Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Mikä on yrityshautomon rooli ja tehtävä startupissa?

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mikä on yrityshautomon rooli ja tehtävä startupissa?

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on keskeinen rooli elintasoa kohottaessaan luomalla työmahdollisuuksia sekä kehittyneissä että kehitysmaissa. Lukuisista yrityshautomoita koskevista tutkimuksista huolimatta yrittäjyystaitojen merkitys tällaisten hautomoiden menestyksessä on edelleen epävarma. Yrityshautomoilla on merkitystä paitsi startup-yritysten käynnistämisessä myös koko yrittäjyyspolun tukemisessa.

Yrityshautomoista on tullut arvokas resurssi startup-yrityksille, jotka pyrkivät voittamaan liiketoiminnan haasteita. Yrityshautomot tarjoavat startupille tarvittavaa tukea, resursseja ja ohjausta auttaakseen niitä kasvamaan ja menestymään. Yrityshautomoiden ensisijainen tehtävä on parantaa innovatiivisten startup-yritysten menestymismahdollisuuksia ja helpottaa yrittäjyysprosessia. Aluksi hautomot keskittyivät IT-alalle; Nyt he tekevät kuitenkin yhteistyötä eri toimialoilta ja eri aloilta toimivien yritysten kanssa. Tässä artikkelissa perehdytään yrityshautomon ja yrityshautomon perusteisiin, niiden merkitykseen, erityyppisiin hautomopalveluihin sekä yrityshautomon kehityksen vaiheisiin.

Mikä on yrityshautomo?
Mitä yrityshautomo on?
Yrityshautomoiden tyypit
Kuinka yrityshautomo toimii
Mikä on yrityshautomon rooli tai tehtävä?
Inkubaattorit v/s Accelerators

Mikä on yrityshautomo?

Yrityshautomo on organisaatio tai ohjelma, joka on suunniteltu tukemaan startup-yritysten kehitystä ja kasvua. Ne tarjoavat palveluita, kuten johtamiskoulutusta, mentorointia, yhteistyötilaa, verkostoitumismahdollisuuksia, rahoituksen saatavuutta ja paljon muuta. Yrityshautomoiden katsotaan olevan talouden kehitysohjelmien tukipilari. Ne luovat arvoa yhdistämällä startup-yritysten yrittäjyyden resursseihin, jotka ovat yleisesti saatavilla uusille hankkeille.

Yrityshautomossa työskentelevät ihmiset tekevät intensiivistä tutkimusta ennen startup-yritysten tukemista tai rahoittamista. Yrityshautomoiden ensisijaiset tavoitteet ovat työllistymismahdollisuuksien luominen paikallistaloudessa ja teknologioiden kaupallistaminen.

Yrityshautomoiden ideana on tarjota monipuolisia liiketoiminnan kehittämispalveluita, joustavin ehdoin täysi pääsy pieniin tiloihin sekä vastata uusien yritysten tarpeisiin. Yrityshautomon tarjoama palvelupaketti on suunniteltu edistämään uusien yritysten menestystä ja kasvua; näin ollen maksimoida niiden vaikutus talouskehitykseen.

Hautomoiden määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Tämä nousu johtuu tekijöistä, kuten yritysten supistumisesta, lisääntyneestä yrittäjyydestä, uusista teknologioista, talouden globalisaatiosta ja teknologian siirrosta.Mitä yrityshautomo on?

Yrityshautomo on nimitys prosessille, jossa tuetaan startup-yritysten kehitystä ja kasvua tarjoamalla erilaisia ​​resursseja ja palveluita. Yrityshautomon tavoitteena on auttaa startup-yrityksiä voittamaan yrityksen perustamisen ja kasvattamisen aiheuttamat alkuesteet. On olemassa lukuisia startuppeja, jotka työskentelevät vallankumouksellisten ideoiden parissa. Mutta nämä yritykset tarvitsevat usein apua. Yrityshautomot tarjoavat tätä kaivattua tukea. Inkuboinnin tavoitteena pähkinänkuoressa on lisätä nousevien startup-yritysten ja entiteettien menestysastetta.

