Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Mikropienet ja keskisuuret yritykset (MSME) Intiassa 2014 – Yleiskatsaus

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mikropienet ja keskisuuret yritykset (MSME) Intiassa 2014 – Yleiskatsaus

Riittävien ja oikea-aikaisten luottojen varmistaminen mikro- ja pienyrityksille (MSE) pankeilta – Menestysstrategian tunnistaminen.

Tohtori S Santhanam PhD (Eco), General Manager (Retd), NABARD ja konsultti-kehitysrahoitus, Pune.

MIKRO- JA PIENYRITYKSET (MSE’S) INTIASSA

Johdanto

Mikro- ja pienyritykset (MSE:t) on laajalti hyväksytty Intian taloudelle elintärkeiksi yrityksiksi, kun otetaan huomioon niiden rooli työpaikkojen luomisessa ja niiden kyky edistää yrittäjyyttä. Tällä hetkellä kolme yritysluokitusta on yhdistetty yhdeksi sektoriksi eli mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset (MSME:t). Se sisältää myös Khadi-, kylä- ja kookosteollisuuden (taulukko:1).

Tässä asiakirjassa käsitellään pankkirahoitukseen liittyviä kysymyksiä kahden ensimmäisen luokituksen osalta, eli mikro- ja pienyritysten joukossa. Siinä analysoidaan MSE-yritysten asemaa ja ominaisuuksia, sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat pankkirahoituksen virtaukseen tälle sektorille, ja määritellään strategioita pankkirahoituksen nopeuttamiseksi sen kehittämiseksi.

Pöytä 1. MSE-luokitus – Investointien enimmäismäärä laitoksissa, koneissa/laitteessa

Luokittelu Valmistus Palvelut
Mikro Jopa 25 miljoonaa ruplaa Jopa 10 miljoonaa ruplaa
Pieni Yli 25 miljoonaa rupiaa ja jopa 5 miljoonaa rupiaa Yli 10 000 000 rupiaa ja jopa 2 000 000 rupiaa

Tila ja ominaisuudet

MSE-sektori Intiassa on korkea yritysten koon, sijainnin, tuotteiden ja palvelujen valikoiman, työllisten ihmisten, sosiaalisen sektorin kattavuuden sekä tiedon, viestinnän ja teknologian (ICT) hyödyntämisen yritystensä johtamisessa. MSME-yritysten kokonaismäärästä arviolta 214,38 lakh, peräti 214,35 lakh viittaa siihen, että lähes kaikki yksiköt olivat MSE-yrityksiä. Nämä kaksi yritysluokkaa ovat työllistyneet 497,61 lakhille (taulukot:2 ja 3).

Taulukko:2. MSE:iden lukumäärä – tyyppikohtaisesti

Luokka (luku lakh) Regd % Unregd % Kaikki yhteensä
Yhteensä – pk-yritykset 15.64 198,74 214,38
Mikro 14.85 94,94 198,39 99,83 213.24
Pieni 0,76 4.89 0,35 0.17 1.11
Yhteensä – MSE:t 15.61 198,74 214.35

Taulukko:3. MSE-työllisyyden kannalta

Luokka (luku lakh) Regd % Unregd Kaikki yhteensä
Mikro 65,34 70.19 NA
Pieni 23.43 25.17 NA
Kaikki yhteensä 88,77 408,84 497,61

ii.

MSE-sektoriin luokitelluista eri toimialoista kolmen kärjessä olivat elintarviketeollisuus (62,99 lakh), vaatetusteollisuus (35,91 lakh) ja tekstiiliteollisuus (35,91 lakh). Palvelualoista kärkisijoilla olivat moottoriajoneuvojen myynti ja huolto (30,03 lakh), koulutus (27,26 lakh) sekä terveys- ja sosiaaliala (16,07 lakh). Tietokoneiden ja niihin liittyvien toimintojen, jotka ovat uusi tulokas tälle alalle, todettiin myös edistävän merkittävästi työllistämällä 10,52 miljoonaa ihmistä (MSME Annual Report, 2012-13).

iii.

