Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Mikä on ansaittu media ja mikä on sen arvo

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mikä on ansaittu media ja mikä on sen arvo

Koko media lepää kolmella pääpilarilla – Ansaittu media, maksettu media ja oma media. Maksullisella medialla tarkoitetaan digitaalista ja analogista mainontaa, joka sisältää sosiaalisen median, sanomalehdet ja mainostaulut. Omistettu media on mitä tahansa materiaalia, joka julkaistaan ​​suoraan brändin toimesta joko yrityksen blogina tai sosiaalisen median kanavien kautta. Ansaittu media on termi, joka viittaa julkisuuteen, joka saadaan luonteeltaan myynninedistämistoimilla. Aineisto suodatetaan yleensä kolmansien osapuolten, kuten toimittajien, bloggaajien tai loppukäyttäjien kautta.

Esimerkkejä ansaitusta mediasta offline-tilassa ovat mm uutismedian kattavuus, luokitukset ja arvostelut perinteisissä tiedotusvälineissä, kuluttajien väliset keskustelut tuotteista, mukaan lukien neuvot ja suositukset, tai kuluttajien tuote-esittelyt muille kuluttajille. Verkossa ansaittu media sisältää julkisuusmaininnat digitaalisissa tiedotusvälineissä, online-WOM-viittaukset, julkaisut verkkoyhteisöissä tai sosiaalisissa verkostoissa sekä online-arviot ja -arvostelut.

Ansaitun median edut
Ansaitun median haasteet
Ansaittu media-arvo (EMV) ja miksi sillä on merkitystä
EMV-laskenta
Ansaitun media-arvon tehokas käyttö
Johtopäätös

Ansaitulla medialla on monia merkittäviä etuja. Jotkut tärkeimmät edut ovat –

Brand Exposure

Ansaittu media voi lisätä orgaanisten brändien näkyvyyttä suullinen viestintä, kanavien välinen sitoutuminen, lisätutkimus hakukoneiden tai sosiaalisen median kautta ja viimeisenä muttei vähäisimpänä konversio. Ansaitulla medialla on se lisäetu, että se muuttaa asiakkaan myös sisällön kulutuksen jälkeen.

Merkkiuskollisuus

Brändin nykyiset asiakkaat tuntevat vahvemman yhteyden siihen luettuaan positiivisen kattavuuden ja arvostelut, jolloin he muuttuvat luomulähettiläiksi, jotka tukevat brändiä entisestään.

Brändin uskottavuus

Positiiviset arvostelut, luomutuotemerkin suositukset ja brändin edustus arvovaltaisissa myyntipisteissä lisäävät sen uskottavuutta ja luotettavuutta. Se legitimoi brändin aseman markkinoilla

SEO etu

Brändin sijoitukset hakukoneissa kohoavat huomattavasti, kun brändit ansaitsevat käänteisiä linkkejä uskottaville sivustoille, joilla on korkea verkkotunnus tai sivun auktoriteetti.

🔥 Empfohlen:  Facebook Conversions API: mikä se on ja kuinka se otetaan käyttöön

Ansaitun median monet edut ovat myös täynnä haasteita. Verkossa on runsaasti liikennettä, mikä vaikeuttaa melun läpikäymistä houkuttelevan brändikeskeisen tarinan avulla, joka edistää ROI (return of Interest). Toiseksi on vaikeaa seurata jokaisen lukijan yksilöllisiä tunteita ilman, että suoritat syvällisiä haastatteluja ymmärtääkseen heidän otoksensa PR-materiaalista. Tästä syystä ansaitun median kvantitatiivisia tuloksia on vaikea osoittaa.

Earned Media Value eli EMV on mittari, joka auttaa brändejä mittaamaan markkinointi- ja PR-toimintansa rahallisen arvon. Se auttaa myös yrityksiä arvioimaan ansaittujen media-aloitteiden tehokkuutta. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon käyttäjien sosiaalinen vuorovaikutus brändien kanssa, mukaan lukien jakaminen, tykkäys ja kommentit sosiaalisessa mediassa, blogiviestit ja arvostelut arvostelusivustoilla.

EMV-laskenta

Ei ole standardisoitua tapaa laskea ansaittua media-arvoa. Yksi yleinen menetelmä EMV:n laskemiseen on kuitenkin käyttää kaavaa, joka kertoo näyttökertojen kokonaismäärän keskimääräisellä tuhannen näyttökerran hinnalla (CPM) säädettävällä muuttujalla, kuten palautussuhteella tai tykkäysten ja jakojen määrällä. Sana “impressiot” viittaa siihen, kun käyttäjä näkee kampanjan. Tästä syystä ansaitun media-arvon laskentakaava olisi:

💡EMV = Näyttökerrat x CPM x Säädettävä muuttuja

Ansaittu media-arvo on tärkeä KPI, kun sitä seurataan muiden mittareiden, kuten vaikuttajayhteisön koon ja ääniosuuden, kanssa. Markkinoijat voivat käyttää sitä vertaillakseen yksittäisten viestien, vaikuttajien, tuotteiden ja kampanjoiden vaikutusta bränditietoisuuteen ja maineeseen. Se on vakiintuin yksittäinen suorituskyvyn vertailumittaus sisällöntuottajien taloudessa ja sosiaalisen median markkinointialueella. Ansaittu media-arvo tarjoaa yrityksille ja brändeille arvokasta dataa, joka auttaa tekemään liiketoimintapäätöksiä, jotka parantavat strategiaa ja lähestymistapaa kestävään kasvuun.

Johtopäätös

Vaikka monet pitävät sitä turhamaisuusmittarina, ansaittu media-arvo on erityisen tärkeä brändeille, koska se kaappaa kaiken ansaitun median ja kaiken sisällön, jota brändi ei itse ole luonut. Ansaittu media pystyy lisäämään kuluttajien luottamusta ja edistämään vakavia myyntikonversioita. Lisäksi luojatalous kasvaa ja niin myös vaikuttajamarkkinoinnin merkitys. Vahvat vaikuttajaohjelmat näyttävät olevan tehokkain tapa lisätä ansaitun median määrää, mikä lisää ansaittua media-arvoa.

🔥 Empfohlen:  Mikä on ihanteellinen asiakasprofiili (ICP)? Täydellinen opas

UKK

Mitä on ansaittu media ja miten se eroaa omistetusta ja maksetusta mediasta?

Ansaittu media on maksutonta julkisuutta, omistettu media on brändin hallitsemaa sisältöä ja maksullinen media viittaa digitaaliseen ja analogiseen mainontaan.

Mitkä ovat esimerkkejä ansaitusta mediasta?

Joitakin esimerkkejä ansaitusta mediasta ovat:

 • Medianäkyvyys
 • Sosiaalisen median mainitseminen tai jakaminen brändistä
 • Arvosteluja tai valokuvia sosiaalisessa mediassa
 • Vaikuttajahyväksynnät
 • Tyytyväisten asiakkaiden tai asiakkaiden suulliset suositukset tai suositukset

Mikä rooli sosiaalisessa mediassa on ansaitussa mediassa?

Sosiaalinen media antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa mielipiteitä ja kokemuksia brändistä, mikä voi johtaa ansaituun mediaan.

Miten voit mitata ansaitun median tehokkuutta?

On olemassa useita tapoja mitata ansaitun median tehokkuutta:

 • Medianäkyvyys
 • Sosiaalinen media mainitsee
 • Verkkosivuston liikenne
 • SEO suorituskyky
 • Brändin maine
 • Myynti tai muuntaminen