Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Intian kansantulo 2011–2012: CARE:n ennakkoarviot

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Intian kansantulo 2011–2012: CARE:n ennakkoarviot

Tilastokeskuksen viimeisimmän tiedotteen mukaan maan talouden kuluvan tilikauden kasvuennusteet ovat toistaneet Intian talouskasvun hillitsemisen. Nämä ennakkoarviot, jotka perustuvat keskeisten toimialojen tähänastiseen suoritukseen, julkisten menojen tutkimukseen sekä maatalouden ja teollisuuden odotettuihin tuotantotasoihin, auttavat korostamaan myös maan talouskasvun hidastumisen laajuutta.

INTIAN KANSANTULO 2011

  • Kiintein hinnoin lasketun BKT:n (2004-05) kasvun tekijäkustannuksella 2011-12 arvioidaan olevan 6,9 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,4 %.
  • Maataloussektorin ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden 7 prosentin kasvuun.
  • Myös tehdasteollisuudessa kasvuvauhti laskee 3,9 prosenttiin vuosina 2011–2012 vuosien 2010–2011 7,6 prosentin kasvusta.
  • Palvelusektori on ainoa toimiala, jonka odotetaan kasvavan vakaasti/marginaalisesti korkeammalla kuluvalla tilikaudella.
  • Kaupan, hotellien, liikenteen ja viestinnän toimialojen kasvuksi vuosina 2011-12 arvioidaan 11,2 % verrattuna 11,1 % kasvuun vuosina 2010-11.
  • Tulot asukasta kohden kiintein hinnoin (2004-2005) kasvavat todennäköisesti 5,6 % vuosina 2011-2012 38 005 rupiaan ja saman käyvin hinnoin lasketaan kasvavan 14,3 % Rs. 60,972.
  • Yksityinen kulutus, kuten yksityisten loppukulutusmenojen (PFCE) prosenttiosuus kiintein hinnoin osoittaa, laskee todennäköisesti 0,6 prosenttia 58,1 prosenttiin suhteessa markkinahintaan vuosina 2011–2012.
  • Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen (GFCF) mukaisen investointiasteen arvioidaan laskevan 31,9 prosenttiin suhteessa markkinahintaan vuosina 2011–2012 32,5 prosentista vuosina 2010–2011.

GDP

Markkinoiden odotuksia alhaisempi 6,9 prosentin BKT:n kasvuvauhti vuosina 2011–2012 on epätyydyttävä verrattuna edellisen vuoden 8,4 prosentin kasvuun ja alkuperäiseen 9 prosentin ennusteeseen vuodelle. Tämä jyrkkä kasvun hidastuminen, joka on seurausta Intian keskuspankin useista yli kaksi vuotta kestäneistä rahapolitiikan kiristämistoimista, jotka vallitsivat sitkeän korkealla inflaatiolla (joka oli keskimäärin 9,3 % julkisen talouden ensimmäisen 9 kuukauden aikana), sekä alhainen kysyntätilanne johtivat teollisuustuotannon kasvun heikkenemiseen. Myös maailmantalouden heikkous on osaltaan hidastanut kotimaista talouskasvua viennin hitaamman kasvun kautta. Jatkossa myös maan talouskasvu olisi todennäköisesti vaimeaa.

🔥 Empfohlen:  Intian vanhimmat yritykset ja niiden nykyinen toiminta: Osa IV

Maatalous

Vaikka maatalouden kasvuennusteet ovat odotettua pienemmät, 2,5 %, korkeaa perusvaikutusta ei voida tässä sivuuttaa. Ala kasvoi vaikuttavat 7 % vuosina 2010-2011 vuosien 2009-10 kuivuuden jälkeen, jolloin maataloustuotanto väheni yli 6 %. Myös tänä vuonna maan tuotanto on kasvanut tervettä. Maatalousministeriön viimeisimmän 2. ennakkoarvion mukaan elintarvikeviljojen tuotannon arvioidaan olevan ennätykselliset 250,42 miljoonaa tonnia vuosina 2011-12, mikä on 5,42 miljoonaa tonnia tavoitetta korkeampi ja 5,64 miljoonaa tonnia enemmän kuin viime vuoden ennätystuotanto. Puuvillan, sokeriruo’on, vehnän ja riisin tuotannon arvioidaan saavuttavan ennätystuotannon tänä vuonna, kun taas öljysiementen, palkokasvien ja karkeiden viljojen tuotanto todennäköisesti laskee jonkin verran.