🔥 Empfohlen:  Parhaat tavat ansaita rahaa blogistasi (ja miksi useimmat bloggaajat epäonnistuvat)


Yrityshautomoiden tyypit

Nykyään markkinoilla on 4 päätyyppiä inkubaattoreita. Nämä ovat:

1. Yrityshautomot

Niiden tavoitteena on parantaa yrittäjyystaitoja ja auttaa startup-yrityksiä pysymään muiden toimialojen/kilpailijoiden tahdissa. Yrityshautomot keskittyvät yrityksen toimintaan liittyviin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin. Yrityshautomoiden yleisin haaste on ylimmän johdon ja komiteoiden välinen ristiriita tavoitteista ja johtamiseen liittyvistä päätöksistä.

2. Paikalliset elinkeinohautomot

He työskentelevät taloudellisen kehityksen parissa tukemalla pk-yrityksiä ja erityisryhmiä yhteiskunnan yleisen kohottamiseksi. Näihin ryhmiin kuuluvat pienet yritykset, käsityöalan yritykset ja paikallisesti hankitut yritykset. Tällaisiin yrityshautomoihin liittyy usein hallintoriski, johtamisen laadun epävakaus, pitkät neuvottelutunnit ja konfliktit.

3. Yksityiset sijoittajien hautomot

Ne auttavat suuren potentiaalin yrityksiä (kuten teknologiaintensiivisiä startup-yrityksiä) ja hyötyvät sitten myymällä osakkeita. Nämä inkubaattorit ovat jäljessä laadussa ja kestävyydessä.

4. Akateemiset hautomot

Ne tarjoavat uusia rahoituslähteitä samalla kun ne tukevat yrittäjähenkeä ja keskittyvät kansalaisvastuuseen. Akateemiset hautomot kohdistuvat ulkopuolisiin hankkeisiin ja korkeakoulujen sisäiset hankkeet.Kuinka yrityshautomo toimii

Yrityshautomoprosessi koostuu tyypillisesti useista vaiheista:

 1. Sovellus: Startupit hakevat yrityshautomoohjelmaan jättämällä hakemuksen ja liiketoimintasuunnitelman. Joillakin hautomoilla on valikoiva hakukriteerit, kun taas toisilla voi olla laajempi valikoima kelpoisuusehtoja.
 2. Seulonta: Hautomo tarkistaa hakemuksen ja liiketoimintasuunnitelman selvittääkseen, sopiiko käynnistys ohjelmaan hyvin. Seulontaprosessi voi sisältää startup-yrityksen haastattelun tai esityksen.
 3. Inkubointi: Kun startup on hyväksytty ohjelmaan, se työskentelee hautomon kanssa kehittääkseen ja toteuttaakseen liiketoimintasuunnitelmansa. Hautomo tarjoaa startupille pääsyn resursseihin, mentorointiin ja muihin tukipalveluihin, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa.
 4. Valmistuminen: Kun startup on saavuttanut tavoitteensa ja on valmis toimimaan itsenäisesti, se valmistuu ohjelmasta. Valmistumiseen liittyy tyypillisesti hautomon fyysisen tilan ja resurssien poistuminen, mutta siihen voi silti liittyä jatkuvaa mentorointia ja verkostoitumista.


Mikä on yrityshautomon rooli tai tehtävä?

Hautomot tarjoavat yrittäjille resursseja ja palveluita, mukaan lukien työtiloja ja toimistoja, teknistä asiantuntemusta, johdon mentorointia, apua tehokkaan liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, yhteisiä hallintopalveluita, teknistä tukea, yritysten verkottumista ja neuvontaa immateriaalioikeuksista, rahoituslähteistä, markkinoista, ja tiukat sisäänpääsy-/poistumissäännöt.