MSE-sektorin yhteiskuntaryhmän analyysi paljastaa, että Scheduled Casten (SC), Scheduled Tribes (ST) omistamat yritykset muodostivat vain 13,59 % maan kokonaisyksiköistä. OBC:n omistamat yritykset osoittivat selvästi korkeamman tason, 41,94 % (taulukko:4). Tällaisten heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten SC:n/ST:n/OBC:n, omistamien MSE-yritysten tukemista koskevan kansallisen politiikan yhteydessä pankkirahoituksen alhainen kattavuus on haaste pankeille.

TAULUKKO:4. YRITYSTEN OMISTUS – SOSIAALINEN RYHMÄ

Kategoria Regd Unregd Molemmat
%
Sch Caste (SC) 7.6 7.84 7.83
Sch-heimo (ST) 2.87 5.89 5.76
Muut takautuvat luokat (OBC) 38.28 42.11 41,94
muut 51.26 43.21 43,56
Ei tallennettu 0,95 0.9

MSME-sektorin neljäs väestölaskenta paljasti, että vain 5,18 % yksiköistä oli saanut rahoitusta institutionaalisista lähteistä. Kun 2,05 prosentilla oli rahoitusta muista lähteistä, suurimmalla osalla yksiköistä eli 92,77 prosentilla ei ollut rahoitusta tai ne olivat riippuvaisia ​​omasta rahoituksesta[1].

Pankit kohtaavat huolenaiheita antaessaan lainaa pienemmille yrityksille. Pienyrityksen luottotiedot eivät ole yhtä helposti saatavilla kuin suuremmalla yrityksellä, eikä lainanantajan ole kustannustehokasta kerätä tietoja kaikista pienyrityksistä. Pienillä yrityksillä ei myöskään ole riittäviä vakuuksia tarjota. Siksi lainanantajat joko pidättyvät lainaamasta tai lataavat tiedon epäsymmetrian kustannukset lainakorkoihin. Toinen tärkeä tekijä on se, että pienempien yritysten riskinarviointi vaatii erillisiä työkaluja verrattuna perinteisiin työkaluihin, joiden puuttuminen todennäköisesti luopuisi pankeista tällaisesta luotonannosta.[2].

v.

Pankkien MSE-luotolle ei ole asetettu alatavoitetta, vaikka se on osa ensisijaisen sektorin luotonantoa, mikä tarkoittaa, että vaikka pankki ei lainaakaan MSE-segmentissä, se voi saavuttaa kaikki ensisijaiset sektoriehdot lainaamalla muille prioriteeteille. sektorisegmentit.

Vuonna 2000 perustettu mikro- ja pienyritysten luottotakuurahasto (CGTMSE) ylläpitää luottotakuujärjestelmää (CGS), joka takaa vakuudettoman ja/tai kolmannen osapuolen takuuvapaan luottojärjestelyn MSE:ille jäsenlainauslaitosten toimesta. (MLI:t).

🔥 Empfohlen:  GupShupin menestystarina – miten se auttaa yrityksiä sitoutumaan paremmin?

Vaikka CGS on ollut toiminnassa vuodesta 2000-2001, pankkien 21 80 036 MSE-tilin kokonaismäärästä CGS:n kattamia tilejä oli vain 57 552 (31. maaliskuuta 2009), mikä oli vain 2,64 prosenttia kaikista tileistä. Lisäksi vain noin 10 prosenttia tileistä, jotka edustavat vakuudettomia pankkilainoja enintään 25 000 rupiaan asti, kuuluivat CGS:n piiriin.[3].

RBI:n vuonna 2009 asettama MSE-työryhmä tarkasteli CGS:n toimintaa ja ehdotti toimenpiteitä sen käytön tehostamiseksi pankeissa. Kuten edellä todettiin, monet CGS-järjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät haasteet, kuten CGS-lainojen huono kattavuus, viraston pankeille suorittama alhainen selvitysaste jne., ovat kuitenkin edelleen ratkaisematta.

