Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Ei-tekninen opas SaaS-käynnistykseen sijoittamiseen

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Ei-tekninen opas SaaS-käynnistykseen sijoittamiseen

Software-as-a-service (SaaS) -startuppiin sijoittaminen voi olla tuottoisa tilaisuus niille, jotka haluavat monipuolistaa portfoliotaan ja tukea innovatiivisia yrityksiä. SaaS-yritykset tarjoavat tilauspohjaisen pääsyn ohjelmistoihin Internetin kautta perinteisten kertaostosten tai lisenssien sijaan. Tämä liiketoimintamalli mahdollistaa toistuvat tulovirrat ja mahdollisuudet pitkän aikavälin kasvuun. On kuitenkin tärkeää tutkia ja arvioida perusteellisesti mahdolliset riskit ja edut ennen sijoituspäätösten tekemistä.

SaaS-käynnistykseen sijoittaminen voi olla riskialtista, mutta se voi myös olla erittäin palkitsevaa. Valitsemalla vahvan, vakiintuneen yrityksen voit valmistautua pitkäjänteiseen menestykseen ja mahdollisesti saada merkittävää tuottoa sijoituksellesi.

Tässä artikkelissa tutkimme joitain keskeisiä näkökohtia SaaS-käynnistykseen investoinnissa, mukaan lukien markkinaympäristö, taloudellinen suorituskyky ja johtoryhmä. Tämä artikkeli koskee juuri sitä. Käymme ylhäältä alas kaikesta, mikä on tiedettävä ennen SaaS-käynnistykseen sijoittamista.

Mikä on SaaS-käynnistys?
Mitä tulee tietää ennen SaaS-sijoittamista
Miten SaaS eroaa muista startupeista
SaaS-käynnistyksen liiketoimintamalli
Kasvua ja potentiaalia
Parhaat käytännöt ennen sijoittamista

Mikä on SaaS-käynnistys?

SaaS (Software as a Service) startup on yritys, joka tarjoaa ohjelmistosovellusta tilauspohjaisesti. Sen sijaan, että asiakkaat ostaisivat ohjelmiston suoraan ja asentaisivat sen omille tietokoneilleen tai palvelimilleen, he maksavat toistuvan maksun ohjelmiston käyttämisestä Internetin kautta. Tämän liiketoimintamallin avulla asiakkaat voivat käyttää ohjelmistoa jakoperiaatteella ilman, että heidän tarvitsee tehdä suuria ennakkoinvestointeja laitteistoon tai IT-infrastruktuuriin. SaaS-yritykset isännöivät ohjelmistoja yleensä omilla palvelimillaan ja tarjoavat pääsyn siihen verkkoselaimen tai muun keinon kautta. Joitakin esimerkkejä SaaS-käynnistyksistä ovat pilvipohjaiset tuottavuustyökalut, asiakassuhteiden hallintaympäristöt ja sähköisen kaupankäynnin alustat.

Mitä tulee tietää ennen SaaS-sijoittamista

Jos harkitset sijoittamista SaaS-käynnistykseen (Software as a Service), on tärkeää ymmärtää joitakin liiketoimintamallin ja toimialan keskeisiä näkökohtia. Tässä on muutamia huomioitavia asioita

Bisnesmalli: SaaS-yritykset myyvät tyypillisesti ohjelmistonsa tilauksia sen sijaan, että ne myyvät sen kertaostoksena. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulot syntyvät jatkuvista asiakasmaksuista eikä ennakkomyynnistä.

Kohdemarkkinat: On tärkeää ymmärtää, kuka yrityksen kohdemarkkinat ovat ja onko tuotteella tarpeeksi suurta kysyntää.

Kilpailu: On myös tärkeää ymmärtää kilpailutilanne ja yrityksen tuote verrattuna kilpailijoihin.

Kasvupotentiaali: Etsi merkkejä siitä, että yritys kasvaa nopeasti ja kestävästi, kuten kasvava asiakaskunta ja kasvava liikevaihto.

Tiimi: Ota huomioon yrityksen johtoryhmän laatu ja kokemus sekä sen kyky toteuttaa suunnitelmansa.

Taloustiedot: Tarkista yrityksen tilinpäätös saadaksesi käsityksen sen taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Riski: Kuten minkä tahansa sijoittamisen yhteydessä, on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset riskit. Näitä voivat olla muun muassa teknologiset riskit, kilpailuriskit ja sääntelyriskit.

