Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Miksi bloggaajat lopettavat? Miksi he luovuttavat?

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Miksi bloggaajat lopettavat? Miksi he luovuttavat?

Blogista on tullut suosittu tapa ilmaista itseään, jakaa tietoa ja jopa ansaita elantonsa.

Monista eduistaan ​​huolimatta bloggaamisessa ei ole haasteita, ja yksi suurimmista haasteista on bloggaajien loppuunpalaminen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan yleisiä syitä bloggaajien lopettamiseen ja tarjotaan ratkaisuja loppuun palamisen välttämiseen ja motivaation ylläpitämiseen.

Ymmärtämällä bloggaajien loppuunpalamisen perimmäiset syyt ja ryhtymällä ennakoiviin toimiin sen ehkäisemiseksi bloggaajat voivat saavuttaa tavoitteensa ja nauttia pitkän aikavälin menestyksestä.

Intohimon puute

Passion saa bloggaajat luomaan sisältöä, olemaan yhteydessä yleisöönsä ja kasvattamaan alustojaan.

Ilman intohimoa blogin pitäminen voi tuntua työltä, ja lopulta tämä innostuksen ja motivaation puute voi johtaa loppuunuuttumiseen.

Yleisiä syitä intohimon katoamiseen ovat mm

Ylisitoutuminen

Bloggaajat, jotka sitoutuvat luomaan liikaa sisältöä, sosiaalista mediaa ja muita bloggaamisen näkökohtia, voivat nopeasti hukkua ja menettää intohimonsa käsityötä kohtaan.

Burnout muilta elämän alueilta

Bloggaamiseen liittyy usein kokopäivätyötä, perhevelvoitteita tai muita velvollisuuksia.

Kun näistä elämänalueista tulee stressaavia, voi olla haastavaa ylläpitää intohimoa bloggaamiseen.

Negatiivinen palaute

Kun bloggaajat saavat negatiivista palautetta yleisöltään tai muilta bloggaajilta, se demotivoi bloggaajaa ja johtaa intohimon menettämiseen.

Ratkaisuja intohimon ylläpitämiseen ovat mm

Realististen odotusten asettaminen

Bloggaajien tulee asettaa itselleen realistisia odotuksia luodessaan sisältöä, mainostaessaan ja kiinnostaessaan. Tämä auttaa välttämään ylisitoutumista ja työuupumusta.

Taukojen pitäminen

Bloggaajien tulee pitää säännöllisiä taukoja bloggaamisesta estääkseen uupumusta, ladatakseen akkujaan ja palatakseen takaisin uudella intohimolla ja innostuneella.

Keskittyminen positiiviseen

Bloggaajien tulisi keskittyä positiiviseen palautteeseen, jonka he saavat yleisöltään ja muilta bloggaajilta, ja käyttää tätä motivaationa jatkaa.

Yhteyden muodostaminen miksi

Bloggaajien tulisi pohtia, miksi he alun perin aloittivat bloggaamisen, ja palata intohimoonsa ja tarkoitukseensa.

Tämä voi sytyttää uudelleen heidän alussa vallinneen motivaation ja intohimon kipinän.

Epärealistiset odotukset

Epärealististen odotusten asettaminen on yleinen virhe, joka voi johtaa bloggaajien loppuunpalamiseen.

Kun bloggaajat asettavat saavuttamattomia tavoitteita, he voivat nopeasti turhautua ja turhautua, mikä johtaa lannistumiseen ja lopulta luovuttamiseen.

Epärealistiset odotukset voivat myös johtaa motivaation puutteeseen ja tuottavuuden laskuun, mikä voi olla haitallista blogin menestykselle.

Yleisiä epärealistisia odotuksia

Bloggaajilla voi olla useita yleisiä epärealistisia odotuksia, mukaan lukien:

Menestys yhdessä yössä

Monet bloggaajat aloittavat bloggaamisen odottaen menestyvänsä yhdessä yössä. Menestyksen saavuttaminen bloggaamisessa vaatii kuitenkin aikaa, vaivaa ja kärsivällisyyttä.

Kaupallistaminen

Vaikka blogin ansaitseminen on loistava tapa ansaita rahaa, se ei ole välitön prosessi.

Bloggaajat, jotka odottavat ansaitsevansa blogillaan heti paljon rahaa, ovat todennäköisesti pettyneitä.

