Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Meta Marketing Analytics Professional Certificate Review

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Meta Marketing Analytics Professional Certificate Review

Tämän päivän katsauksessa tutkimme Meta Marketing Analytics Professional -todistus. Tämä yhden maailman johtavista sosiaalisen median brändeistä luoma käytännön koulutus kattaa kaiken, mitä opiskelijat tarvitsevat aloittaakseen uransa markkinointianalyysin parissa.

Tämän tarkastelun loppuun mennessä sinulla on selkeä käsitys kaikesta, mitä voit oppia Metan Analytics-sertifikaatista, kuinka kauan valtuustietojesi saaminen kestää ja mitä kustannuksia se aiheuttaa.

Mikä on Meta Marketing Analytics -sertifikaatti?

Meta Marketing Analytics Certificate on kattava opas sosiaalisen median markkinointitieteeseen. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, joilla ei vaadita aikaisempaa kokemusta analytiikka-alalta. Voi kuitenkin olla hyödyllistä, jos sinulla on perustiedot metatyökaluista, kuten Instagram ja Facebook.

Ohjelma on jaettu kuuden kurssin sarjaan, ja sen suunnittelivat Meta-markkinoijat ja Aptlyn ​​(verkkokoulutustuotantoyhtiö) ammattilaiset.

Oppitunnit kattavat kaiken, mitä opiskelijoiden on tiedettävä markkinoinnin perusteista ja siitä, miten dataa käytetään tärkeiden kampanjapäätösten tekemiseen.

Vaikka kurssin pääpaino on meta-omaisuuksissa, kuten Facebookissa, kehität myös joitain siirrettäviä taitoja aiheista, kuten data-analytiikan tunnistamisesta, lajittelusta ja visualisoinnista.

Kurssi sisältää käytännön projekteja taitosi harjoittamiseksi, ja mukana tulee Courseran ja Metan myöntämä hyvämaineinen sertifikaatti.

Tämän kurssin onnistuneesti suorittaneet opiskelijat pääsevät Meta Certification Career Networkiin, jossa he voivat etsiä ja hakea työpaikkoja Meta-kumppaneiden kanssa.

Kenen tulisi seurata tätä sertifikaattia?

Tämä Meta-kurssi on suunniteltu erityisesti kaikille markkinointianalytiikasta kiinnostuneille. Et tarvitse aiempaa tietoa päästäksesi alkuun, ja voit rakentaa analyytikon uran edellyttämät taidot tyhjästä. Tämä kurssi valmistaa opiskelijoita joko markkinointianalyytikon tai markkinointitutkijan rooliin.

Oppitunnit voivat olla erittäin hyödyllisiä myös sosiaalisen median markkinoinnin asiantuntijoille, jotka haluavat laajentaa taitojaan oppimalla optimoimaan kampanjoitaan. Yritysjohtajat, jotka suunnittelevat oman sosiaalisen strategiansa toteuttamista, voivat myös hyötyä mahdollisuudesta visualisoida ja hyödyntää dataa.

Mitä opit?

Meta Marketing Analytics Professional Certificate kattaa kaikki kysytyt taidot, joita ammattilaiset tarvitsevat aloittaakseen uransa markkinointianalytiikan parissa. Opit kaikki perusperiaatteet, jotka liittyvät onnistuneen mainoskampanjan luomiseen ja kuinka voit soveltaa OSEMN-tietoanalyysikehystä yleisiin kysymyksiin vastaamiseen.

Kuuden kurssin ohjelma sisältää täydelliset ohjeet yleisiin tilastomalleihin, joita yritysjohtajat käyttävät segmentoimaan yleisöjä, arvioimaan myyntisuppiloita, analysoimaan kampanjan tuloksia ja optimoimaan kasvavaa digitaalista markkinointiyhdistelmää.

