jest ważna zarówno dla Ciebie, jak i osób towarzyszących Ci po drodze.

Krok 4: Sfinalizuj i opublikuj swoją wizję

Tworząc i edytując swoją wizję, upewnij się, że jest to coś, co możesz łatwo wyjaśnić i w co całym sercem wierzysz. Ma to kluczowe znaczenie w wyznaczaniu kierunku przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Po sfinalizowaniu nie zapomnij podzielić się nim ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby wszyscy wiedzieli, co ich czeka i w jaki sposób mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Dzięki temu, że wizja będzie widoczna i żywa, będzie przypominać o celu firmy i inspirować wszystkich do dalszego rozwoju.

Szablon oświadczenia wizji

Szablon wizji zapewnia ramy do tworzenia inspirującej i skutecznej wizji. Zadaje pytania dotyczące celów, wartości i docelowych odbiorców Twojej firmy, aby pomóc Ci stworzyć oświadczenie, które będzie znaczące i motywujące.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania w szablonie możesz wypełnić niezbędne sekcje w poniższym szablonie, aby utworzyć samo oświadczenie.

Wskazówki, jak napisać dobrą wizję

Jak w kilku słowach opisać wizję całego biznesu? Dzięki kreatywności, skupieniu i wysiłkowi można stworzyć idealną wizję swojej małej firmy. Poniższych kilka wskazówek dotyczących pisania wizji powinno pomóc:

 • Nie bój się miej wielkie marzenia i skoncentruj się na przyszłości swojej organizacji. Jaka może być firma w nadchodzących latach? Z czego chcesz być znany?
 • Wybierać jasny i konkretny język. Wielkie marzenia nie muszą oznaczać niejasności, a idealna wizja powinna być na tyle szczegółowa, aby wpłynąć na przyszłe decyzje. Pamiętaj, że nie mówisz o przeszłości, więc pamiętaj i napisz wizję w czasie teraźniejszym.
 • Zatrzymaj to krótki. Najlepsze stwierdzenia dotyczące wizji nie są dłuższe niż jedno lub dwa zdania, a wiele z najbardziej zapadających w pamięć składa się z zaledwie kilku słów.
 • Zrób to niezapomniany i przynieś inspirację. Co wyróżnia Twoją organizację na tle konkurencji? Upewnij się i podkreśl, co czyni Twoją małą firmę wyjątkową, i wybierz język, który inspiruje pracowników organizacji do osiągnięcia jej celów.

Ostatnie słowa

Dobrze opracowana wizja jest kluczowym elementem każdego udanego biznesu. Nakreśla inspirujący cel, do którego może dążyć każda osoba w organizacji, zapewnia wskazówki dotyczące podejmowania decyzji i pomaga zapewnić, że inicjatywy skupiają się na osiągnięciu ostatecznej misji.

Przy odrobinie planowania i kreatywności każdy może stworzyć świetną wizję, korzystając z przykładów lub szablonów jako punktu wyjścia. Prawidłowo wykonane może rozpalić pasję i motywację zarówno u pracowników, jak i interesariuszy, co zapewni Twojej firmie sukces.

Jeśli jednak zostanie to zrobione nieprawidłowo i bez odpowiedniej opieki i rozważenia, może nastąpić odwrotny skutek. Nie spiesz się więc i stwórz coś, w co uwierzysz Ty i wszyscy inni w Twojej organizacji.