On myös hyvä idea kysyä neuvoa taloudelliselta neuvonantajalta tai ammattilaiselta ennen sijoituspäätösten tekemistä.

🔥 Empfohlen:  Opas Facebook Business Suiteen vuonna 2023

Miten SaaS eroaa muista startupeista

Vaikka tällaiset startupit ovat myös startuppeja ja niistäkin tulee yksisarvisia, näiden välillä on joitain perinnöllisiä eroja. On useita tekijöitä, jotka tekevät SaaS-käynnistyksistä erilaisia ​​kuin tavalliset käynnistykset

Bisnesmalli

SaaS-aloitusyritykset toimivat tyypillisesti tilauspohjaisella liiketoimintamallilla, jossa asiakkaat maksavat toistuvan maksun tuotteen tai palvelun käytöstä. Tämä eroaa perinteisistä startupeista, jotka voivat myydä tuotteita tai palveluita kertaluonteisesti.

Asiakashankintaa

SaaS-startupit luottavat usein digitaaliseen markkinointiin ja myyntitaktiikoihin hankkiessaan asiakkaita, kun taas perinteiset startupit voivat luottaa enemmän perinteisiin markkinointi- ja myyntimenetelmiin.

Asiakkaan säilyttäminen

SaaS-aloitusyrityksillä on tyypillisesti korkeampi asiakaspidätysaste tilausmallinsa toistuvan luonteen vuoksi. Perinteisillä startup-yrityksillä voi olla enemmän vaihtelua asiakkaiden säilyttämisessä kertaostosten vuoksi.

Tulovirrat

SaaS-yrityksillä on usein vakaammat tulovirrat toistuvan tilausmallin vuoksi, kun taas perinteisillä startup-yrityksillä voi olla enemmän arvaamattomia tulovirtoja.

Skaalautuvuus

SaaS-aloitusyritykset ovat usein skaalautuvampia kuin perinteiset startup-yritykset, koska ne pystyvät helposti lisäämään uusia asiakkaita tilausmallinsa kautta.

Kaiken kaikkiaan SaaS-käynnistysyritykset eroavat perinteisistä startup-yrityksistä liiketoimintamallinsa, asiakkaiden hankinta- ja säilyttämistaktiikkojen, tulovirtojen ja skaalautuvuuden osalta.

SaaS-käynnistyksen liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on tapa, jolla yritys tuottaa tuloja ja voittoja myymällä tuotteita tai palveluita asiakkailleen. Siinä hahmotellaan yrityksen toiminnan eri osa-alueita, mukaan lukien sen kohdemarkkinat, markkinointi- ja myyntistrategiat sekä taloudelliset ennusteet. Liiketoimintamallit voivat vaihdella suuresti riippuen toimialan tyypistä ja yrityksen erityistarpeista. Joitakin yleisiä liiketoimintamalleja ovat tilauspohjaiset mallit, käyttökohtaiset mallit ja freemium-mallit.
On useita tekijöitä, jotka voit ottaa huomioon arvioidessasi SaaS- (Software as a Service) -käynnistyksen liiketoimintamallia

Tulovirrat

SaaS-käynnistys saa tyypillisesti tuloja tilauspohjaisten hinnoittelumallien kautta, jossa asiakkaat maksavat toistuvan maksun ohjelmiston käytöstä. Etsi startuppia, jolla on useita tulovirtoja, kuten lisämyyntiä ja ristiinmyyntiä, koska tämä voi lisätä yrityksen yleistä vakautta.

Asiakkaan hankintakulut

On tärkeää huomioida uusien asiakkaiden hankkimiseen liittyvät kustannukset, sillä ne voivat vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Etsi startuppia, jolla on korkea elinkaariarvo (LTV) asiakashankintakustannuksiin (CAC), koska tämä osoittaa, että yritys tuottaa korkean sijoitetun pääoman tuoton jokaisesta hankkimastaan ​​asiakkaasta.

Vaihtuvuusaste

Vaihtuvuus on niiden asiakkaiden prosenttiosuus, jotka peruuttavat tilauksensa tietyn ajanjakson aikana. Korkea vaihtuvuus voi olla punainen lippu, koska se osoittaa, että startupilla on vaikeuksia pitää asiakkaita.