Bank of Baroda oli tehnyt tutkimuksen valituista Keralan konttoreistaan ​​MSE-sektorin rahoittamiseksi ja CGTMSE:n ja RBI:n tätä alaa koskevien ohjeiden täytäntöönpanossa.[4]. Tutkimuksessa analysoitiin eri näkökohtia MSE-sektorin pankkien rahoittamiseen. Nämä on luokiteltu seuraavaan matriisiin (taulukko:5)

Taulukko:5. Erot CGTMSE:n ja RBI:n ohjeissa

Ohjeita CGTMSE RBI
Vakuudettoman lainan enimmäismäärä. Rs 100 lakh Rs 10 lakh
Lainauksen pakollinen luonne. Ei pakollinen Pakollinen
Sanktioiden nopeus. Viivästynyt Nopea
Syy viivästymiseen. Sanktio vaatii CGTMSE:n hyväksynnän ennen maksamista Ei viivytystä, koska seuraamukset ovat pankkien tasolla
Kustannukset lainanottajalle Lainaaja maksaa takuumaksun. ME:n osalta CGTMSE maksaa enintään 10 lakh. Ei lisäkuluja molemmille MSE-yrityksille
Maksujen takaisinperintä laiminlyönnin yhteydessä i. Lukitusaika 18 kuukautta

  1. Oikeudenkäynnin aloittaminen yli 50 000:n takauksen vaatimiseksi

iii. Takuu otetaan käyttöön vuoden (nyt 2 vuoden) kuluessa siitä, kun tili on luokiteltu NPA:ksi.

iv. Trust maksaa lopullisen korvausvaatimuksen MLI:ille kolmen vuoden kuluttua takaisinperintäpäätöksen saamisesta.

i. Ei sellaista lukitusaikaa

  1. Oikeustoimet pankin harkinnan mukaan

iii. Ei sellaista ehtoa

iv. Ei sellaista ehtoa.

Tutkimuksessa todettiin, että erot CGTMSE:n ja RBI:n antamissa ohjeissa olivat osaltaan vaikuttaneet CGTMSE-lainan heikkoon kasvuun Bank of Barodassa Keralassa. Tämä on toinen haaste, jonka pankit kohtaisivat MSE-yritysten rahoittamisessa.

strategia

Kuten edellä mainittiin, MSE-sektori on luonteeltaan heterogeeninen, joten yksi koko sopii kaikille -lähestymistapa, jossa tarjotaan yksi vakiopankkituote tai joukko rahoitustuotteita, ei ratkaisisi alan ongelmia. Joten on yritetty tarkastella sektoria, joka on hieman siirtymässä pois perinteisestä pankkirahoituksen lähestymistavasta, jota pankit noudattavat RBI:n voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Tällä hetkellä pankit rahoittavat MSE-yrityksiä tavanomaisilla rahoitustuotteilla, kuten yhdistelmälainoilla (jossa yhdistetään käyttöpääoma ja investointiluotto), erillislainoja ja käyttöpääomalainoja suurille MSE-yrityksille.

Perinteisessä rahoituksessa investointiluotto MSE:lle myönnetään määräaikaisena lainana, jonka korkoa veloitetaan sanktioidusta lainamäärästä. Esimerkiksi, jos MSE:lle myönnetään 50 000 Rs:n laina, jonka korko on noin 15 prosenttia, ja se maksetaan takaisin neljän vuoden aikana, korkoineen pääoma saavuttaisi 77 240 Rs:n tason määrätyn ajanjakson lopussa. . Toisin sanoen lainanottajan olisi maksettava 27 240 rupiaa korkoa 50 000 rupiaa olevasta lainasta, joka on yli 50 prosenttia sen pankista lainaamasta pääomasta. Vaikka korot lisäävät lainanottajan lainataakkaa huomattavasti, se on pienempi kuin epävirallisen järjestelmän perimä korko. Korkojen yhdistämisellä on kuitenkin omat huonot puolensa.