Lisäksi opiskelijat saavat kulissien taakse käsityksen työkalujen, kuten SQL:n ja Pythonin, käytöstä tietojen keräämiseen, yhdistämiseen ja ymmärtämiseen.

Tämä kurssi sisältää useita käytännön projekteja, joissa käyttäjät voivat oppia visualisoimaan dataa Tableaun avulla tai luomaan testikampanjoita Meta Ads Managerilla. Kurssin lopussa on myös erilaisia ​​resursseja, joiden avulla voit valmistautua “Meta Marketing Science” -kokeeseen.

Kun suoritat tämän sertifikaatin, sinulla on selkeä käsitys seuraavista:

 • Kuinka tunnistaa ja kerätä tietoja
 • Pythonin ja vastaavien työkalujen käyttäminen tietojen lajitteluun
 • Tulosten visualisointi Tableaun kautta
 • Mainonnan tehokkuuden arviointi ja optimointi
 • Myyntikanavien rakentaminen ja parantaminen
 • Meta Ads Managerin käyttäminen mainoskampanjoissa

Aikasijoitus ja sertifiointi

Meta Marketing Analytics -sertifikaatin suorittamiseen tarvittava aika on seitsemän kuukautta (opiskelua 4 tuntia viikossa), ja se voidaan suorittaa 100 % verkossa.

Tämä kurssi sisältää yli 100 tuntia sisältöä videoiden, käytännön kokeiden ja kirjallisten resurssien avulla.

Saadaksesi Meta Marketing Analytics -sertifikaatin sinun on suoritettava kaikki 6 kurssia ja läpäistävä “Marketing Science” -koe. Jokaisessa moduulissa on myös erilaisia ​​tietokilpailuja ja tehtäviä.

Kuinka paljon Meta Marketing Analytics -sertifikaatti maksaa?

Meta Marketing Analytics -sertifikaatin hankkimisen kokonaishinta on 273 dollaria. Coursera tarjoaa kurssin Coursera Plus -tilauksen kautta, joka maksaa 39 dollaria kuukaudessa. Kurssin suorittaminen ja todistuksen saaminen kestää keskimäärin 7 kuukautta.

Coursera tarjoaa 7 päivän ilmaisen kokeilujakson käydä läpi kurssimateriaali ennen maksulliseen suunnitelmaan sitoutumista.

Meta Marketing Analytics -sertifikaatin sisältö

 1. Marketing Analytics Foundation
 2. Tietojen analysoinnin esittely
 3. Tilastot markkinointia varten
 4. Datan analysointimenetelmät markkinointiin
 5. Markkinointianalyysi metalla
 6. Meta Marketing Science -sertifiointikoe

Kurssi 1: Marketing Analytics Foundation

Ensimmäinen Meta Marketing Analytics Professional Certificate -kurssi perehdyttää opiskelijat mainoskampanjoiden arvioinnin perusteisiin. Aloitat tutustumalla markkinoinnin perusperiaatteisiin ja siihen, kuinka data-analytiikka vaikuttaa kampanjoiden tuloksiin.

🔥 Empfohlen:  Zastosuj te 5 wskazówek, aby zaangażować wszystkich pracowników w marketing w mediach społecznościowych

Siellä on myös yleiskatsaus siitä, kuinka tietosuojasäännökset hallitsevat tapaa, jolla markkinoijat keräävät ja käyttävät tietoja.

Kurssin suorittaminen kestää noin 12 tuntia ja 4 moduulin sarja. Ensimmäisen viikon aikana opit analytiikan arvosta markkinoinnissa, tutkit markkinointianalytiikan uraa, analyysin viittä pääkäyttötapaa sekä kampanjoiden “suunnittelua ja ennustamista”.

Siellä on myös yleiskatsaus siitä, kuinka mainostajat voivat optimoida markkinointistrategioita ja myyntikanavia.

