Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Insights of the Cleantech Industry Intiassa 2023

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Insights of the Cleantech Industry Intiassa 2021

Ajan myötä ihmiset ovat yhä vastuullisempia ja täyttävänsä ympäristöä kohtaan. Monet yritykset tekevät aloitteita työskennelläkseen kokonaan luonnon parantamiseksi. Tämä tuo meidät merkittävään ympäristöystävällisten menetelmien ja suunnitelmien laatijaan, joka on Cleantech-teollisuus.

Cleantech-teollisuus toimii ympäristön hyväksi ja parantaa aktiivista suorituskykyä, tuottavuutta ja tehokkuutta. Tämä tehdään vähentämällä tuotantopanoksia, kustannuksia, jätettä ja energiankulutusta erityisesti tehtaissa. Ja tästä syystä Intian tiedetään olevan yksi suurimmista puhtaan teknologian teollisuudenaloista, jolla on miljardeja sijoituksia ulkomaisten suorien sijoitusten (FDI) ohella.

Cleantech-teollisuuteen kuuluu pohjimmiltaan energia- ja vesivarojen sekä maatalouden ja teollisuuden liittoutuneita yrityksiä. Sivuhuomautuksena se tunnetaan myös nimellä Greentech-teollisuus. Intian Cleantech-teollisuus hyödyntää valtavaa valikoimaa teknologioita, kuten uusiutuvaa energiaa (biomassa, tuulivoima, biopolttoaineet jne.), kierrätystä ja muita.

Itse asiassa Intian hallitus on tehnyt useita aloitteita tukeakseen Cleantech-teollisuutta, kuten tuulitarjousjärjestelmät, taitojen kehittäminen, National Solar Mission ja monet muut.

Tässä artikkelissa olemme kaivaneet syvälle Cleantech-teollisuuden historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Aloitetaan!

Cleantech-teollisuuden merkitys Intiassa
Syitä ja kasvun toteutus Cleantech-teollisuudelle
Viimeisimmät trendit Intian Cleantech-teollisuudessa
Cleantech-teollisuuden tulevaisuus Intiassa
FAQ

Cleantech-teollisuuden merkitys Intiassa

Mitä tulee Intiaan, Cleantech-teollisuus on kasvanut kapinakaaviolla. Intia on aina ollut erittäin antelias ja ennakkoluuloton tukeessaan cleantech-ympäristöä. Itse asiassa maallamme on suuria suunnitelmia uusiutuvan energian kapasiteetin lisäämiseksi 175 GW vuoteen 2022 mennessäsanoi Swissnex Intian cleantech-aloitteen projektipäällikkö neiti Gaganjot Kaur.

Intian hallitus on kuitenkin muuttanut tämän tavoitteen 225 GW vuoteen 2022 mennessä ja hänellä on erilaisia ​​suunnitelmia.

Tätä silmällä pitäen Intia on asettanut tavoitteeksi saavuttaa jopa 40 % kokonaisenergiantarpeestaan ​​energianlähteiden uusimisella. Tämä on houkutellut erittäin merkittäviä sijoittajia ulkomailta.

Muutama vuosi sitten Intia sijoittui EY Renewable Energy County Attractive Index 2018 -indeksissä neljänneksi. Intian energiamarkkinat ovat varautuneet sekä kotimaisiin että kansainvälisiin hankkeisiin, jotka ovat alkamassa tarjota tuotteita ja palveluita Intiassa.

🔥 Empfohlen:  10 parasta Python-kirjastoa syväoppimiseen (2023)


Syitä ja kasvun toteutus Cleantech-teollisuudelle

Luonnonvarojen puute

Useimmiten luonnonvarat ovat saatavilla tiheissä metsissä, joissa kaivostoiminta on nykyisten ympäristölakien mukaan kiellettyä. Tämä aiheuttaa puutteita luonnonvaroista, mikä asettaa valtavia paineita käytettävissä oleville luonnonvaroille. Siksi on erittäin tärkeää suojella käytettävissä olevia resursseja.

