Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Kuinka kasvattaa säilytysprosenttiasi A/B-testauksella

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Kuinka kasvattaa säilytysprosenttiasi A/B-testauksella

Onko sinulla vaikeuksia säilyttää asiakkaat ja saada heidät palaamaan lisää? A/B-testaus voi olla ratkaisu, jota tarvitset säilyttämisen ja tulojen kasvattamiseen. Itse asiassa HubSpotin tutkimuksen mukaan lähes 17 % markkinoijista käyttää A/B-testausta parantaakseen aloitussivujen pysyvyyttä.

Tässä artikkelissa annamme sinulle tiedot, joita tarvitset onnistuneiden A/B-testausten suorittamiseen ja säilyttämisasteen kasvattamiseen. Älä siis menetä mahdollisia etuja – aloita A/B-testaus tänään ja katso, kuinka pysyvyys nousee!

Mitä A/B-testaus on?
Mitä on säilyttäminen?
Ota huomioon A/B-testauksen aikana säilyttämisen lisääminen
Esimerkki ymmärtää ja suorittaa A/B-testejä säilyttämisen lisäämiseksi
Vinkkejä onnistuneeseen A/B-testaukseen säilyttämisen lisäämiseksi

Mitä A/B-testaus on?

A/B-testaus on prosessi, jonka avulla voit verrata verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kahta versiota. Tätä voidaan käyttää parantamaan käyttäjien käyttökokemusta ja lisäämään pysyvyyttä.

A/B-testausta käytetään yleisesti verkkosivuston toiminnallisuuden muutosten testaamiseen, kuten painikkeen värin vaihtamiseen tai uuden ominaisuuden lisäämiseen. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös sisällön muutosten testaamiseen, kuten tekstin tai kuvien lisäämiseen sivulle.

A/B-testauksen tavoitteena on nähdä, mikä verkkosivustosi tai sovelluksesi versio toimii paremmin ja paljastaa tärkeimmät tiedot siitä, mitä käyttäjät haluavat. Tämä auttaa sinua päättämään, mitä elementtejä sivustollasi tulisi muuttaa, jotta voit parantaa käyttäjien sitoutumista ja säilyttämistä.

A/B-testaus voidaan suorittaa monilla eri tavoilla ja useisiin eri tarkoituksiin, mutta yleisin tapa on jakaa kävijät satunnaisesti kahteen ryhmään ja esitellä sitten jokaiselle ryhmälle yksi versio sivustostasi. Sen jälkeen mittaat, kuinka kauan ihmiset käyttävät kussakin versiossa, kuinka moni muuntaa versiosta toiseen ja kuinka usein he tekevät ostoksia.

Mitä on säilyttäminen?

Säilyttäminen on prosessi, jossa asiakkaat tulevat takaisin tekemään toistuvia ostoksia, ja se on olennainen osa menestyvää liiketoimintamallia. Säilyttämällä asiakkaita yritykset voivat alentaa asiakashankintakustannuksia, kasvattaa liikevaihtoa ja rakentaa pitkäkestoista brändiuskollisuutta. Se on suuri huolenaihe kaikille yrityksille, mutta erityisesti sellaisille, jotka myyvät digitaalisia tuotteita.

Se on erityinen haaste verkkokauppasivustoille. Monet ihmiset eivät ymmärrä, että kun he tekevät ostoksia verkossa, he eivät vain osta tuotetta, vaan ostavat myös elämystä, ja tämän kokemuksen ylläpitäminen voi olla melko haastavaa.

A/B-testaus auttaa lisäämään pysyvyyttä osoittamalla, mikä sivun versio toimii parhaiten yleisöllesi. Voit testata erilaisia ​​kopioita, värejä tai asettelumuutoksia nähdäksesi, mikä niistä vastaa parhaiten asiakkaasi tarpeita.

Ota huomioon A/B-testauksen aikana säilyttämisen lisääminen

Seuraavassa on joitain tärkeimpiä asioita, jotka sinun on pidettävä mielessä, kun suoritat A/B-testiä, jotta voit lisätä säilytystä:

Määrittele tavoitteesi ja hypoteesi

A/B-testauksessa on tärkeää määritellä selkeä tavoite ja hypoteesi. Se auttaa määrittämään testin selkeän suunnan ja varmistaa, että tulokset ovat merkityksellisiä ja käyttökelpoisia.