Hautomo keskittyy auttamaan innovatiivisia ja nopeasti kasvavia startup-yrityksiä, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus paikalliseen talouteen.

Osa yrityshautomoiden tehtävistä sisältää:

 • Ne opastavat startup-yrityksiä kilpailemaan alan vakiintuneiden toimijoiden kanssa.
 • Yrityshautomot auttavat liiketoiminnan perusteissa.
 • He tarjoavat verkostoitumista.
 • Ne auttavat startupeja säästämään käyttökustannuksissa.
 • Hautomot tarjoavat markkinointiapua.
 • Hautomot auttavat markkinatutkimuksessa.
 • Niissä on nopea internetyhteys.
 • Ne luovat pitkäaikaisia ​​työpaikkoja uusille valmistuneille, kokeneille uran puolivälissä oleville henkilöille ja veteraaneille johtajille.
 • Hautomot auttavat kirjanpidossa/taloushallinnossa.
 • Ne tarjoavat pääsyn pankkilainoihin, lainarahastoihin ja takausohjelmiin.
 • Hautomot tuovat yritykselle uskottavuutta. Tämä auttaa yritystä saamaan lainoja ja luottolimiittejä rahoituslaitoksilta.
 • Hautomot auttavat esiintymistaidoissa.
 • Heillä on vahva vaikutusvaltaisten ihmisten verkosto, jotka voivat yhdistää startup-yritykset/ventures-yritykset vakiintuneisiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin.
 • Ne tarjoavat pääsyn korkeakoulutusresursseihin.
 • Hautomot voivat hyödyntää kokeneiden yrittäjien ja eläkkeellä olevien johtajien verkostoja.
 • Ne yhdistävät yritykset strategisiin kumppaneihin.
 • Ne tarjoavat pääsyn enkelisijoittajille ja riskipääomalle.
 • Yrityshautomot järjestävät kattavia yrityskoulutusohjelmia.
 • He toimivat neuvottelukuntiena ja mentoreina.
 • Ne auttavat johtoryhmän tunnistamisessa.
 • Ne tarjoavat markkinointi- ja PR-apua uusille yrityksille brändin perustamiseen.
 • He auttavat yritysetiketissä.
 • He tarjoavat apua teknologian kaupallistamiseen.
 • Ne auttavat säännösten noudattamisessa.
 • Ne tarjoavat immateriaalioikeuksien hallintaa.
 • Ne luovat työpaikkoja keski-ura-henkilöstölle ja veteraanijohtajille, mikä hyödyttää yhteisöjä ja edistää talouskasvua.
🔥 Empfohlen:  Mikä on Double VPN? (Selitetty vuodelle 2023)


Inkubaattorit v/s Accelerators

Yrityshautomot Business Accelerators

Auta yrityksiä sekä pitkän että lyhyen aikavälin kasvussa. Auta hankkeita vain lyhyen aikavälin kasvuun ja sitäkin lyhyeksi ajaksi.
Anna yritysten kasvaa omaan tahtiinsa. Yrityksillä on paineita kasvaa nopeasti.
Ovat yleensä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. Ovat yleensä voittoa tavoittelevia järjestöjä.
Ei ehkä pysty tarjoamaan pääsyä varoihin. Tarjoaa pääsyn rahastoihin, ja heidät tunnetaan myös enkelisijoittajina.
Älä lupaa hankkeille laajaa kasvua. Lupaa hankkeille merkittävää kasvua.
Ne tarjoavat palveluita, kuten toimistotilaa, mentorointia, verkostoitumismahdollisuuksia ja liiketoiminnan kehittämisen tukea. Ne tarjoavat palveluita, kuten mentorointia, verkostoitumismahdollisuuksia, rahoituksen saatavuutta, koulutusta ja koulutusta