Liikenne

Uskollisen lukijakunnan rakentaminen vaatii aikaa ja johdonmukaista työtä. Bloggaajat, jotka odottavat saavansa heti paljon seuraajia, saattavat lannistua, kun he eivät näe välittömiä tuloksia, joita he toivoivat.

Ratkaisuja realististen tavoitteiden asettamiseen

Välttääkseen epärealististen odotusten aiheuttaman palamisen bloggaajien tulisi harkita seuraavia ratkaisuja realististen tavoitteiden asettamiseen:

🔥 Empfohlen:  6 JavaScript-optimointivinkkiä Googlelta

Aseta saavutettavissa olevia tavoitteita

Bloggaajien tulee asettaa saavutettavissa olevia ja mitattavissa olevia tavoitteita. Jakamalla suuremmat tavoitteet pienempiin, paremmin hallittavissa oleviin tehtäviin, bloggaajat voivat välttää ylikuormituksen ja lannistumisen.

Ole kärsivällinen

Blogin onnistuminen vie aikaa. Bloggaajien tulee keskittyä johdonmukaiseen ponnisteluihin ja ymmärtää, että edistyminen voi olla hidasta.

Kysy neuvoa

Bloggaajat voivat pyytää neuvoja muilta menestyneiltä bloggaajilta ymmärtääkseen, mitä menestyminen blogimaailmassa edellyttää.

Oppimalla muiden kokemuksista bloggaajat voivat asettaa realistisempia odotuksia ja välttää epärealististen tavoitteiden aiheuttamaa loppuun palamista.

Asettamalla realistisia tavoitteita, olemalla kärsivällinen ja kysymällä neuvoja muilta bloggaajat voivat välttää epärealististen odotusten aiheuttaman burnoutin ja saavuttaa pitkän aikavälin menestystä.

Ajanhallinta

Ajanhallinta on erittäin tärkeää bloggaajille, koska luodakseen johdonmukaista ja relevanttia sisältöä bloggaajien on kyettävä priorisoimaan tehtävänsä, asettamaan saavutettavissa olevia tavoitteita ja hyödyntämään käytettävissä oleva aika parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi ajan hallinta voi auttaa bloggaajia välttämään uupumusta, vähentämään stressiä ja ahdistusta sekä ylläpitämään tervettä työn ja yksityiselämän tasapainoa.

Yleisiä ajanhallintavirheitä

Viivyttely

Tehtävien lykkääminen viime hetkelle voi johtaa kiireisiin töihin ja huonolaatuiseen sisältöön.

Moniajo

Liian monien asioiden yrittäminen voi olla ylivoimaista ja heikentää tuottavuutta.

Epäonnistuminen priorisoinnissa

Tehtävien priorisoimatta jättäminen voi johtaa siihen, että kuluu liian paljon aikaa vähäprioriteettisiin tehtäviin ja laiminlyö tärkeitä tehtäviä.

Häiriöitä

Sosiaalinen media, sähköposti ja muut häiriötekijät voivat tuhlata arvokasta aikaa ja heikentää tuottavuutta.

Ratkaisuja parempaan ajanhallintaan

Aseta realistisia tavoitteita

Jaa suuret tehtävät hallittaviin osiin ja aseta saavutettavat tavoitteet jokaiselle päivälle tai viikolle.

Priorisoi tehtävät

Päätä, mitkä tehtävät ovat tärkeitä ja tartu niihin ensin.

Vältä moniajoa

Keskity yhteen tehtävään kerrallaan lisätäksesi tuottavuutta ja vähentääksesi stressiä.

Käytä aikataulua tai suunnittelijaa

Käytä kalenteria tai suunnittelijaa aikataulun tekemiseen tietyille tehtäville ja vältä liiallista sitoutumista.

Poista häiriötekijät

Sammuta sosiaalinen media ja sähköposti-ilmoitukset työaikana, jotta voit minimoida keskeytykset ja keskittyä paremmin.

Ottamalla nämä ratkaisut käyttöön bloggaajat voivat hallita aikaansa tehokkaasti ja välttää työuupumusta luomalla korkealaatuista sisältöä, joka kiinnostaa ja resonoi yleisöään.

Monetisointipaine

Blogin ansaitseminen on usein monien bloggaajien ensisijainen tavoite, mutta paine ansaita rahaa blogistaan ​​voi vaikuttaa negatiivisesti heidän motivaatioihinsa ja yleiseen tyytyväisyytensä.

Bloggaajat voivat alkaa tuottaa sisältöä vain saadakseen tuloja, mikä voi johtaa laadun heikkenemiseen ja intohimon menetykseen aiheeseensa.