Viikolla 2 Meta kattaa datatyypit, joita yritykset käyttävät kampanjoidensa ohjaamiseen, mukaan lukien tiedot online-/offline-käyttäytymisestä, otantatiedot/ei-otostiedot sekä kolmannen, ensimmäisen tai toisen osapuolen tietolähteet. Siellä on myös yleiskatsaus selaimen evästeistä, tunnisteista ja pikseleistä, mobiilisovellusten SDK:ista ja UID:iden käytöstä tiedonkeruussa.

Viikko 3 kattaa yleiset markkinoinnin mittaustyökalut, joita nykypäivän markkinoinnin ammattilaiset hyödyntävät. Opiskelijat rakentavat Google Analytics -demotilin ja oppivat arvioimaan tuloksia Google Analyticsissa. Saat myös käsityksen Facebook Ads Managerista ja Google Adsista. Siellä on 9 harjoitussarja, jotka auttavat sinua ymmärtämään kunkin työkalun.

Tämän moduulin viimeisellä viikolla tarkastellaan dataa ja yksityisyyttä analyyttisessä maailmassa. Meta kattaa kaiken “vastuullisesta mainonnasta” tietosuojan tärkeyteen ja tietoasetusten tarkistamiseen Facebookin kaltaisissa kanavissa. Siellä on myös arvosteltu tieto- ja yksityisyyskysely.

Aihe
Aika valmistua

Viikko 1 Analyticsin merkitys markkinoinnissa 3 tuntia
Viikko 2 Markkinoinnin tietolähteet 3 tuntia
Viikko 3 Markkinoinnin mittaus- ja analyysityökalut 4 tuntia
Viikko 4 Tiedot ja yksityisyys 2 tuntia

Kurssi 2: Tietojen analysointi

Toinen Meta Marketing Analytics -sertifioinnin kurssi antaa opiskelijoille käytännön tietoa tiedon keräämisestä ja käytöstä.

Kurssi tarjoaa puitteet analyyttisille perustehtäville, kuten tiedon keräämiseen, puhdistamiseen ja käsittelyyn “OSEMN”-syklillä.

Tämä on yksi Metan ohjelman kattavimmista moduuleista, sisältäen 36 tuntia sisältöä viidelle viikolle. Moduulien aikana on myös suoritettava 22 tietokilpailua.

Tietojen analysointikurssin esittely

Viikko 1 alkaa tiedonkäsittelyn johdatuksella. Opit asettamaan tavoitteita, tavoitteita ja tehokkuusindikaattoreita markkinointikampanjoille ja tutustumaan tiedonhallinnan “OSEMN”-kehykseen. Useat tapaustutkimukset opastavat sinua vaiheittaisessa tiedonhallintaprosessissa.

Viikolla 2 opiskelijat saavat käytännön käsityksen Pythonin käytöstä tietojen analysointiin. Tämä kurssi kattaa ohjelmoinnin peruskäsitteet, kuten Python-muuttujien, tietorakenteiden, ehdollisten lausekkeiden ja iterointityökalujen käytön. Tämän kurssin lopussa on 2 arvosteltua tietokilpailua, jotka kattavat Python-ohjelmien lataamisen, suorittamisen ja hyödyntämisen.

Viikolla 3 ohjataan markkinointitiedon laadun parantamista sekä tietojen puhdistamista ja käsittelyä. Opiskelija oppii käyttämään dataa laskentataulukoissa, tutkimaan SQL-kyselyitä ja tuomaan “Pandas” tietojen puhdistamista varten. Siellä on syvällisiä näkemyksiä tietokehyksistä, aggregaattien ja tilastojen ryhmittelystä sekä saraketilastojen käytöstä. Siellä on myös arvosteltu tietovisa Pandasta ja SQL:stä.