Kaiken kaikkiaan yrityshautomot keskittyvät enemmän tarjoamaan pitkäaikaista tukea varhaisen vaiheen startupeille, kun taas kiihdyttimet työskentelevät yleensä sellaisten startup-yritysten kanssa, joilla on jo jonkin verran vetovoimaa ja jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa nopeasti. Hautomot voivat tarjota laajemman valikoiman palveluita ja niillä on vähemmän valikoivia hakukriteerejä, kun taas kiihdytinyritykset keskittyvät tyypillisesti enemmän rahoitukseen ja saattavat vaatia omaa pääomaa startupeissa, joiden kanssa he työskentelevät.Johtopäätös

Yrityshautomoiden suorituskykyyn vaikuttaa usein epäpätevyys liikkeenjohdossa, taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa sekä ihmissuhde- ja ihmistaitojen puute.

Yrityshautomoiden tehokkuuden edellyttämien taitojen osalta useissa tutkimuksissa kävi ilmi, että hallinto, tekninen, taloushallinto, markkinointi, henkilöstöjohtaminen ja vuorovaikutustaidot olivat erittäin tärkeitä.

Kehittyneeseen teknologiaan perustuvien tilojen, omavastuutoimien, tukirakenteiden ja rahoituksen saatavuus todettiin yrityshautomoiden suurimmiksi haasteiksi. On myös suositeltavaa, että hautomopäälliköt, joilla ei ole tarvittavia yrittäjätaitoja, ilmoittautuvat paikallisten korkeakoulujen tai yliopistojen liiketalouden kursseille.UKK

Mikä on yrityshautomo?

Yrityshautomot tarjoavat yrittäjille resursseja ja palveluita, mukaan lukien työtilat ja toimistot.

Millaisia ​​yrityshautomot ovat?

Yrityshautomotyyppejä ovat yrityshautomot, akateemiset hautomot, paikalliset elinkeinohautomot, yksityiset sijoittajahautomot.

Mitä tehtäviä yrityshautomoilla on?

Yrityshautomot tarjoavat verkostoitumista, auttavat startup-yrityksiä säästämään toimintakuluja, auttavat esittelytaidoissa sekä saamaan lainoja ja rahoitusta.

Mikä on hautomon rooli yrittäjyysprosessissa?

Yrityshautomot tarjoavat startup-yrityksille ja yrittäjille tarvitsemansa rahoituksen ja tarjoavat pääsyn alan mentoreihin.

Milloin ensimmäinen yrityshautomo aloitti toimintansa?

Ensimmäisen yrityshautomon perusti vuonna 1959 Joseph L. Mancuso. Se avattiin Batavian teollisuuskeskuksessa Bataviassa, New Yorkissa.

Kuinka kauan startup yleensä viipyy yrityshautomossa?

Startup-yrityksen yrityshautomossa viipymisen pituus voi vaihdella ohjelmasta ja startupin tarpeista riippuen. Hautomoohjelmat voivat kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin.

Rahoittavatko yrityshautomot startup-yrityksiä?

Monet yrityshautomot tarjoavat startup-yrityksille pääsyn rahoituslähteisiin, mukaan lukien siemenrahoitus, riskipääoma ja muun tyyppinen rahoitus. Kaikki hautomot eivät kuitenkaan tarjoa rahoitusta, joten on tärkeää tutkia yksittäisiä ohjelmia niiden tarjonnan määrittämiseksi.

Millaista mentorointia yrityshautomot tarjoavat?

Yrityshautomot tarjoavat monenlaista mentorointia, mukaan lukien henkilökohtaista mentorointia kokeneilta yrittäjiltä ja alan asiantuntijoilta sekä ryhmämentorointia ja vertaismentorointimahdollisuuksia.

Miten haen yrityshautomoohjelmaan?

Aloittavien yritysten on yleensä toimitettava hakemus ja liiketoimintasuunnitelma hakeakseen yrityshautomoohjelmaan. Jotkut hautomot voivat myös vaatia esittelyn tai haastattelun osana hakuprosessia.