Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Coaching sprzedażowy: niezbędna wiedza dla małych firm

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Coaching sprzedażowy: niezbędna wiedza dla małych firm

Trenerzy sprzedaży obserwują indywidualne występy członków zespołu. Ich celem jest doskonalenie techniki i umiejętności. Zapewniają przedstawicielom umiejętności i narzędzia, których potrzebują, aby stać się lepszymi w tym, co robią. Trenerzy sprzedaży skupiają się na konkretnych obszarach, takich jak rozwój wydajności przy zastosowaniu spersonalizowanego podejścia. Ten coaching jest w toku.

Szkolenia sprzedażowe przyjmują inną taktykę. Ten rodzaj szkolenia jest zwykle prowadzony w grupie. Koncentruje się bardziej na tematach ogólnych, a szkolenie jest bardziej ustandaryzowane. Obejmuje formalne nauczanie z określonym początkiem i końcem.

Na tym blogu dowiesz się, co musisz wiedzieć o coachingu sprzedaży i jakie korzyści może on przynieść Twojej małej firmie.

Czym jest coaching sprzedaży?

Coaching sprzedażowy to niezbędna praktyka, która koncentruje się na pielęgnowaniu i doskonaleniu umiejętności poszczególnych sprzedawców w celu poprawy wydajności i napędzania wzrostu sprzedaży. To wykracza poza samo szkolenie; obejmuje ciągłą informację zwrotną, odgrywanie ról, mentoring i rozwój umiejętności, które pomagają sprzedawcom doskonalić się w miarę upływu czasu. Obszary, które obejmuje, są rzeczywiście szerokie, począwszy od początkowych etapów generowania leadów, po finalizację transakcji i utrzymanie klientów.

Kluczowe elementy coachingu sprzedażowego obejmują:

 • Indywidualne podejście: Coaching sprzedażowy koncentruje się na konkretnych potrzebach każdego sprzedawcy i potencjalnych obszarach wymagających poprawy. Celem jest dostosowanie coachingu w sposób uwzględniający indywidualne słabości i wykorzystujący mocne strony.
 • Generowanie leadów: Dostarcza technik identyfikacji i dotarcia do potencjalnych klientów. Może to obejmować coaching w zakresie korzystania z mediów społecznościowych, marketingu e-mailowego, rozmów telefonicznych lub innych metod generowania potencjalnych klientów.
 • Prezentacje sprzedażowe: Coaching sprzedaży pomaga członkom zespołu przygotować przekonujące prezentacje sprzedażowe, które skutecznie przekazują potencjalnym klientom propozycję wartości produktu lub usługi.
 • Umiejętności poszukiwania: Coaching sprzedażowy kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznego pozyskiwania klientów, uczenie sprzedawców, jak identyfikować potencjalnych klientów, rozumieć ich potrzeby i budować relacje, które mogą prowadzić do możliwości sprzedaży.
 • Umiejętności negocjacyjne: Udoskonala także umiejętności negocjacyjne sprzedawców. Są przeszkoleni w zakresie negocjowania umów, które przynoszą korzyści zarówno klientowi, jak i organizacji oraz przyczyniają się do długoterminowych relacji z klientami.
 • Techniki zamykania: Coaching sprzedażowy przekazuje wiedzę niezbędną do skutecznego finalizowania transakcji. Obejmuje to szkolenie w zakresie radzenia sobie z zastrzeżeniami, przedstawiania przekonujących argumentów i finalizowania porozumień.
 • Zatrzymanie klienta: Relacje posprzedażowe są również krytycznym aspektem procesu sprzedaży. Coaching sprzedażowy obejmuje techniki utrzymywania pozytywnych relacji z klientami i zachęcania do powtarzania transakcji.
 • Ciągła informacja zwrotna i doskonalenie: Jednym z najważniejszych aspektów coachingu sprzedaży jest to, że nie jest to wydarzenie jednorazowe. Obejmuje ciągłe otrzymywanie informacji zwrotnych i wskazówek, pomagając sprzedawcom w ciągłym uczeniu się i doskonaleniu.

Koncentrując się na tych elementach, coaching sprzedaży pomaga każdemu członkowi zespołu sprzedaży rozwijać jego indywidualne umiejętności, zwiększać pewność siebie i osiągać cele sprzedażowe, co ostatecznie korzystnie wpływa na ogólną wydajność organizacji sprzedaży.

Rola coachingu sprzedaży w skutecznych zespołach sprzedażowych

Ten rodzaj coachingu działa w celu zwiększenia wyników sprzedaży. Oto kilka korzyści, jakie odnoszą przedstawiciele handlowi.