Maataloussektorin korkeampi tuotanto on toiminut kansantalouden vakauttavana tekijänä – piristämällä muiden kuin maataloustuotteiden kysyntää sekä tarjonnut tarvikkeita valmistetuille maataloustuotteille, mikä puolestaan ​​aktivoi teollisuustuotantoa.

minändustry

Teollisuussektorin kasvun odotetaan olevan tänä vuonna vaimeaa: teollisuuden kasvu on 3,9 %, kun se viime vuonna oli 7,6 %, rakentamisen 4,8 % verrattuna 8 %:n kasvuun vuosina 2010-11 ja kaivostoiminnan ja louhinnan kasvun odotetaan olla negatiivinen 2,2 % verrattuna edellisen vuoden 5 % kasvuun. Teollisuuden ainoa huomionarvoinen kasvu on sähkö-, kaasu- ja vesitoimialalta, jonka arvioidaan kasvavan tänä vuonna 8,3 %, 5,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän segmentin (sähkö-, kaasu- ja vesihuolto) kasvu sekä palvelusektori on tunnustettu yhdeksi maan BKT:n kasvun päätekijöistä tänä vuonna.

Maassa vallinnut korkea korkojärjestelmä sekä kaivospolitiikan toimettomuus ja vaimeat investoinnit ovat vaikuttaneet tähän alaan. Myös tulevaisuudessa, vain myönteisen politiikan skenaariossa, tällä alalla voidaan odottaa parannuksia. Mitä tulee korkeisiin korkoihin, on pitkälti uskottu, että korot ovat saavuttaneet huippunsa.

Services

Palvelusektori on ollut BKT:n kasvun suurin veturi tänä vuonna. Ala on kokenut laaja-alaista kasvua: “kauppa, hotellit, liikenne ja viestintä”, “rahoitus, vakuutus, kiinteistö- ja yrityspalvelut” sekä “yhteisö-, sosiaaliset ja henkilökohtaiset palvelut” kasvavat arviolta 11,2 %, 9,1. % ja 5,9 % tänä vuonna verrattuna edellisvuoden 11,1 %:n, 10,4 %:n ja 4,5 %:n kasvuun. Tämän sektorin vaikutus maan talouteen säilyy todennäköisesti myös tulevina aikoina.

🔥 Empfohlen:  10 hyödyllistä vinkkiä verkkosivustosi helpottamiseksi

Menot ja investoinnit

Yksityisten menojen prosenttiosuutena markkinoiden BKT:sta mitattuna odotetaan olevan alhaisemmat kuin edellisenä vuonna sekä käyvin että kiintein hinnoin Intian yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi. Vaikka yksityiset loppukulutusmenot (PFCE) mitatut yksityiset menot todennäköisesti pienenevät 58,7 prosentista BKT:stä vuosina 2010–2011 58,1 prosenttiin kuluvana vuonna kiintein hinnoin, sama käyvin hinnoin voi laskea vastaavasti 56,5 prosentista 56,4 prosenttiin. vuosina 2010-11 ja 2011-12.

Talouden investointiaste bruttokiinteän pääoman muodostuksesta nähtynä on laskenut kahdessa viimeisessä verotuksessa. Myös tänä vuonna sen odotetaan laskevan 31,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen kiintein hinnoin vuosien 2010–2011 32,5 prosentista ja viime vuoden 30,4 prosentista 29,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2011–2012. Tämä investointien pudotus johtuu suurelta osin maailmantalouden olosuhteista, jotka ovat vaikuttaneet tunteisiin ja saaneet lykkäämään investointipäätöksiä.

minävaikutus julkisen talouden alijäämään

Nyt on varmaa, että hallitus ei pystyisi saavuttamaan 12. vuoden budjetissa asetettua julkisen talouden alijäämätavoitetta 4,6 % BKT:stä. Vaikka hallitus oli suunnitellut ottavansa lainaa 4,17 biljoonaa ruplaa veroa varten tulojen ja investointien vajeen sekä menojen kasvun vuoksi, hallitus ilmoitti ottavansa lisälainaa 90 000 CRS:n arvosta, mikä tarkoittaa vuoden kokonaislainaa. 5,07 biljoonaan rupiaan. Markkinahintaisen BKT:n ennakkoarvioiden mukaan vuosille 2011-2012 julkisen talouden alijäämä on nyt 5,68 % BKT:stä.

CAREN NÄKYMÄ BKT:n KASVUSTA VUOSINA 2012-13

Tämän hetkisten olosuhteiden ja kasvutason perusteella sen odotetaan vakaan 5 %:n inflaation olosuhteissa varovaisen julkisen talouden alijäämän ja jonkin verran investointikannustimien, korkojen laskun 100-150 peruspisteellä vuoden aikana, BKT:n kasvu voisi vähitellen siirtyä kohti 7,5 % tilikaudella 13.