Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

HR:n uusi raja: ihmiskeskeisyys digitaalisten ja teknologisten innovaatioiden vauhdittamana

Seuraava artikkeli auttaa sinua: HR:n uusi raja: ihmiskeskeisyys digitaalisten ja teknologisten innovaatioiden vauhdittamana

COVID-19-pandemian jälkeen HR:n roolista on tullut tärkeä organisaatioiden tulevaisuuden valmiuksien ja kasvupolkujen määrittelyssä ja päättämisessä. Huolehtimalla työntekijöiden toimeentulosta, työympäristöstä ja kulttuurisesta kirjosta sekä luomalla arvoa niin työntekijöille kuin sidosryhmillekin, HR:n perinteiset kasvot ovat laajentuneet uusille rajoille. Tämä perinteisten HR-lähestymistapojen ja -ideologioiden äskettäinen uudelleenkeksiminen on ilmeistä siinä, että ihmiskeskeisyys on syvenemässä kuin koskaan ennen, kun otetaan huomioon myötätuntoisemmat ja empaattisemmat lähestymistavat työntekijöiden sitoutumiseen, säilyttämiseen ja etenemiseen.

Asynkroninen palkkaaminen on kehittynyt trendiksi monissa organisaatioissa viime vuosina. Tällaiset mallit ovat kuitenkin vain lisänneet HR:n roolia. Perinteisten palkkaamiseen ja henkilöstön määräämiseen, päätöksentekoon ja poliisitoimiin liittyvien roolien ulkopuolelle nykyaikainen HR-osaaminen on laajentunut sisältämään kehittyneitä toimintoja, joita täydennetään digitaalisilla ja teknologisilla innovaatioilla tullakseen luonteeltaan tehokkaammiksi.

Pandemian aiheuttamat myrskyisemmät ajat ja agnostiset voimat ovatkin olleet haastavia. Maailma kamppaili “The Great Resignation” -irtisanomisten sekä hybridi- ja etätyömallien haasteiden kanssa. Kaikkien haasteiden keskellä henkilöstöjohtamisen ammattilaiset ovat kuitenkin tutkineet mahdollisuuksia. Ne ovat kiitettävästi nousseet vastoinkäymisiä vastaan ​​ja kehittyneet valtavasti, muovaamalla kestävämpiä ja kiinnostavampia HR-trendejä ja ilahduttavia tulevaisuuden työpaikkoja.

Nykyaikaiset HR-näkymät keskittyvät luomaan vastuullisia ja strategisia kumppanuuksia organisaatioiden kanssa ja kannustamaan niitä kehittämään huippuosaamisen uudelleen keskittymällä oppimiseen ja kehitykseen, laadun tuottamiseen ja poikkeuksellisen tiimityöskentelyyn.

Digitaalinen HR

On kiistatonta, että digitalisaatio on säännöllisin väliajoin vaikuttanut yritysten toimintaan. Digitaalisen aikakauden hyötyjen hyödyntäminen on osa organisaation kulttuuria mahdollistaa työn tekeminen tehokkaammin ja tuottavammin.

Otetaan askel taaksepäin ja määritellään ensin, mitä Digital HR tarkoittaa. Digitaalinen HR on prosessi, jossa optimoidaan HR-prosesseja, jotta niistä tulee automatisoituja, datalähtöisempiä ja teknisesti edistyneempiä. Kun HR-prosessit tehostuvat, SMAC (sosiaalinen media, mobiili, analytiikka ja pilvi) teknologialla tulee olemaan suurempi rooli digitalisaatiossa. HR-osasto voi luoda saumattoman työntekijäkokemuksen sovellusten, tekoälyn ja botien avulla.

🔥 Empfohlen:  Paikalliset hakukoneoptimoinnin tuotteet: mitä toimistoltasi odottaa

Digitaalisen muutoksen vaikutuksesta henkilöstöresursseihin se on tuonut tektonisen muutoksen HR:n rooliin organisaatiossa. HR-tiimeille on nyt kaksinkertainen haaste, että heidän on muutettava sekä omaa toimintatapaansa että työpaikkaa yleensä. Pelkän tukiosaston sijaan HR:n on oltava yrityksen sisällä visionääri, joka johtaa laajempia digitaalisia muutosohjelmia.