Tavoite on tietty tulos, jonka haluat saavuttaa A/B-testauksella. Testin tavoitteena voi olla esimerkiksi nostaa aloitussivun tulosprosenttia. Ilman selkeää tavoitetta on vaikea tietää, mitä yrität saavuttaa testillä ja kuinka mitata menestystä.

🔥 Empfohlen:  Web Asset Builders -arvostelu: Kuinka tämä sisältöpalvelu vastaa muihin?

Hypoteesi on perusteltu arvaus siitä, kuinka muutos vaikuttaa tavoitteeseen. Jos tavoitteena on esimerkiksi nostaa aloitussivun tulosprosenttia, hypoteesi saattaa olla, että toimintakehotuspainikkeen värin muuttaminen lisää tulosprosenttia. Hypoteesi auttaa ohjaamaan testiä ja tarjoaa puitteet tulosten tulkinnalle.

Kun tavoite ja hypoteesi on selkeästi määritelty, on testin suunnittelu, tulosten tulkinta ja tulosten perusteella toimenpiteitä helpompi toteuttaa. Ilman selkeää tavoitetta ja hypoteesia on vaikea tietää, mitä muutoksia pitäisi tehdä ja miten menestystä mitataan.

Mitä aiot testata ja missä?

Toiseksi tärkein huomioitava asia on ymmärtää, miksi teet testin, mitä muuttujia aiot testata ja missä aiot testata niitä. Tämä on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että testi suoritetaan oikein ja että tulokset ovat tarkkoja ja käyttökelpoisia.

Ymmärrä miksi: Testin tarkoituksen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää määritettäessä oikeat testattavat muuttujat ja haluttu tulos. Jos tavoitteena on esimerkiksi lisätä säilyttämistä, testin tulisi keskittyä elementteihin, jotka vaikuttavat suoraan säilyttämiseen, kuten sivuston navigointiin, käyttöliittymään ja sisältöön.

Ymmärtää mitä: Testattavaksi valitut muuttujat määräävät testin tuloksen. On tärkeää valita oikeat muuttujat, joilla on merkittävin vaikutus haluttuun lopputulokseen. Jos tavoitteena on esimerkiksi lisätä säilyttämistä, erilaisten toimintakehotuspainikkeiden tai otsikoiden testaaminen voi olla suurempi vaikutus kuin eri taustavärien testaaminen.

Ymmärrä missä: Testin sijainti on myös ratkaiseva A/B-testauksessa. Jos esimerkiksi testaat verkkosivustoa, on tärkeää testata muutokset eri laitteilla ja selaimilla varmistaaksesi, että tulokset ovat yhdenmukaisia ​​kaikilla alustoilla. Lisäksi, jos testi tehdään mobiilisovelluksella, on välttämätöntä testata muutokset eri käyttöjärjestelmissä ja laitteissa. Näin voit olla varma, että muutoksilla on sama vaikutus kaikkiin käyttäjiin.Luo muunnelmia

Luomalla muunnelman A/B-testauksessa voit verrata verkkosivuston eri versioita nähdäksesi, mikä niistä vastaa eniten yleisöäsi. Luomalla muunnelman voit tehdä pieniä muutoksia verkkosivustoon, kuten muuttaa asettelua, sisältöä tai viestejä. Testaa sitten muutoksia osan yleisöstäsi. Näin voit nähdä, millä muutoksilla on suurin vaikutus säilyttämiseen ja parantaa lopulta verkkosivuston tai sovelluksen yleistä suorituskykyä.

Luomalla useita muunnelmia voit testata erilaisia ​​teorioita ja nähdä, mikä niistä toimii parhaiten. Näin voit tehdä dataan perustuvia päätöksiä ja optimoida verkkosivustosi tai sovelluksesi vastaamaan paremmin yleisösi tarpeita.

Oikea suunnitelma testin suorittamiseksi

Oikea suunnittelu on välttämätöntä onnistuneen A/B-testauksen kannalta. Ilman selkeää suunnitelmaa yritykset ovat vaarassa toteuttaa muutoksia, joilla ei ehkä ole toivottua vaikutusta, mikä tuhlaa aikaa ja resursseja.