Koronkoron voima johtaa maksamattomiin lainoihin, jotka jättävät lainanantajan ja lainanottajan vaikeuksiin. Tuloksena on noidankehä, joka saa aikaan laiminlyöjien dominoefektin. Korkokorko kasvaa niin nopeasti, että lainanottaja ei pystyisi maksamaan pankkimaksujaan, jolloin talous joutuisi maksamaan hinnan. Koron periminen ei siis välttämättä ole ratkaisu MSE-yritysten rahoittamiseen ainakaan heikommassa asemassa oleville (SC/ST/OBC) ja niille, jotka ovat spektrin alemmassa päässä.

Rahoitusasiantuntijoiden mukaan perinteinen rahoitus luo keinotekoista rahatarjontaa ilman reaaliomaisuutta, mikä johtaa korkeaan inflaatioon ja rikkaiden rikastumiseen. Mikä on siis käytettävissä oleva ratkaisu sellaisten MSE-yritysten omaisuuden rahoittamiseen, joita johtavat ne, joilla ei ole keinoja tarjota edes vakuuksia, erityisesti SC/ST/OBC:n perustamat yritykset? Siksi ehdotettu strategia on yhdistelmä investointirahoituksen tarjoamisesta “rahoitusleasingillä” määräaikaisen lainan sijaan ja/tai käyttämällä “osallistuvaa rahoitusta”. Lisäksi julkaisussa on hahmotelma ajatus “MSE-asiakkaiden viittausohjelmien” käyttöönotosta.

Ohjaavat periaatteet

MSE-sektorin pankkirahoitusta ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Kumppanuusrahoitus
  • Vakuudeton rahoitus
  • Edullinen rahoitus
  • Kohde on taloudellisesti heikommassa asemassa
  • Muiden kuin rahoituspalvelujen tarjoaminen

Yllä olevia ohjaavia periaatteita noudattaen tuoteominaisuuksia ja tällaisten tuotteiden tarjoamista MSE-yrityksille käsitellään ja esitellään alla:

Omaisuuden hankkiminen leasingilla on noussut suosituksi rahoitusvaihtoehdoksi yritysten keskuudessa. Mutta tämä mahdollisuus on yleisesti saatavilla yrityslainaajille. On aika laajentaa tämä myös MSE-yrityksiin, erityisesti niille SC-/ST-/OBC-yhtiöille, jotka tarvitsevat rohkaisua ja tukea.

🔥 Empfohlen:  9 parasta verkkotutortyöpaikkaa Intiassa (2023)

Vuokrasopimus, jossa hankitaan pääomaa varsinaiseen käyttöön melko pitkäksi ajaksi (omaisuuden taloudellisen käyttöiän aikana), tunnetaan yleisesti ns. kun vuokranantaja on laillinen omistaja ja vuokralle ottajalla on vuokratun omaisuuden käyttöoikeus.

Rahoitusleasingsopimuksella on tiettyjä etuja, joita voivat olla marginaalirahattomuus, vuokralleottajalle räätälöity kassavirta, lainakovenanttien välttäminen ja nopea ja joustava rahoitus sekä suojautuminen inflaatio- ja vanhentumisriskeiltä.

Tietysti leasingrahoituksella on myös tiettyjä haittoja. Leasing ei katsota soveltuvan projektirahoitukseen, sillä omaisuusleasing edellyttää vuokran maksamista etukäteen, kun taas projektirahoituksessa vaaditaan yleensä pitkä raskausaika. Leasingjärjestely osoittautuisi kalliimmaksi kuin muut rahoitusjärjestelyt, joissa omaisuuden jäännösarvo on huomattava ja rahoitusleasingsopimuksessa.

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana monet mikrorahoituslaitokset (MFI) ovat myötävaikuttaneet mikroyritysten kasvuun. Vuodesta 2011–2012 lähtien myös RBI on sallinut erityisen voittoa tavoittelevien instituutioiden luokan, eli NBFC-MFI:n. Arvioiden mukaan yli 800 rahalaitosta palveli 26,8 miljoonaa asiakasta vuosina 2011–2012, joiden lainakanta oli 209,1 miljardia rupiaa[5].