Viikolla 4 opiskelijat oppivat muuttamaan strukturoimattoman datan visuaaliseksi oivallukseksi “Tableau”-alustan kautta. Meta esittelee yleisiä kaaviotyyppejä, kuinka yhdistää CSV- ja Excel-tietoja, suunnitella kojelauta ja käyttää tarinankerrontatekniikoita datan esityksissä. Arvosteltu tietokilpailu testaa tietosi tietojen visualisoinnista ja Tableau-toiminnallisuuksista.

Viikko 5 päättää moduulin pyytämällä opiskelijoita luomaan oman data-analytiikkaprojektinsa. Opit hankkimaan dataa huippuprojektia varten ja yhdistät koko kurssin aikana kerätyt tiedot korostaaksesi arvokkaita havaintoja raportissa.

Aihe
Aika valmistua

Viikko 1 Työskentely datan kanssa 3 tuntia
Viikko 2 Python tietojen analysointiin 10 tuntia
Viikko 3 Tietojen puhdistus ja käsittely 10 tuntia
Viikko 4 Tietojen visualisoinnin esittely 4 tuntia
Viikko 5 Real-World Analytics -projektien jäsentäminen 10 tuntia

Kurssi 3: Markkinointitilastot

Tämän metasertifioinnin kurssi 3 sukeltaa syvemmälle tilastolliseen alustaan, jolle kaikki markkinointianalyysit on rakennettu. Tämä kurssi toimitetaan 5 viikon aikana ja sisältää 17 tuntia sisältöä. Jokaisen oppitunnin aikana oppilaat oppivat ymmärtämään tietojoukkoja, esittämään tiedoistaan ​​kysymyksiä ja vastaamaan näihin kyselyihin perusteellisen analyysin avulla.

Viikko 1 alkaa esittelyllä kuvaileviin tilastoihin ja “bayesialaisiin” tilastoihin. Oppitunnit käsittelevät sellaisia ​​käsitteitä kuin markkinointianalyysin varianssi, keskihajonta ja Z-pisteiden käyttö arvon arvioinnissa. Opiskelija oppii käyttämään ehdollisuustaulukoita ja hyödyntämään ehdollista todennäköisyyttä. Siellä on myös arvosteltu tietovisa kuvaavasta analyytiikasta, joka kattaa taajuuden, satunnaisuuden, sirontakaaviot ja tietojen korrelaation.

Tilastot markkinointia varten

Viikolla 2 Meta tarjoaa opiskelijoille johdannon ennusteiden tekemiseen “päätelmätilastoilla”. Käyttäjät oppivat määrittelemään otoksia ja populaatioita markkinointia varten ja hyödyntämään muuttujien tehoa. Siellä esitellään käytännön näytteenottotekniikoita, markkinointianalyysin yleisiä jakaumia ja eri tietotyyppien tutkimista. Arvioitu tietokilpailu keskittyy viikon aikana opittuihin näytteenottoon, jakeluun ja muuttuviin tekniikoihin.

Viikolla 3 Meta opettaa opiskelijoita muotoilemaan ja testaamaan markkinointihypoteesiaan. Siellä on johdatus A/B-testaukseen, P-arvoihin ja luottamusväliin sekä yleisten virheiden ja harhojen välttämiseen analyysissä. Opiskelijalla on mahdollisuus kirjoittaa omia hypoteesejaan ja tutkia vääriin positiivisiin ja negatiivisiin liittyviä riskejä.

Viikko 4 pohjautuu olemassa olevaan tietosi tilastoista ja tiedoista johdattamalla tilastolliseen mallinnukseen. Meta kattaa yksinkertaiset lineaariset regressio- ja luokittelumenetelmät, kuinka valita mallit data-analyysiin ja mitä tekniikoita klusterianalyysiin liittyy. Tarjolla on tilastollista mallintamista koskeva arvosteltu tietokilpailu ja erilaisia ​​harjoituskilpailuja.

Viikolla 5 opiskelijat soveltavat kaikkea kurssin aikana oppimaansa tietoa huippukiviprojektissa. Tämä sisältää kattavan käytännön projektin, jossa luot hypoteesin, käynnistät markkinointitestejä ja luot datan visualisointimallin.