Hallituksen määräykset

Intian hallitus ponnistelee paljon kehittääkseen ympäristönsuojelumääräyksiä. Samalla se on tullut erittäin aktiiviseksi tällaisten määräysten toimeenpanossa aktiivisen sosiaalisen median ja ihmisten tietoisuuden avulla.

Itse asiassa Intian on omaksuttava ympäristömyönteisyys kaikissa kasvustrategioissa.

Kehittynyt teknologia

Yksi asia, joka voi tuoda valtavan eron Cleantech Industry -ohjelmien tuloksiin, on kehittyneiden teknologioiden käyttö. Tämä varmasti auttaisi Intiaa saavuttamaan kestävän kasvun polun sekä Intian talouden nopean kasvun.

Intian tiedetään olevan nopeimmin kasvava uusiutuvan energian sektori maailman suurimpien talouselämän joukossa. Intia on asettanut tavoitteekseen nostaa uusiutuvan energian 450 GW:iin vuoteen 2030 mennessä.

Asennetun aurinkokapasiteetin lisäksi on myös lisääntynyt suuria mittasuhteita viimeisen vuosikymmenen aikana.

Vuonna 2020 Intiassa nähtiin suuria investointitarjouksia puhtaisiin teknologioihin erityisesti verkonhallinnan ja sähköajoneuvojen latauksen saralla. Nykyään noin 20-25 % Intian startup-yrityksistä työskentelee puhtaan sähkön edistämiseksi.Cleantech-teollisuuden tulevaisuus Intiassa

Tulevina vuosina Cleantech Industry on perustettu saavuttamaan valtavaa kasvua ja edistystä. Nopean kasvun, resurssien ehtymisen, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen myötä investointitarve on puhtaalle teknologialle erittäin välttämätön.

Monia yrityksiä perustetaan viemään puhtaan teknologian ideaa ja käyttöä eteenpäin ja edistämään puhtaiden teknologioiden kasvua.

Intia on investoinut miljardeja Cleantech-teollisuuteen, minkä vuoksi sen tiedetään olevan yksi suurimmista markkinoista tällä alalla. Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa ovat kuljettaneet kehittynyttä teknologiaa ympäristön suojelemiseksi Intiassa.

Intia tarjoaa varsin vahvat liiketoimintanäkymät ulkomaisille sijoittajilleen, minkä vuoksi osa huippuyrityksistä on kiinnostunut Intian Cleantech-teollisuudesta.

Johtopäätös

Intia työskentelee Cleantech-teollisuuden eteen suurilla ponnisteluilla ja investoinneilla. Hallitus myös muotoilee erilaisia ​​säädöksiä, jotta yritykset voivat helposti ostaa uusiutuvaa sähköä valtion jakelijoilta. Ja koska puhtaalle sähkölle on suuri kysyntä energiansuojelun tehostamiseksi ja saastumisen vähentämiseksi, Intia kehittyy puhtaan teknologian alalla. Ja tämä on tärkein syy, miksi jotkut suurimmista ympäristöystävällisistä sijoittajista lähestyvät Intian Cleantech-teollisuutta suurella mielenkiinnolla.

🔥 Empfohlen:  Vuoden 2023 suosituin startup-yrityshankinta Intiassa

Voidaan helposti päätellä, että Intian Cleantech-teollisuus on ansainnut valtavan kasvun ja sen odotetaan saavuttavan edistyneempää teknologiaa ja tuloksia kaikilla ympäristön osa-alueilla.

FAQ

Mikä on cleantech-teollisuus?

Cleantech viittaa toimenpiteisiin, joilla vähennetään saastumista tai jätettä prosessissa ympäristön suojelemiseksi.

Mikä on Intian sijoitus uusiutuvassa energiassa?

Intia on uusiutuvan energian markkinoilla kolmannella sijalla.

Mikä osavaltio on suurin aurinkoenergian tuottaja Intiassa 2021?

Gujarat on yksi suurimmista aurinkoenergian tuottajista Intiassa, ja sen aurinkoenergian kokonaistuotantokapasiteetti oli 4 431 MW 31. maaliskuuta 2021.