NBFC-rahalaitokset palvelivat noin 87 % rahalaitosten kokonaisasiakaskunnasta. Rahalaitoksilla on yli 60 000 lainanhoitajaa 12 000 konttorissa. He esittelivät JLG-mallin (Joint Liability Group) -mallin ottavan ME-rahoituskonseptin, jota myös pankit alkoivat käyttää pienten lainanottajien rahoittamiseen. He ovat tekniikkataitoja, ja joillakin heistä on omaa mikrorahoitusliiketoimintaansa varten peruspankkiratkaisut (CBS). Yli 0,195 miljoonaa[6]

Business Correspondents / Customer Service Point (BC/CSP:t) on otettu käyttöön tarjoamaan “viimeisen mailin” pankkipalveluita pankkittomia henkilöille, ja rahalaitosten rooli on tässä suhteessa merkittävä. Rahalaitosten ja erityisesti NBFC-rahalaitosten vipuvaikutus auttaisi siis lisäämään MSE-yritysten luottovirtaa erityisesti niiden investointiluottojen tarpeisiin.

Niiden NBFC-/rahalaitosten osalta, joille voidaan antaa lupa osallistua rahoitukseen ja/tai muuhun ei-korkoperusteiseen rahoitukseen, RBI voi antaa sopivia ohjeita pankkien ja muiden tässä suhteessa sallittujen virastojen noudattamisesta.[7]

Tietotekniikka on tuhonnut ajan ja etäisyyden. Maailmanlaajuisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen BCG for Microsoftin tutkimus paljasti, että noin 90 prosentilla Intian pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yrityksistä) ei ole pääsyä Internet ja uusimpien IT-työkalujen ja -tekniikoiden hyödyntäminen voi auttaa Intian pienyrityksiä kasvattamaan tulojaan 56 miljardilla dollarilla ja luomaan yli miljoona työpaikkaa[8]. Joten osana MSE:n rahoitusta tulisi ottaa huomioon Internet-palvelun perustamiskustannukset ja tukea pehmeämmillä ehdoilla (avustus + tuki). RBI voi antaa pankeille asianmukaisia ​​ohjeita tässä suhteessa. Koska tämä toimenpide kannustaisi MSE-yrityksiä ja saattaisi ne kosketuksiin ulkomaailman kanssa, Intian viranomaiset voivat myös harkita avustuksen tai avustuksen myöntämistä investointikustannusten kattamiseksi tätä tarkoitusta varten.

Pankin perustaminen on yksi RBI:n ehdottamista ideoista, jolla voi olla tärkeä rooli pienyritysten luotontarjonnassa sekä maataloudessa ja pankkipalveluissa maan pankkivapailla ja alipankkialueilla.

On olemassa erikoistuneita sivukonttoreita (esimerkki: Indian Bankin mikrosivustokonttorit rahoittavat vain SHG:n kautta) MSE-yritysten rahoittamiseen, erityisesti epäedullisessa asemassa olevien ryhmien. Näitä sivukonttoreita olisi vahvistettava valmiuksien lisäämisessä, tietoisuuden lisäämisessä jne. pankkirahoituksen tarjoamiseksi MSE-yrityksille.

SIDBI on perustanut “lainajärjestely- ja syndikointipalvelun”. Tätä voidaan vahvistaa. Organisaatiot, kuten Bhatiya Yuva Seva Trust (BYST), jotka tarjoavat mentorointipalveluita nuorille, jotka haluavat perustaa MSE:itä, tekevät yhteistyötä Indian Bankin kaltaisten pankkien kanssa. Vastaavia aloitteita voidaan kannustaa.

Olisi tarpeen käsitellä CGTMSE:n ja RBI:n ohjeiden eroavaisuuksia, kuten keskusteltiin, ja tehdä ohjeista yhdenmukaisia, joita pankit noudattavat ilman epäselvyyttä CGS:n toteutuksessa.

Intian viranomaiset voivat harkita verokannustimien tarjoamista pankeille siltä osin kuin ne rahoittavat MSE-sektoria tietyn vuoden aikana. Intian viranomaisten on ehkä laadittava RBI:tä kuullen yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tällaisten MSE-lainojen kattavuutta ja pankeille tarjottavien verokannustimien tasoa.