Aihe
Aika valmistua

Viikko 1 Kuvailevia tilastoja 4 tuntia
Viikko 2 Ennusteiden tekeminen päätelmätilastoilla 3 tuntia
Viikko 3 Kokeiden suunnittelu ja hypoteesien testaus 4 tuntia
Viikko 4 Tietojen mallinnus 4 tuntia
Viikko 5 Tilastojen käyttäminen Real-World-asetuksissa 2 tuntia

Kurssi 4: Datan analysointimenetelmät markkinointiin

Meta Marketing Analytics -sertifioinnin kurssi numero 4 tutkii yleisiä analytiikkamenetelmiä, joita markkinoijat käyttävät vastatakseen yleisiin kampanjoitaan koskeviin kysymyksiin. Opiskelija oppii määrittelemään kohdeyleisönsä ja käyttämään segmentointia K-keinojen klusteroinnin kanssa. Siellä on myös käsitys lineaarisesta regressiosta suunnittelua ja ennustamista varten.

Kurssi on jaettu 4 viikkoon, ja siinä on noin 12 tuntia sisältöä ja 14 tietokilpailua, joilla voit testata tietosi.

Datan analysointimenetelmät markkinointiin -kurssi

Ensimmäisellä viikolla aloitat tutkimalla segmentoinnin ja yleisöanalyysin merkitystä markkinoinnissa. Meta opastaa opiskelijoita asiakasdata-alustojen läpi, segmentointiin klustereiden avulla ja ohjelmallisen mainoksen luomiseen yleisösegmenteille.

Viikko 2 siirtyy keskusteluun analytiikan suunnittelusta ja ennustamisesta. Täällä opiskelijat voivat oppia kaiken sijoitetun pääoman tuottoprosentista (ROI) ja ROAS:sta (mainoskulujen tuotosta) sekä siitä, kuinka laskea ja ymmärtää asiakkaan elinkaariarvo. Meta kattaa kaiken, mitä opiskelijoiden on tiedettävä asiakkaiden tuoton arvioinnista, lineaarisen regression käyttämisestä ja regressioanalyysin muotojen tutkimisesta.

Viikko 3 kattaa kuinka opiskelijat voivat arvioida mainoskampanjoiden tehokkuutta. Opit muotoilemaan hypoteesin, luomaan kokeita, kuten kontrolloituja kokeita, ja A/B-testauskampanjoita, ja kuinka tulkita koetuloksia. Arvostetussa tietokilpailussa tarkastellaan kaikkea yksisoluisista, monisoluisista ja sisäkkäisistä testeistä kokeilun peruskaavoihin.

Viimeisellä viikolla tutustut erilaisiin markkinointimix-malleihin, joita yritysjohtajat käyttävät ymmärtääkseen yleisöään. Tällä viikolla tarkastellaan attribuutiokäsitettä ja haasteita, joita johtajat kohtaavat mittaaessaan analytiikkaa eri kanavien välillä. Meta kattaa myös myyntisuppiloiden ymmärtämisen ja rakentamisen Tableaun visualisoinneilla.

Aihe
Aika valmistua

Viikko 1 Löydä yleisösi segmentoinnilla 3 tuntia
Viikko 2 Analyysi suunnittelua ja ennustamista varten 3 tuntia
Viikko 3 Mainonnan tehokkuuden arviointi 2 tuntia
Viikko 4 Markkinointimixin optimointi 4 tuntia

Kurssi 5: Markkinointianalyysi metalla

Ihanteellinen Facebook-markkinointitieteestä ja -analytiikasta kiinnostuneille, kurssi 5 tarkastelee erityisesti Metan markkinointianalyysin työkaluja. Meta-mainosalustan toiminnan esittelyn jälkeen opit luomaan mainoksia Meta Ads Managerin avulla ja käytät sitten saatavilla olevia raportteja ymmärtääksesi, kuinka kampanjasi toimivat.