Skaalautuvuus

Etsi SaaS-startuppia, jolla on skaalautuva liiketoimintamalli, mikä tarkoittaa, että yritys voi helposti laajentaa asiakaskuntaansa ja kasvattaa liikevaihtoaan ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Markkinakysynnän

Mieti niiden markkinoiden kokoa ja kasvupotentiaalia, joilla startup toimii. Startup, jolla on tuote tai palvelu, joka vastaa vahvaan kysyntään kasvavilla markkinoilla, menestyy todennäköisemmin.

Kilpailijat

On myös tärkeää ottaa huomioon kilpailuympäristö, jossa startup toimii. Startup, jolla on ainutlaatuinen arvolupaus ja jolla on kilpailuetu kilpailijoihinsa nähden, menestyy todennäköisemmin.

🔥 Empfohlen:  Kuinka Upstox joutui tietomurrosta ja mitä se tarkoittaa käyttäjille

Kasvua ja potentiaalia

SaaS-käynnistyksen kasvun ja potentiaalin määräävät monet tekijät, kuten markkinoiden kysyntä, kilpailuetu, asiakkaiden hankinta ja säilyttäminen, taloudellinen vakaus ja skaalautuvuus. Yritykset, jotka pystyvät puuttumaan näihin tekijöihin tehokkaasti, kokevat todennäköisemmin kasvua ja menestystä. Esimerkiksi SaaS-käynnistys, jolla on ainutlaatuinen tuote, joka vastaa markkinoiden tiettyyn tarpeeseen ja jolla on vahva asiakkaiden hankinta- ja säilyttämisstrategia, kokee kasvun todennäköisemmin kuin yritys, jolla on geneerinen tuote ja huono asiakaspalvelu. Vastaavasti SaaS-startup, jolla on vahva taloudellinen perusta ja kyky skaalata toimintaansa, kokee kasvua todennäköisemmin kuin yritys, jonka taloudellinen tilanne on heikko ja skaalautuvuus on rajallinen. Kaiken kaikkiaan SaaS-käynnistyksen kasvupotentiaali riippuu suurelta osin sen kyvystä puuttua tehokkaasti alan kasvua ohjaaviin avaintekijöihin.

SaaS-käynnistyksen kasvupotentiaalia arvioitaessa voidaan ottaa huomioon useita tekijöitä

Markkinoiden koko

Suuret ja kasvavat markkinat voivat tarjota vahvan pohjan yrityksen kasvulle. Etsi markkinat, jotka ovat riittävän suuret ylläpitämään yrityksen kasvua pitkällä aikavälillä.

Tuotemarkkinoille sopiva

Ratkaiseeko yrityksen tuote tai palvelu todellisen ongelman sen kohdemarkkinoilla? Tuote, joka vastaa asiakkaiden vahvaan tarpeeseen, kasvaa todennäköisemmin.

Kilpailijat

Analysoi kilpailuympäristöä ymmärtääksesi yrityksen aseman markkinoilla. Yritys, jolla on ainutlaatuinen arvolupaus ja jolla on vähäistä kilpailua, kasvaa todennäköisemmin.

Hinnoittelu

Mieti yrityksen hinnoittelustrategiaa ja sen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Yrityksellä, joka veloittaa korkeamman hinnan tuotteestaan ​​tai palvelustaan, voi olla enemmän kasvuvaraa kuin halvemmalla.

Asiakkaan hankintakustannukset

Katso kuinka paljon yritykselle maksaa uusien asiakkaiden hankkiminen. Yritys, jolla on alhaiset asiakashankintakustannukset, pystyy todennäköisemmin skaalaamaan liiketoimintaansa.

Asiakkaan säilyttäminen

Korkea asiakassäilytysprosentti voi olla merkki vahvasta tuotteesta tai palvelusta. Yritys, jolla on korkea säilytysaste, kokee todennäköisemmin kasvua.

Liikevaihdon kasvu

Tarkastele yrityksen aiempaa liikevaihdon kasvua saadaksesi käsityksen sen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista. Yritys, jolla on historian vahva liikevaihdon kasvu, jatkaa todennäköisemmin kasvuaan myös tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä arvioitaessa SaaS-käynnistyksen kasvupotentiaalia.