“Aiomme helpottaa pienille ja keskisuurille yrityksille sähköisiä laskujen tekijöiden vaihtoja, joissa MSME-laskuja suurilta yrityksiltä voidaan hyväksyä sähköisesti ja huutokaupata, jotta MSME-yritykset maksetaan nopeasti”, tohtori Raghuram Rajan, RBI:n kuvernööri, mainitsi raportissaan “Financial”. alan uudistukset – Sata pientä askelta”. Vaikka tästä on eri tahoilta eriäviä näkemyksiä, tämä ehdotus olisi tarpeen harkita pienten yritysten kasvun kannalta.

Viimeinen Sana

Joitakin RBI:n ohjeita, kuten vakuudeton laina tiettyyn tasoon asti, pankkirahoituksen kattavuus CGS:n puitteissa jne., havaitaan pankkien rikkovan enemmän. Koska vakuudelliset lainat eivät välttämättä ole oikeutettuja CGS-suojan piiriin, pankkien ei pitäisi oman viisautensa mukaan kerätä vakuuksia myöntääkseen lainoja MSE-yrityksille, mikä riistää tällaisilta yrityksiltä mahdollisuuden kattaa CGTMSE-järjestelmän. Näistä ehdoista pitäisi tehdä “ei-neuvoteltavia” pankeille.

🔥 Empfohlen:  Miksi Vieraspostaus, jossa on Do-Follow-linkkejä, on parempi kuin PR?

Yllä oleva periaate huomioon ottaen seuraava matriisi yrittää tiivistää MSE-rahoitusstrategian.

MSE:n luokka MSE:n tyyppi strategia
Investointi jopa 5 miljoonaa euroa MSE-valmistus ja palvelut. 1. Keskity SC/ST/OBC-yrittäjiin.

2. Tarjoa vakuudetonta pankkirahoitusta “rahoitusleasing”- ja lykättyjen lainajärjestelyjen yhdistelmällä.

3. CGS:n pakollinen vakuutus

4. Pankkien tulisi olla solmuvirasto koordinoimaan ja saamaan kaikki tuet ja taloudelliset tuet eri virastoilta.

5. Kannustaa mikroyrityksiä, jotka lupaavat siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

6. Otetaan käyttöön JLG-tila ja tehostetaan pankkirahoitusta keskuspankkien ja rahalaitosten kautta.

Sijoitusalue > 5-25 miljoonaa Sama kuin edellä Kuten yllä alkaen a. e.

1. Aloita suuret pilottihankkeet tarjoamalla joukkorahoitusta rahalaitoksille, mukaan lukien NBFC-MFI:t, lainaamaan edelleen mikroyrityksille edustajamuodossa, jolloin pankin konttorin toiminnot ulkoistetaan. Rahalaitokset noudattaisivat samoja ohjeita kuin pääpankkiiri arvioinnissa, asiakirjoissa jne.

Investointien vaihteluväli >`25-`1 milj Sama kuin edellä Kuten yllä alkaen a. e.

1. Pankki voi antaa koko rahoituksen suoraan rahalaitostilan käyttämisen sijaan.

Investointialue > `1 crore Sama kuin edellä Pankin on noudatettava RBI:n ohjeita. Harkitse tekijäpalvelujen tarjoamista pienyrityksille.

Esittele suositteluohjelmat

“Suositusohjelmat” ovat suosittuja useiden uuden sukupolven teollisuudenalojen keskuudessa, erityisesti IT-sektorilla. Samalla tavalla pankit voivat harkita “viittausohjelmien” käyttöönottoa uusien MSE-asiakkaiden hankkimiseksi. He voivat käyttää nykyisiä MSE:tä ylläpitäviä asiakkaitaan “lähettiläslähettiläinä” tarjoamalla heille sopivia kannustimia/palkintoja.