Lisäksi bloggaajat voivat lannistua, jos he eivät näe välittömiä taloudellisia tuloksia, mikä johtaa loppuun palamiseen ja lopulta lopettamiseen kokonaan.

Yleisiä kaupallistamisen yhteydessä tehtyjä virheitä

Yksi yleinen virhe, jonka bloggaajat tekevät kaupallistaessaan, luottaa pelkästään mainostuloihin ensisijaisena tulolähteenä.

Vaikka mainokset voivat olla tulonlähde, ne eivät useinkaan riitä ylläpitämään bloggaajan toimeentuloa.

Toinen virhe on sellaisten sponsorointien tai kumppanuuksien hyväksyminen, jotka eivät ole linjassa heidän arvojensa tai yleisönsä kanssa, mikä voi johtaa uskottavuuden ja lukijakunnan vähenemiseen.

Ratkaisuja kaupallistamisen loppuunpalamisen välttämiseksi

Kaupallistamisen uupumisen välttämiseksi bloggaajien tulisi keskittyä luomaan korkealaatuista sisältöä, joka on arvokasta lukijoilleen, eikä pelkästään tuottamaan tuloja.

🔥 Empfohlen:  Mikä on SMS-ilmoitus? Miksi käyttää sitä yritykseesi?

Tulovirtojen monipuolistaminen, kuten digitaalisten tuotteiden luominen ja myynti tai palveluiden tarjoaminen, voi myös lieventää paineita luottaa mainostuloihin.

Bloggaajien tulee myös olla valikoivia hyväksymänsä sponsoroinnin ja kumppanuuden suhteen ja varmistaa, että he noudattavat arvojaan ja yleisöään.

Lopuksi, on tärkeää, että bloggaajilla on realistiset odotukset ja he ymmärtävät, että blogin ansaitseminen vie aikaa ja vaivaa.

Bloggaajat voivat saavuttaa pitkän aikavälin menestystä ja välttää kaupallistamisen loppuun palamisen keskittymällä arvon tarjoamiseen lukijoilleen ja uskollisen yleisön rakentamiseen.

Vertailuloukku

Yksi suurimmista ansoista, joihin bloggaajat joutuvat, on vertailuloukku, jossa he jatkuvasti vertaavat itseään muihin bloggaajiin.

Kun bloggaajat katsovat aina muiden tekemisiä, voi helposti tuntua, että he eivät tee tarpeeksi tai eivät menesty niin kuin heidän pitäisi.

Tämä voi johtaa ahdistuksen, stressin ja itsevarmuuden tunteisiin, mikä voi lopulta johtaa lopettamiseen.

Yleiset vertailuloukut

On olemassa useita yleisiä vertailuansoja, joista bloggaajien tulee olla tietoisia:

Keskity seuraajien määrään

Tällöin bloggaajat piinaavat seuraajien määrää ja vertaavat itseään muihin bloggaajiin, joilla on enemmän.

Sisällön vertailu

Tällöin bloggaajat katsovat muiden bloggaajien sisältöä ja kokevat, etteivät he tuota korkealaatuista sisältöä.

Tulojen vertailu

Tällöin bloggaajat vertaavat tulojaan muihin bloggaajiin ja kokevat, että he eivät ansaitse tarpeeksi rahaa.

Ratkaisuja vertailuloukun välttämiseksi

Jotta bloggaajat eivät joutuisi vertailuansa, he voivat toimia seuraavasti:

Aseta omat tavoitteesi

Sen sijaan, että vertaisit itseäsi muihin, aseta tavoitteesi ja keskity niiden saavuttamiseen.

Keskity edistymiseen

Mittaa edistymistäsi kasvusi perusteella, älä muiden bloggaajien saavutusten perusteella.

Rajoita sosiaalista mediaa

Vähennä sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa, jossa vertailut ovat rehottavia.

Etsi tukeva yhteisö

Ympäröi itsesi tukevalla bloggaajien yhteisöllä, joka voi tarjota rakentavaa palautetta ja rohkaisua.

Näiden toimien avulla bloggaajat voivat välttää vertailuloukun ja keskittyä matkaansa.

Tämä voi auttaa vähentämään stressiä ja ahdistusta ja pitämään bloggaajat motivoituina pitkällä aikavälillä.

Tuen puute

Tuki on erittäin tärkeää bloggaajille, koska se rohkaisee, antaa palautetta ja auttaa heitä tuntemaan olonsa vähemmän eristäytyneeksi.

