Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

GA4-laki Euroopassa uuden tietosuojakehyksen mukaisesti

Seuraava artikkeli auttaa sinua: GA4-laki Euroopassa uuden tietosuojakehyksen mukaisesti

Merkittävä kehitys on, että Google Analytics 4 katsotaan lailliseksi Euroopassa äskettäisen hyväksynnän jälkeen EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojakehys Euroopan komission toimesta.

Uutinen tulee keskellä Ruotsin tietosuojaviranomaisen (IMY) varoituksia GA4:ään liittyvistä mahdollisista valvontariskeistä.

GA4:n oikeudellinen asema Euroopassa ja IMY:n varoitus ovat toisiinsa liittyviä osia laajempaa globaalia narratiivia tietosuojasta, suojasäännöksistä ja transatlanttisista tiedonsiirroista.

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojakehys hyväksytty

Euroopan komissio ratifioi EU:n ja Yhdysvaltojen uuden tietosuojakehyksen ja vahvisti, että Yhdysvallat tarjoaa EU:sta siirretyille henkilötiedoille vastaavan suojan kuin unionissa toimitetuille henkilötiedoille.

Tämä päätös mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron EU:sta viitekehykseen osallistuville yhdysvaltalaisille yrityksille ilman, että lisätietosuojatoimenpiteitä tarvitaan.

Puitteissa otetaan käyttöön tiukat suojatoimet, joilla puututaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen aiemmin esiin tuomiin huolenaiheisiin. Nämä suojatoimet rajoittavat Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen pääsyä EU:n tietoihin rajoittamalla sen olennaiseen ja oikeasuhteiseen ja perustamalla tietosuojavalvontatuomioistuimen (DPRC). EU:n kansalaisilla on pääsy tähän tuomioistuimeen.

Parannetut suojatoimet verrattuna aikaisempiin mekanismeihin

Uusi Framework tarjoaa merkittäviä parannuksia aiempaan Privacy Shield -mekanismiin verrattuna. Jos DPRC esimerkiksi toteaa, että tietoja on kerätty uusien suojatoimien vastaisesti, se voi määrätä tällaiset tiedot poistettavaksi.

EU:sta tietoja tuovien yhdysvaltalaisten yritysten on noudatettava velvoitteita, jotka täydentävät hallituksen tiedonsaantia koskevia uusia takeita.

Ruotsin Privacy Watchdog varoittaa Google Analyticsista

Ilmoitus uudesta EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tietosuojakehyksestä osuu samaan aikaan IMY:n GA4:ää käyttäville yrityksille antamien varoitusten kanssa, jotka viittaavat huoleen Yhdysvaltain hallituksen aiheuttamista valvontariskeistä.

Viranomaisen neljän ruotsalaisen yrityksen tutkinnassa paljastui GDPR:n suostumus- ja tiedonsiirtovaatimusten rikkominen, mikä johti seuraamuksiin ja Google Analyticsin käytön lopettamiseen.

Vastauksena IMY:n päätökseen Google korosti, että Google Analytics ei tunnista tai seuraa tiettyjä henkilöitä verkossa. Yhtiö totesi, että verkkosivustojen julkaisijat ovat vastuussa tietojen noudattamisesta ja eettisestä käytöstä, kun taas Google tarjoaa suojatoimia, valvontatoimia ja resursseja.

🔥 Empfohlen:  Parannettu digitaalisen markkinoinnin hallintapaneeli ja parempi käyttökokemus

Komission puheenjohtajan julkilausuma

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi:

”Uusi EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojakehys varmistaa turvalliset tietovirrat eurooppalaisille ja tuo oikeusvarmuutta yrityksille Atlantin molemmin puolin. Otamme tänään tärkeän askeleen antaaksemme kansalaisille luottamusta heidän tietojensa turvallisuuteen, syventääksemme taloudellisia siteitämme EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ja samalla vahvistaaksemme yhteisiä arvojamme.

Framework Compliance Protocol yhdysvaltalaisille yrityksille

Yhdysvaltalaiset yritykset voivat liittyä puitteisiin sitoutumalla noudattamaan tiettyjä tietosuojavelvoitteita.

Näitä ovat henkilötietojen poistaminen, kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, ja jatkuvan suojan varmistaminen, kun tietoja jaetaan kolmansille osapuolille.

EU:n kansalaisilla on useita oikeussuojakeinoja, jos yhdysvaltalaiset yritykset käsittelevät heidän tietojaan väärin. Tämä sisältää ilmaiset, riippumattomat riitojenratkaisumekanismit ja välimiespaneelin.

Siirrettyihin tietoihin pääsyn turvaaminen

Yhdysvaltain oikeudellinen kehys tarjoaa useita suojakeinoja Yhdysvaltojen viranomaisten pääsylle tietoihin. Pääsy tietoihin on rajoitettu siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi.

EU:n kansalaisilla on käytettävissään riippumaton ja puolueeton muutoksenhakumekanismi, joka koskee Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen keräämistä ja käyttöä, mukaan lukien äskettäin perustettu Korean demokraattinen tasavalta. Tämä tuomioistuin tutkii ja ratkaisee valitukset itsenäisesti.

Nämä suojatoimet helpottavat yleisempiä transatlanttisia tietovirtoja, kun niitä sovelletaan, kun tietoja siirretään käyttämällä muita työkaluja, kuten vakiosopimuslausekkeita ja sitovia yrityssääntöjä.

Tulevat askeleet

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojakehyksen ja Euroopan komission päätöksen hyväksyminen ei tee Ruotsin viranomaisten esittämistä huolenaiheista merkityksettömiä. Nämä kaksi tapahtumaa käsittelevät laajemman tietosuojakysymyksen eri näkökohtia.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojakehyksen tarkoituksena on varmistaa EU:n kansalaisten yleinen tietosuoja, kun heidän tietojaan siirretään Yhdysvaltoihin. Se tarjoaa suojatoimia ja perustaa Data Protection Review Courtin (DPRC).

Vaikka uuden viitekehyksen pitäisi parantaa tietosuojaa, yksittäiset yritykset ovat edelleen vastuussa siitä, että heidän käytäntönsä ovat GDPR:n ja muiden asiaankuuluvien säädösten mukaisia.

🔥 Empfohlen:  40 kaunista Grunge-tyylistä taustakuvaa työpöydällesi

Jopa uuden viitekehyksen myötä yritysten on pysyttävä valppaina tietosuojakäytäntöjensä hallinnassa.

Yhteenvetona

Vaikka EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojakehys on merkittävä askel kohti parempaa tietosuojaa, se ei ratkaise automaattisesti yksittäisiin yrityksiin tai palveluihin liittyviä erityisongelmia, kuten IMY:n Google Analyticsia koskevia ongelmia.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojakehyksen toimintaa tarkastelevat säännöllisesti Euroopan komissio, Euroopan tietosuojaviranomaiset ja Yhdysvaltojen toimivaltaiset viranomaiset. Ensimmäinen tarkastus on määrä suorittaa vuoden sisällä riittävyyspäätöksen täytäntöönpanosta.

Table of Contents