 1. Trener monitoruje pracę zespołu. Sugerują obszary wymagające poprawy i poprawy wskaźników retencji.
 2. Trenerzy mogą dzielić się najlepszymi praktykami. Znajdują to, co działa, i dzielą się tym z zespołem.
 3. Techniki coachingu sprzedaży dostosowują strategie tak, aby skupiały się na konkretnych rynkach. Opracowują nawet strategie.

Trener sprzedaży może odkryć słabe i mocne strony członków zespołu. Przedstawiciele handlowi odnoszą korzyści z lepszych wyników.

🔥 Empfohlen:  Opcje koszyka zakupów dla Twojej firmy detalicznej

Jak coaching sprzedaży wzmacnia pozycję przedstawicieli handlowych

Zespoły sprzedaży i przedstawiciele zyskują korzyści. Poniżej znajduje się kilka innych sposobów rozwoju przedstawicieli handlowych.

 • Ich umiejętności są doskonalone: Trenerzy sprzedaży stosują różne techniki, takie jak pomaganie sprzedawcom w rozwijaniu umiejętności komunikacji i sprzedaży zdalnej.
 • Wskazówki dotyczące coachingu sprzedaży zwiększają pewność siebie: Dobrzy trenerzy proszą o zaangażowanie przedstawicieli handlowych. Prezentowanie na spotkaniach zespołu zwiększa poziom pewności siebie.
 • Wyniki wydajności idą w górę: Eksperci ci korzystają z oprogramowania, aby wskazać, gdzie należy wprowadzić ulepszenia. To zwiększa skuteczność technik i zwiększa sprzedaż.

Korzyści z coachingu sprzedaży: Zwiększanie dynamiki zespołu sprzedaży

Coaching ten kładzie nacisk na współpracę. Umożliwianie skutecznym przedstawicielom organizowania seminariów zwiększa zaangażowanie. Obejmują one informacje od zdalnych zespołów sprzedaży.

Menedżerowie sprzedaży jako trenerzy sprzedaży: poruszanie się w podwójnej roli

Menedżerowie ci mogą być dobrymi trenerami sprzedaży.

 • Znają zespół i mogą pomóc w rozwoju umiejętności od środka. Pracując z przedstawicielami handlowymi jako ich menadżerem, łatwiej jest im opracowywać spersonalizowane plany coachingowe,
 • Mają także wewnętrzną wiedzę na temat usług i produktów. Mogą modyfikować strategie, rozumiejąc trendy rynkowe i krajobraz konkurencyjny.

Jednym z wyzwań jest znalezienie równowagi. Na przykład menedżerowie muszą także zajmować się planowaniem i innymi zadaniami administracyjnymi.

Podstawowe techniki coachingu sprzedaży dla menedżerów sprzedaży

Aby być skutecznymi trenerami sprzedaży, muszą stosować następujące techniki.

 • Powinni zachęcać swoich przedstawicieli do samooceny. Menedżerowie mogą widywać się ze swoimi przedstawicielami tylko kilka dni w miesiącu. Budowanie samodoskonalenia polega na zachęcaniu ich do patrzenia na swoje osiągnięcia.
 • Aktywne słuchanie to technika, która może coś zmienić. Obejmuje to czytanie wysyłanych wiadomości niewerbalnych.
 • Menedżerowie sprzedaży powinni także zachęcać przedstawicieli handlowych do korzystania ze wszystkich dostępnych zasobów, od prognoz sprzedaży po systemy CRM. Nauka korzystania z tych systemów może stanowić dużą część programów coachingowych.

Pielęgnowanie kultury coachingowej: wskazówki dla menedżerów sprzedaży

Menedżerowie ci mogą kultywować skuteczną kulturę coachingu, ucząc się, co motywuje każdego członka zespołu. Koncentrując się na środku, 60% powtórzeń działa. To główni wykonawcy.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące coachingu sprzedaży

Niektóre z najlepszych wskazówek obejmują parowanie nagrywania rozmów z oprogramowaniem do zarządzania. Pamiętaj, aby uwzględnić pracowników zdalnych i dodać materiały szkoleniowe, takie jak seminaria internetowe.