Parhaat käytännöt ennen sijoittamista

Vaikka parhaat käytännöt, joita voit noudattaa ennen kuin valitset SaaS-käynnistysyrityksen, johon sijoittaa, voivat olla paljon helpompaa kuin miltä näyttää. Nyrkkisääntönä on, että voit etsiä näitä tarkistusosoittimia mistä tahansa käynnistyksestä, joka käyttää ohjelmistoa palveluna.

Rahoitusvakaus: Etsi yritystä, jolla on vahva taloudellinen kokemus, mukaan lukien tasainen liikevaihdon kasvu ja kannattavuus.

Asiakaskunta: Etsi yritystä, jolla on monipuolinen ja kasvava asiakaskunta, sillä tämä voi viitata vahvaan kysyntään yrityksen tuotteille tai palveluille.

Tuotteiden erottelu: Harkitse, erottuvatko yrityksen tuotteet tai palvelut kilpailijoista, sillä tämä voi olla avaintekijä asiakkaiden houkuttelemisessa ja pitämisessä.

🔥 Empfohlen:  Walmart Terveellisen ruoan edut Plus: Opas

Johtoryhmä: Etsi yritystä, jolla on vahva ja kokenut johtoryhmä, joka pystyy toteuttamaan yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja vauhdittamaan kasvua.

Skaalautuvuus: Mieti, voidaanko yrityksen tuotteita tai palveluita helposti skaalata kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin.

Markkinamahdollisuus: Harkitse, toimiiko yritys kasvavilla markkinoilla, sillä se voi tarjota vahvan pohjan pitkän aikavälin kasvulle.

Immateriaaliomaisuus: Etsi yritystä, jolla on vahva immateriaalioikeuksien suoja, kuten patentit tai tavaramerkit, jotta sen tuotteet tai palvelut voidaan suojata kilpailijoilta.

Poistumisstrategia: Harkitse, onko yrityksellä selkeä irtautumisstrategia, kuten listautuminen tai yritysosto, sillä tämä voi auttaa sinua maksimoimaan sijoituksesi tuoton.

Johtopäätös

SaaS-käynnistykseen sijoittaminen voi olla tuottoisa mahdollisuus, mutta siihen liittyy myös omat riskinsä. On tärkeää tutkia yritystä ja sen liiketoimintamallia perusteellisesti ennen varojen sitomista. Etsi yritystä, jolla on selkeä missio ja visio, vankka asiakaskunta ja menestystä. Lisäksi muista ottaa huomioon yrityksen taloudellinen vakaus ja sen kyky tuottaa tasaisia ​​tuloja.

Muista vain tehdä due diligence ja punnita edut ja haitat ennen varojen sitomista. Oikealla lähestymistavalla SaaS-käynnistykseen sijoittaminen voi olla fiksu askel, joka kannattaa pitkällä aikavälillä.

FAQ

Kuinka rahoitan SaaS-käynnistyksen?

SaaS-rahoituksen neljä tyyppiä ovat seuraavat

  • Riskipääoma
  • Enkelin sijoitus
  • Inkubaattorit/kiihdytin
  • Tuloperusteinen rahoitus ja MRR Lines

Miksi SaaS on hyvä sijoitus?

SaaS-ohjelmisto toimii verkossa, eikä fyysistä tuotetta hallittava, lähetettävä, varastoitava ja valmistettava. Tämä vähentää merkittävästi aikaa, kustannuksia ja työvoimaa. Tämä mahdollistaa SaaS-yritysten käynnistämisen pienemmällä pääomalla ja lisää niiden voittomarginaaleja.

Miksi SaaS on niin kannattavaa?

SaaS-yrityksillä on yleensä alhainen vaihtuvuus ja korkea uusiutumisaste, mikä johtaa korkeisiin asiakkaiden elinkaaren arvoihin, kun hyvä myyntitiimi myy toimivaa tuotetta, jonka pitäisi pystyä säilyttämään asiakkaita yli 90 % ja tuloja vähintään 100 %.

Kuinka monta prosenttia SaaS-aloitusyrityksistä onnistuu?

Yli 90 % SaaS-aloitusyrityksistä epäonnistuu, vain 35 % ylittää 10 vuoden rajan, ja vain 40 % niistä tulee koskaan kannattavia. Tuotteen epäonnistumisen välttämiseksi hyvä tuotteen asemointi auttaa saavuttamaan asiakkaan sopivuuden ja vähentämään asiakkaiden tyytymättömyyttä.