Ensimmäinen askel A/B-testauksen suunnittelussa on tunnistaa testin tavoite. Tämä voi olla säilyttämisen lisääminen, tulosprosentin parantaminen tai sitoutumisen lisääminen. Kun tavoite on selvä, yritykset voivat sitten valita verkkosivuston tai sovelluksen elementin, jota he haluavat testata.

Seuraavaksi yritysten tulee päättää, millä mittareilla ne mittaavat testin onnistumista. Näitä voivat olla säilyttämisprosentti, tulosprosentti tai sitoutumistiedot, kuten napsautukset tai katselukerrat.

🔥 Empfohlen:  Kuinka saada tuotteen hinta veroineen Magento 2:ssa

Kun tavoite, elementti ja mittarit on tunnistettu, yritysten tulee sitten päättää testaamistaan ​​muunnelmista. Tämä voi sisältää erilaisia ​​asetteluja, värejä tai sanamuotoja. On tärkeää pitää mielessä, että vaihteluiden tulee olla pieniä, jotta muutoksen vaikutus voidaan mitata tarkasti.

Lopuksi yritysten tulisi päättää otoksen koosta ja testin kestosta. Otoskoon tulee olla riittävän suuri tarkkojen tulosten saamiseksi, mutta ei niin suuri, että siitä tulee liian kallista tai aikaa vievää. Testin keston tulee myös olla riittävän pitkä tarkkojen tulosten saamiseksi, mutta ei niin pitkä, että siitä tulee liian kallis tai aikaa vievä.

Esimerkki ymmärtää ja suorittaa A/B-testejä säilyttämisen lisäämiseksi

Tässä on esimerkki verkkokaupasta, joka on erikoistunut ulkoiluvarusteiden myyntiin. Yhtiö havaitsi toistuvien asiakkaiden määrän vähentyneen muutaman viime kuukauden aikana ja pyrki lisäämään asiakkaiden säilyttämistä. He päättivät tehdä A/B-testin verkkosivustonsa etusivulla tavoitteenaan tunnistaa pieni muutos, jolla voi olla merkittävä vaikutus säilyttämiseen ja konversioprosenttiin. Tässä ovat vaiheet, joita he noudattavat onnistuneen A/B-testin suorittamiseksi ja säilyttämisen parantamiseksi:

Vaihe 1: Tunnista tavoite – A/B-testin tavoitteena oli lisätä pysyvyyttä.

Vaihe 2: Valitse testattava elementti – Testattavaksi valittu elementti oli verkkosivuston kotisivu.

Vaihe 3: Valitse mitattavat tiedot – Testin onnistumisen mittaamiseen käytetyt mittarit olivat säilyttämisprosentti ja tulosprosentti.

Vaihe 4: Päätä muunnelmista – Yritys testasi kotisivun kahta muunnelmaa. Variaatiossa A oli ulkoiluvarusteiden myyntiä edistävä banneri ja muunnelmassa B yrityksen kanta-asiakasohjelmaa mainostava banneri.

Vaihe 5: Päätä otoksen koko ja kesto – Otoskoko oli 50 % verkkosivuston kävijöistä, ja testi kesti kaksi viikkoa.

Vaihe 6: Suorita testi – Testi ohjasi satunnaisesti 50 % verkkosivuston kävijöistä joko muunnelmaan A tai muunnelmaan B. Mittareita mitattiin ja seurattiin kahden viikon ajan.

Vaihe 7: Analysoi tulokset – Kahden viikon jakson lopussa yritys analysoi testin tulokset. He havaitsivat, että muunnelmalla B, kanta-asiakasohjelmaa mainostavalla bannerilla, oli korkeampi säilytysprosentti ja konversioprosentti kuin muunnelmalla A.

Vaihe 8: Toteuta voittava variaatio – Tulosten perusteella yritys otti kanta-asiakasohjelman bannerin kotisivuilleen pysyvästi.