Wdrażanie skutecznej strategii coachingu sprzedaży

Skuteczna strategia coachingu sprzedaży wymaga starannego planowania i realizacji. Aby zapewnić wszechstronne podejście, które uwzględnia różne poziomy wydajności w zespole sprzedaży, niezwykle ważne jest podzielenie zespołu na osoby osiągające słabe wyniki, średnie i najlepsze. Pomaga to nie tylko w identyfikacji indywidualnych potrzeb szkoleniowych, ale także pomaga zmaksymalizować potencjał każdej grupy. Oto, jak możesz wdrożyć taką strategię:

 1. Oceń bieżący poziom wydajności: Zacznij od oceny wskaźników wydajności członków zespołu. Na podstawie danych sprzedażowych i innych wskaźników wydajności podziel je na trzy grupy: podmioty osiągające niskie, średnie i najlepsze wyniki.
 2. Zdefiniuj cele dla każdej grupy: Każda grupa będzie miała inne cele i zadania w zależności od jej wyników. W przypadku osób osiągających słabe wyniki celem może być poprawa wyników sprzedaży. Osoby osiągające średnie wyniki mogą dążyć do przebicia się do kategorii najlepszych. W przypadku najlepszych zawodników celem może być utrzymanie poziomu lub nawet przekroczenie obecnego poziomu.
 3. Twórz spersonalizowane plany coachingowe: Opracuj osobne plany szkoleń i coachingu dla każdej grupy. Treść, tempo i złożoność tych planów powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb każdej grupy.
  • W przypadku osób osiągających słabe wyniki coaching może koncentrować się na podstawowych technikach sprzedaży, wiedzy o produkcie lub interakcji z klientem.
  • W przypadku pracowników średniego szczebla może to obejmować zaawansowane techniki sprzedaży, opracowanie strategii sprzedaży lub doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.
  • W przypadku najlepszych pracowników coaching może koncentrować się na umiejętnościach przywódczych, technikach mentoringu lub zaawansowanej wiedzy rynkowej.
 4. Wdrażaj Plan Coachingowy: Wdróż plany coachingowe i upewnij się, że każda grupa otrzyma wymagane szkolenie i wsparcie. Może to obejmować warsztaty, indywidualne sesje coachingowe, kursy online itp.
 5. Monitoruj postępy i przekazuj informacje zwrotne: Regularnie monitoruj postępy każdej grupy w osiąganiu wyznaczonych celów. Przekazuj konstruktywną informację zwrotną i dostosowuj plany coachingowe na podstawie ich postępów.
 6. Zachęcaj do doskonalenia: Zachęcaj do rozwoju i doskonalenia w każdej grupie, zapewniając zachęty. Mogą one obejmować uznanie, nagrody finansowe lub możliwości rozwoju zawodowego.
 7. Promuj wzajemne uczenie się: Zachęcaj członków zespołu w grupach i pomiędzy grupami do dzielenia się swoimi doświadczeniami, uczenia się od siebie nawzajem i, jeśli to możliwe, mentorowania się nawzajem.
 8. Ciągła ocena: Powtarzaj ten proces regularnie, aby mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu sprzedaży stale się doskonalą, dostosowują się do zmian na rynku i realizują swoje cele sprzedażowe.
🔥 Empfohlen:  Back Bar Cooler: najpopularniejsze produkty dla Twojej firmy

Ta strategia coachingu sprzedaży gwarantuje, że każdy członek zespołu otrzyma szkolenie i wsparcie, którego potrzebuje w zależności od aktualnego poziomu umiejętności, a także tworzy kulturę ciągłego uczenia się i doskonalenia, co ma kluczowe znaczenie dla każdego odnoszącego sukcesy zespołu sprzedaży.

Etapy działań procesu coachingowego
1. Oceń bieżący poziom wydajności Oceniaj wskaźniki wydajności i dane sprzedażowe członków zespołu. Podziel się na trzy grupy: osoby osiągające słabe wyniki, osoby osiągające średnie wyniki i osoby osiągające najlepsze wyniki.
2. Zdefiniuj cele dla każdej grupy Wyznaczaj różne cele i zadania w oparciu o wyniki każdej grupy. Celem może być poprawa wyników sprzedaży (osoby osiągające słabe wyniki), włamanie się do kategorii najskuteczniejszych (osoby osiągające średnie wyniki) lub utrzymanie/przekroczenie obecnych wyników (osoby osiągające najlepsze wyniki).
3. Twórz spersonalizowane plany coachingowe Zaprojektuj osobne plany szkoleń i coachingu dla każdej grupy w oparciu o jej specyficzne potrzeby. Mogą one obejmować:
– Podstawowe techniki sprzedaży, wiedza o produkcie lub interakcja z klientem (osoby o niskiej wydajności).
– Zaawansowane techniki sprzedaży, opracowanie strategii sprzedaży lub doskonalenie umiejętności negocjacyjnych (wykonawcy średniego szczebla).
– Umiejętności przywódcze, techniki mentorskie lub zaawansowana wiedza rynkowa (najlepsi wykonawcy).
4. Wdrażaj Plan Coachingowy Wdróż plany coachingowe i upewnij się, że każda grupa otrzyma niezbędne szkolenie i wsparcie. Może to obejmować warsztaty, indywidualne sesje coachingowe, kursy online itp.
5. Monitoruj postępy i przekazuj informacje zwrotne Regularnie monitoruj postępy każdej grupy i przekazuj konstruktywną informację zwrotną. Dokonaj niezbędnych zmian w planach coachingowych w oparciu o ich postępy.
6. Zachęcaj do doskonalenia Zachęcaj do rozwoju i doskonalenia, zapewniając zachęty, takie jak uznanie, nagrody finansowe lub możliwości awansu zawodowego.
7. Promuj wzajemne uczenie się Zachęcaj członków zespołu w grupach i pomiędzy grupami do dzielenia się swoimi doświadczeniami, uczenia się od siebie nawzajem i, jeśli to możliwe, mentorowania się nawzajem.
8. Ciągła ocena Regularnie powtarzaj ten proces, aby mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu stale się doskonalą, dostosowują się do zmian rynkowych i realizują swoje cele sprzedażowe.