Tämä kurssi on jaettu 5 viikkoon ja 13 tunnin sisältöön, joka alkaa “perustavallisella” Facebook Ads Managerin esittelyllä viikolla 1. Ensimmäinen viikko sisältää vinkkejä metamainosten huutokaupassa liikkumiseen, tavoitteiden asettamiseen, kohdeyleisön määrittämiseen, ja luo luovia mainoksia. Siellä on yleiskatsauksia hintatarjousstrategioista, sijoittelujen ja jakelutapojen valinnasta sekä mainosten luomisesta.

Markkinointianalyysi metakurssilla

Viikolla 2 käytät Meta-markkinointialustaa koskevia tietojasi selvittääksesi, kuinka voit analysoida kampanjasi tuloksia. Kurssilla tarkastellaan, miten markkinoinnin tuloksia voidaan arvioida suhteessa liiketoimintatavoitteisiin, tutkia vaikuttavuutta ja ymmärtää liiketoiminnan oivalluksia. Arvosteltu tietokilpailu testaa ymmärrystäsi markkinointianalytiikkatyökalujen käytöstä Metassa.

Viikoilla 3 ja 4 tarkastellaan markkinointimixin toteuttamista ja optimointia. Viikolla 3 opiskelijat oppivat tekemään Facebook-kokeita, kuten konversioparannus- ja brändiparannustestejä. Viikko 4 sukeltaa A/B-testien, Metan strukturointitestien etuihin ja markkinointimixin mallintamiseen yleisösi ja kampanjoidesi ymmärtämisen perusteella.

Viikko 5 päättää kurssin syvällisesti sukeltamalla siihen, kuinka käyttäjät voivat arvioida tavoitteitaan ja KPI-arvojaan hypoteesien avulla Meta Ads Managerissa. Opiskelijat oppivat suorittamaan analyysin, luomaan oivalluksia ja esittämään tuloksia datapohjaisten suositusten avulla. Siellä on arvosteltu tietokilpailu, jonka avulla voit testata mittausstrategioitasi.

Aihe
Aika valmistua

Viikko 1 Facebook Ads Managerin perusteet 4 tuntia
Viikko 2 Kampanjan tulosten analysointi 2 tuntia
Viikko 3 Facebook-kokeilujen suorittaminen 2 tuntia
Viikko 4 Markkinointimixin optimointi 2 tuntia
Viikko 5 Markkinointianalyysi toiminnassa 3 tuntia

Kurssi 6: Metamarkkinointitieteen sertifiointikoe

Meta Marketing Analytics Professional -sertifioinnin viimeisen kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelijat Marketing Science -tutkintoon. Siellä on opas kokeen ajoittamiseen ja suorittamiseen Meta Blueprintin kautta sekä pääsy erilaisiin opinto-oppaisiin ja harjoitustesteihin.

Ensimmäinen viikko esittelee kaiken, mitä sinun tulee tietää Meta Marketing Science -kokeesta, valmistautumisesta ja ilmoittautumisesta. Sinulla on myös pääsy erilaisiin kokeisiin valmistautumisresursseihin. Viikolla 2 suoritat kokeen ja saat parhaita vinkkejä haastatteluun valmistautumiseen metamarkkinointianalytiikan ammattilaisena.

Aihe
Aika valmistua

Viikko 1 Valmistaudu Meta Marketing Science -sertifiointikokeeseen ja suorita se 1 tunti
Viikko 2 Uratuki ja onnittelut! 12 minuuttia

Meta Marketing Analytics -sertifikaattikokeet

Suorittaakseen Meta Marketing Analytics Professional -todistuksen menestyksekkäästi opiskelijoiden on suoritettava kaikki kuusi yllä lueteltua kurssia. Jokaisella kurssilla on sarja harjoitustietokilpailuja, testejä, käytännön projekteja ja arvosteltuja tehtäviä, jotka lasketaan lopulliseen sertifiointiin.