Kannustinohjelman toteuttaminen tällaisten “lähettiläiden palkitsemiseksi lähetyksistä” on aika testattu menetelmä, jolla voidaan dramaattisesti lisätä “suusta suuhun” (WOM) -menestystä. Suositus/palkitsemisrakenne hyödyntää luontaista halua auttaa muita. Tällaiset ohjelmat tarjoavat paljon tilaa luovuudelle suositukannustimien rakenteessa, kustannuksissa ja kehittämisessä.

Pankkien kannattaa suosittelulähettiläille sopivaa palkitsemisrakennetta kehitettäessä pitää mielessä, että kannustimen tulee olla riittävä kiinnostamaan asiakkaita osallistumaan, eikä se saa pyyhkiä pois syntyneiden uusien tulojen tuottoa. Joten ensimmäinen askel “optimaalisen kannustinarvon kustannusten” määrittämisessä on analysoida “Customer Lifetime Value” (CLV) ja “Customer Acquisition Cost” (CAC). Nämä kaksi konseptia ovat erittäin tärkeitä pankeille, jotka haluavat saada hyvän sijoitetun pääoman tuottoprosentin markkinointiinvestoinneilleen[10]. Palkinnot voivat olla joko rahallisia tai ei-rahallisia tai molempien yhdistelmä.

Ajatus pankkien suositteluohjelmien käyttöönotosta MSE:n edistämiseksi tarvitsee RBI:n poliittista tukea. Tästä syystä sopivan kannustin/palkkiorakenteen yksityiskohtia ja menetelmiä ei ole yritetty tässä artikkelissa.

Johtopäätös

”Kaikki, mitä teemme, uskomme status quon haastamiseen. Uskomme erilaiseen ajatteluun. Tapa, jolla haastamme vallitsevan tilanteen, on tehdä tuotteistamme kauniisti suunniteltuja, helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä. Satumme tekemään loistavia tietokoneita. Haluatko ostaa sellaisen?”[11]

Tällä tavalla Apple markkinoi tuotteitaan ihmisille ympäri maailmaa. Kuten sanotaan, lepo on historiaa. Tämä koskee myös MSE-sektorin rahoitusta. Uusi ajattelu, pieni strateginen askel tekisi taikuuden. Keskity heikommassa asemassa oleviin ryhmiin (SC/ST/OBC) ja tarjoa asiakaslähtöisiä rahoitustuotteita. Nämä olisivat pieniä, mutta strategisia askelia pankeille, jotta ne saavuttaisivat tavoitteensa tarjota oikea-aikaista ja riittävää luottoa MSE-yrityksille.

Viitteet:

[1] RBI:n apulaiskuvernöörin Shri Anand Sinhan puhe Intian kauppakamarin Kolkatassa järjestämässä kansallisessa konferenssissa kilpailukyvyn parantamisesta MSME-yhteyksien kanssa 12. heinäkuuta 2012.

[2] Ibid
[3] CGTMSE:tä tarkastelevan työryhmän raportti, RBI, maaliskuu 2010.
[4] http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/6291/9/09_chapter%204.pdf
[5] Sa-Dhan “The Bharat Microfinance Quick Report 2012”

[6] Kansallinen kuluttajansuojaseminaari – Osallistavan kasvun ohjelma. Tohtori Deepali Pant Joshin puhe, ED, RBI. Maaliskuun 31. 2013 tietojen mukaan pankit ovat ilmoittaneet ottaneensa käyttöön 1 95 380 eKr., jotka kattoivat 2 21 341 kylää.
[7] http://financialservices.gov.in/reports/Reports%20_NBFCs.pdf

[8] http://www.business-standard.com/article/companies/90-of-indian-smes-have-no-access-to-internet-report-113100800798_1.html
[9] Keskustelupaperi pankkirakenteen uudelleensuuntaamiseen liittyvien tiettyjen rakennusosien tunnistamiseksi, RBI, elokuu 2013.

[10] Syötteet vedetty http://www.slideshare.net/getAmbassador/how-to-choose-the-right-incentive-structure-for-referrals
[11] http://www.youtube.com/watch?v=muhkEnlq_6c. Simon Sinekin TED-keskustelu aiheesta Miksi.