Bloggaaminen voi olla yksinäistä toimintaa, ja tukijärjestelmällä voi olla suuri ero bloggaajan motivaatioon ja yleiseen menestykseen.

Tukea voi saada monista lähteistä, mukaan lukien perhe, ystävät, muut bloggaajat, verkkoyhteisöt ja jopa ammattijärjestöt.

Yleisiä syitä tuen puuttumiseen

On useita syitä, miksi bloggaajilla ei ehkä ole tukea, mukaan lukien:

Tietoisuuden puute

Monet ihmiset eivät ehkä ymmärrä täysin, mitä bloggaaminen on tai kuinka paljon työtä se vaatii, eivätkä ehkä ymmärrä sen merkitystä.

Kiinnostuksen puute

Jotkut ihmiset eivät välttämättä jaa bloggaajan kiinnostuksen kohteita tai intohimoja eivätkä välttämättä liity heidän sisältöönsä.

Negatiivinen palaute

Bloggaajat saattavat kohdata kritiikkiä tai negatiivisuutta muilta, mikä voi olla masentavaa ja saada heidät tuntemaan olonsa tuettomiksi.

🔥 Empfohlen:  Amazon - Jeff Bezosin perustaman yrityksen menestystarina

Eristäytyminen

Bloggaaminen voi olla yksinäistä, eikä bloggaajilla välttämättä ole paljon mahdollisuuksia pitää yhteyttä muihin, jotka jakavat heidän kiinnostuksensa.

Ratkaisuja tuen löytämiseen

Tässä on joitain ratkaisuja tuen löytämiseen:

Liity verkkoyhteisöihin

Bloggaajille on olemassa monia verkkoyhteisöjä, mukaan lukien foorumit, Facebook-ryhmät ja muut sosiaalisen median alustat.

Nämä voivat olla hyviä paikkoja pitää yhteyttä muihin bloggaajiin, jakaa vinkkejä ja neuvoja sekä saada tukea.

Osallistu blogitapahtumiin

Osallistuminen blogitapahtumiin, kuten konferensseihin tai tapaamisiin, voi olla loistava tapa verkostoitua muiden bloggaajien kanssa ja luoda suhteita.

Ota yhteyttä perheen ja ystävien kanssa

Vaikka he eivät täysin ymmärrä bloggaamista, perhe ja ystävät voivat silti tarjota tukea ja rohkaisua.

Liity ammattijärjestöön

Ammattiorganisaatioon liittyminen voi tarjota resursseja, verkostoitumismahdollisuuksia ja muita tukimuotoja.

Etsi mentori

Mentori voi tarjota ohjeita, neuvoja ja tukea auttaakseen bloggaajaa navigoimaan blogihaasteisiin.

Johtopäätös

Blogger-uupumus on laajalle levinnyt ongelma, joka voi johtua useista eri tekijöistä, kuten intohimon puutteesta, epärealistisista odotuksista, huonosta ajankäytöstä, kaupallistamispaineesta, vertailuloukusta ja tuen puutteesta.

Uupumisen välttämiseksi bloggaajien on ryhdyttävä ennakoiviin toimiin ylläpitääkseen motivaatiotaan ja asettaakseen realistisia tavoitteita, hallitakseen aikaansa tehokkaasti, välttääkseen kaupallistamisen ja vertailun aiheuttamaa loppuunpalamista, löytää tukea ja pysyä intohimoisena aiheestaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että bloggaaminen on palkitseva, mutta haastava yritys, joka vaatii omistautumista ja sinnikkyyttä.

Ymmärtämällä bloggaajien loppuunpalamisen perimmäiset syyt ja ryhtymällä ennakoiviin toimiin sen ehkäisemiseksi bloggaajat voivat saavuttaa tavoitteensa ja nauttia pitkän aikavälin menestyksestä.

Älä anna periksi blogisi suhteen – jatka eteenpäin, niin tulet hämmästymään siitä, mitä voit saavuttaa!

Onko bloggaaminen vaikeaa? Katso artikkeli Mikä on vaikeinta blogissa? artikkeli saadaksesi lisätietoja.

Bloggaajille on tarjolla monia erinomaisia ​​tuottavuustyökaluja. Katso suositukseni artikkelistani Parhaat tuottavuustyökalut bloggaajille.

Toivottavasti artikkelini oli informatiivinen. Jätä kaikki kysymykset alla oleviin kommentteihin. Arvostan kaikkea palautetta.