Useimmat mukana olevista tietokilpailuista ovat riittävän yksinkertaisia, ja ne testaavat ymmärrystäsi kurssin aikana keräämistäsi tiedoista. Sinun on myös suoritettava huippukiviprojekti, joka on hyödyllinen osoittaessasi taitojasi mahdollisille työnantajille.

Kurssin 6. moduulissa sinun tulee rekisteröityä ja suorittaa Meta Marketing Science -sertifiointikoe.

Tässä on esimerkki siitä, miltä koekysymykset näyttävät:

Kuinka kova Meta Marketing Analytics -sertifikaatti on?

Meta Marketing Analytics -sertifiointi on suhteellisen helppo suorittaa, jos olet valmis käyttämään aikaasi kaikkien käytettävissä olevien resurssien käyttämiseen.

Meta Marketing Analytics -sertifikaatti on suunniteltu erityisesti aloittelijoille, joilla ei ole aiempaa tietoa markkinointimaailmasta. Sisältö on riittävän yksinkertaista seurata, ja siinä on runsaasti videoita, tapaustutkimuksia, käyttötapauksia ja resursseja, jotka opastavat sinua koulutuksesi läpi.

Kurssin jokaisen viikon lopussa tehtävät tietokilpailut varmistavat, että voit testata taitojasi ja rakentaa itseluottamustasi ennen kuin suoritat tentin kurssin lopussa. Sinulla on myös runsaasti resursseja mukanasi, kun kehität huippukiviprojektiasi.

Erilaisten mallipohjien ja hyödyllisten ohjeiden avulla, jotka auttavat sinua kehittämään analytiikan osaamistasi, Meta tekee oppimisprosessista erittäin yksinkertaista. Jokainen uusi moduuli alkaa esittelyllä tietyn analyysin perusteisiin, joten voit rakentaa tietosi vähitellen.

Onko Meta Marketing Analytics -sertifikaatti sen arvoinen?

Meta Marketing Analytics -sertifikaatti kannattaa ehdottomasti hankkia, jos olet kiinnostunut digitaalisesta markkinoinnista tai analysoinnista. Todistus auttaa sinua rakentamaan työvalmiita taitoja, jotta voit jatkaa uutta uraa kysytyssä ympäristössä.

Lisäksi se sopii erinomaisesti digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoille, jotka haluavat varmistaa, että he saavat kaiken irti jokaisesta kampanjasta.

Koska tämä todistus maksaa alle 300 dollaria ja voi kestää alle 7 kuukautta, se on ehdottomasti ajan ja rahan arvoinen. Kehittämäsi taidot ovat siirrettävissä useissa markkinointikampanjoissa koko urasi ajan.

Metan myöntämä sertifikaatti on arvostettu digitaalisessa mainonnassa, ja menestyneet opiskelijat saavat myös runsaasti tukea uuden työnhaussa. Kurssin lopussa saat haastatteluvinkkejä sekä pääsyn Metan eksklusiiviseen työpaikkataulukkoon.

Muut Meta-urasertifikaatit

Meta Marketing Analytics -sertifikaatti tarjotaan osana tätä Meta-sertifikaatit ohjelmoida. Ohjelma sisältää useita sosiaalisen median markkinointiin, digitaaliseen markkinointiin ja tietojenkäsittelyyn liittyviä kursseja.

Voit lukea yksityiskohtaisia ​​arvioita suosituimmista Meta-sertifikaateista päättääksesi, mikä on sinulle paras sertifikaatti,

Voit myös harkita a Google-sertifiointi ja lisäät mahdollisuuksiasi löytää työ korkeammalla aloituspalkalla tai omistautumalla data-analytiikan sertifiointi.

Table of Contents