Pokonywanie typowych wyzwań w procesie coachingu sprzedaży

🔥 Empfohlen:  20 reklam Halloween, które zainspirują Twoje własne

Jest kilka przeszkód w tym procesie.

 1. Brak czasu: Trener sprzedaży może mieć kilka różnych priorytetów. Znalezienie czasu na zajęcie się każdym przedstawicielem może być problemem. Pomocne jest zarezerwowanie części harmonogramu na coaching.
 2. Brak zaufania swojego zespołu: Niektórzy trenerzy mają tendencję do mikrozarządzania i przedstawiciele ostatecznie im nie ufają. Coachowie powinni zwracać uwagę na częste informacje zwrotne oraz zachowywać się z szacunkiem, przejrzyście i uczciwie.

Często zadawane pytania: Coaching sprzedażowy

Jakie są kluczowe różnice między szkoleniem sprzedażowym a coachingiem sprzedażowym?

Coaching i szkolenia sprzedażowe mają ten sam cel, a mianowicie zwiększenie sprzedaży. Mają jednak różne podejścia.

 • Szkolenie sprzedażowe zwykle obejmuje bardziej uporządkowaną metodę. Zwykle ma na celu rozwinięcie zestawu standardowych umiejętności w całym zespole
 • Coaching sprzedażowy koncentruje się bardziej na indywidualnych i unikalnych potrzebach każdej osoby zajmującej się sprzedażą.
 • Szkolenia sprzedażowe często odbywają się w sali wykładowej. Coaching sprzedażowy polega na spotkaniach indywidualnych lub wirtualnych.

Jakie są typowe wyzwania w coachingu sprzedaży w małych firmach?

Niepopełnić błędu. Coaching i szkolenia sprzedażowe wiążą się z wyzwaniami.

 • Niskie zaangażowanie jest jednym z większych. Na przykład, jeśli sprzedawca boi się sprzedaży lub rozmów telefonicznych, może nie być zainteresowany tymi tematami podczas sesji szkoleniowej dotyczącej sprzedaży. Pełna wyzwań atmosfera szkolenia pomoże rozwiązać ten problem.
 • Konflikty w harmonogramie to kolejna przeszkoda. Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie szkoleń zarówno online, jak i stacjonarnych.

Jak coaching sprzedaży może poprawić wydajność zespołów sprzedażowych?

Dobry trener sprzedaży może budować zaufanie wśród zespołu sprzedaży dzięki autentycznym antidotum. Powinni ujawniać słabości i wady w równym stopniu, co sukcesy na boisku.

W jaki sposób regularne sesje coachingowe mogą poprawić wyniki sprzedaży?

Regularny coaching zapewnia interaktywne, unikalne podejście do rozwijania umiejętności. Rutynowe sesje coachingowe obejmują spójne oceny i informacje zwrotne.

Jakie są kluczowe elementy skutecznego programu coachingu sprzedaży?

Skuteczny program składa się z kilku elementów. Obejmują one:

Oceny umiejętności

Oceny tego typu oparte na danych pozwolą ocenić wydajność i produktywność zespołu sprzedaży. Oceny te uwzględniają kilka czynników wpływających na wskaźniki i wydajność sprzedawcy. Kolejnym elementem jest ich zrozumienie usługi i produktu oraz jego cech.

Ocena procesu sprzedaży

Skuteczny program coachingowy będzie obejmował kluczowe elementy, od znalezienia najlepszego CRM dla małej firmy po osobiste zawieranie transakcji. Preferowane metody generowania leadów to kolejny miernik, który należy ocenić.

Doświadczenie klienta

Kolejnym kluczowym elementem jest doświadczenie klienta. Ocenia, jak sprzedawcy wczuwają się w klientów od pierwszego kontaktu aż do sfinalizowania transakcji.