Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

CSV:n tuominen Magento-kokoonpanossa

Seuraava artikkeli auttaa sinua: CSV:n tuominen Magento-kokoonpanossa

luokka Vendor_Extension_Model_Import laajentaa Mage_Core_Model_Abstractia

{

julkinen toiminto uploadAndImport()

{

if (tyhjä($_FILES[‘groups’][‘tmp_name’][‘extension’][‘fields’][‘import’][‘value’])) {

palauta $this;

}

$csvFile = $_FILES[‘groups’][‘tmp_name’][‘extension’][‘fields’][‘import’][‘value’];

$io = uusi Varien_Io_File();

$info = polkuinfo($csvFile);

$io->open(array(‘polku’ => $info[‘dirname’]));

$io->streamOpen($info[‘basename’]’r’);

$headers = $io->streamReadCsv();

if ($headers === false || count($headers) < 1) {

$io->streamClose();

Mage::throwException(Mage::helper(‘extension’)->__(‘Virheellinen CSV-tiedosto’));

}

yrittää {

$count = 0;

while (false !== ($csvLine = $io->streamReadCsv())) {

if (tyhjä($csvLine) || $csvLine[0] == ”)

jatkaa;

Mage::log($csvLine[0]);

$count++;

}

Mage::getSingleton(‘core/session’)->addSuccess(

Mage::helper(‘extension’)->__(‘Onnistuneesti tuonti ‘ . $count . ‘ record’)

);

} saalis (Mage_Core_Exception $e) {

Mage::throwException($e->getMessage());

}

palauta $this;

}

}

🔥 Empfohlen:  Lyftin menestystarina - perheen nimeksi tulemisen prosessi