Seuraamalla tätä prosessia yritys pystyi tunnistamaan pienen muutoksen, jolla oli merkittävä vaikutus säilyttämiseen ja konversioprosenttiin. Suorittamalla A/B-testin he pystyivät tekemään tietoisen päätöksen verkkosivustonsa parantamisesta, mikä johti parempaan säilyttämiseen ja tuloihin.Vinkkejä onnistuneeseen A/B-testaukseen säilyttämisen lisäämiseksi

  1. Määrittele tavoitteesi selkeästi: Ennen kuin aloitat A/B-testin, on tärkeää saada selkeä käsitys siitä, mitä yrität saavuttaa. Olipa kyseessä säilyttämisen lisääminen, tulosprosentin parantaminen tai sitoutumisen lisääminen, varmista, että tavoitteesi on tarkka ja mitattavissa.
  2. Valitse oikea testattava elementti: Kaikki verkkosivustosi tai sovelluksesi elementit eivät sovellu A/B-testaukseen. Valitse elementtejä, jotka vaikuttavat suoraan tavoitteeseen, kuten otsikot, painikkeet tai kuvat.
  3. Käytä tärkeitä mittareita: Valitse mittareita, jotka ovat olennaisia ​​tavoitteesi kannalta ja antavat sinulle tarkan kuvan tuloksista. Jos tavoitteesi on esimerkiksi lisätä pysyvyyttä, käytä mittareita, kuten toistuvien vierailijoiden määrää tai sivustolla vietettyä aikaa.
  4. Pidä vaihtelut pieninä: A/B-testauksen tavoitteena on löytää pieniä muutoksia, joilla on suuri vaikutus. Pidä vaihtelut pieninä, jotta muutoksen vaikutus voidaan mitata tarkasti.
  5. Käytä riittävää näytekokoa: Otoskoon tulee olla riittävän suuri tarkkojen tulosten saamiseksi, mutta ei niin suuri, että siitä tulee liian kallista tai aikaa vievää.
  6. Testi riittävän pitkäksi ajaksi: Testin keston tulee olla riittävän pitkä tarkkojen tulosten saamiseksi, mutta ei niin pitkä, että siitä tulee liian kallis tai aikaa vievä.
  7. Analysoi tulokset: Kun testi on valmis, analysoi tulokset ja etsi kuvioita. Käytä tietoja tehdäksesi perusteltuja päätöksiä tulevista muutoksista.
  8. Jatka testaamista: A/B-testaus on jatkuva prosessi. Jatka uusien muunnelmien testaamista ja verkkosivustosi tai sovelluksesi hiomista parantaaksesi säilyttämistä, konversioprosenttia tai sitoutumista.
  9. Testaa yksi muuttuja kerrallaan: Kun testaat useita muuttujia kerralla, voi olla vaikeaa määrittää, mikä aiheutti muutoksen tuloksissa. Varmista, että testaat yhtä muuttujaa kerrallaan
  10. Analysoi sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuloksia: Älä unohda analysoida tuloksia paitsi lyhyellä, myös pitkällä aikavälillä, niin tiedät ovatko tekemäsi muutokset kestäviä vai eivät.
🔥 Empfohlen:  Kuinka tulla miljonääriksi: Lopullinen opas

Johtopäätös

A/B-testaus on paras tapa auttaa sinua lisäämään pysyvyyttä ja parantamaan tulostasi. Tekemällä pieniä muutoksia ja testaamalla niitä osan yleisöstä voit nähdä, millä muutoksilla on suurin vaikutus säilyttämiseen. Noudattamalla yllä olevia vinkkejä voit varmistaa, että A/B-testaustyöt ovat tehokkaita ja tuloksena on paras ratkaisu parhaiden tulosten saamiseksi.

UKK

Mitä A/B-testaus on?

A/B-testaus on prosessi, jonka avulla voit verrata verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kahta versiota. Tätä voidaan käyttää parantamaan käyttäjien käyttökokemusta ja lisäämään pysyvyyttä.

Kuinka A/B-testaus voi auttaa lisäämään säilyttämistä?

A/B-testaus auttaa lisäämään pysyvyyttä osoittamalla, mikä sivun versio toimii parhaiten yleisöllesi. Voit testata erilaisia ​​kopioita, värejä tai asettelumuutoksia nähdäksesi, mikä niistä vastaa parhaiten asiakkaasi tarpeita.

Mitä sinun tulee ottaa huomioon A/B-testauksen aikana, jotta säilyvyys kasvaisi?

Tärkeimpiä asioita, jotka on otettava huomioon suoritettaessa A/B-testiä, jotta voidaan lisätä säilyttämistä, ovat tavoitteen ja hypoteesin määrittäminen, sen ymmärtäminen, mitä aiot testata ja missä, muunnelmien luominen ja kunnollinen suunnitelma testin suorittamiseksi.

Table of Contents