Varmistaakseen työntekijöiden koulutuksen tai organisaation parhaan ehdokkaan rekrytoinnin, HR:n ja johtajan tulee nähdä kokonaiskuva. Jotta he voivat saavuttaa tämän, heidän on oltava tietoisia uusimmista digitaalisista työkaluista, jotka takaavat positiiviset tulokset. Teknisesti kehittyneiden HR-johtajien vaikutus liiketoiminnan tuloksiin ja työntekijöiden tyytyväisyyteen on todennäköisesti merkittävä, jos he ovat avoimia uusille alustoille ja työskentelytavoille. Digitaalisen työpaikan saavuttaminen on HR-johtajien vastuulla, ja heidän on tuotava osaaminen yhteen innovatiivisilla lähestymistavoilla parantaakseen työntekijä- ja asiakaskokemusta.

Koska liiketoiminta-ala jatkaa digitaalista muutosta, yritysten tulee mukauttaa strateginen visionsa HRM-filosofian kanssa. Digitaaliset teknologiat muuttavat HR-prosesseja kaikilla osa-alueilla, sillä ne osoittautuvat hyödyllisiksi työkaluiksi henkilöstöhallinnon tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Siitä huolimatta, kunnollinen yhdistelmä HRM-käytäntöjä ja organisaatiokulttuuria on ratkaisevan tärkeää selviytyäkseen paljon monimutkaisemmasta ympäristöstä ja kilpailusta.

Digitaaliset teknologiat on integroitava henkilöstöpolitiikkaan ja -käytäntöihin, jotta ne hyödyttävät kaikkia työntekijöitä, ja niitä on arvioitava paitsi niiden tehokkuuden ja tehokkuuden perusteella, myös koettu oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kuinka perinteinen HR kehittyy vastaamaan nykyaikaisen työvoiman tarpeita, joissa työntekijämme ovat sitoutuneita, yhteyksissä ja inspiroituneita edistämään organisaation erinomaisuutta, ja se perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin:

1. Organisaation liikekumppanit

Tämä edellyttää, että kaikki HR-prosessit ovat linjassa yleisen liiketoimintastrategian kanssa ja että työntekijät voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa käytännön koulutuksen ja kehitysohjelmien avulla.

2. Tietoihin perustuva päätöksenteko

Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä ylimmän johdon kanssa kriittisten liiketoimintaongelmien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi sekä päätöksenteon tukemista.

3. Optimoidut toiminnot

Tämä sisältää tekniikan käytön rutiinitehtävien, kuten palkanlaskennan ja työntekijöiden perehdyttämisen, automatisoimiseksi tehokkuuden parantamiseksi.

🔥 Empfohlen:  9 parasta Moissanite Princess -leikattua kihlasormusta (UUSI Tyyliä)

4. Työntekijöiden sitoutumisen edistäminen

Tämä edellyttää positiivisen työympäristön luomista, joka kannustaa työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti työhönsä ja edistämään tiiminsä menestystä.

5. Edistyksellisemmän, osallistavamman, monipuolisemman ja kestävämmän työkulttuurin muokkaaminen

Tämä sisältää monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämisen kaikilla työpaikan osa-alueilla sekä koulutusohjelmien luomisen, jotka auttavat työntekijöitä selviytymään haastavista tilanteista.

6. Työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun priorisointi

Tämä sisältää hyvinvointiohjelmien toteuttamisen, jotka edistävät fyysistä ja henkistä terveyttä ja tarjoavat mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen, jotta työntekijät voivat saavuttaa menestyksen huipputason organisaation pyramidissa.

Johtopäätös

Digitaaliset ja teknologiset innovaatiot ovat muuttaneet tapaamme asua, työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa ja jopa sitä, miten henkilöstöhallinnot (HR) toimivat. Pysyäkseen kehityksen kärjessä ja auttaakseen ihmisiä menestymään tässä uudessa ympäristössä henkilöstöjohtajien on omaksuttava ihmiskeskeisyys ja asetettava ihmiset organisaatioiden sydämeen.

Perinteisen HR:n status quossa on tapahtunut paradigmamuutos, kun HR-roolit ovat kehittyneet kaventamaan kuilua organisaation tärkeiden toimintojen ja sen välillä, miten ulkopuolinen maailma näkee, kokee, vastaanottaa ja vastaanottaa organisaation.

HR-valmiuksien kehittyminen lisää organisaation monikanavaista maineenhallintaa – nostaa sen arvoa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden, sijoittajien, sidosryhmien ja työntekijöiden silmissä.

Näitä radikaaleja muutoksia hyväksyvillä organisaatioilla on hyvät edellytykset menestyä tulevina vuosina.