Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Mitä on tuotehallinta? | Rooli ja vastuu | Vaaditut taidot

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mitä on tuotehallinta? | Rooli ja vastuu | Vaaditut taidot

Tuotehallinta on kattotermi, joka sisältää toiminnot aina tuotteen idean keksimisestä tuotteen yhtenä päivänä tuomiseen markkinoille. Se sisältää markkina-analyysin, kehittämisen, paikantamisen, markkinoinnin ja viestinnän.

Tuotehallinnan tavoitteena ei ole vain ihmisten tarpeita vastaavien tuotteiden kehittäminen, vaan myös asiakkaan odotukset ylittävä analysointi ja kommunikointi asiakkaan kanssa.

Tuotepäällikkö määrittelee tuotteen vision, priorisoi tilat ja tuotteen ominaisuudet, tutkii ja kerää tietoa markkinoista, organisoi tuotestrategian toteutuksen ja tarkastelee huolellisesti tuotekiertoa.

“Tuotepäällikön tehtävänä on löytää tuote, joka on arvokas, käyttökelpoinen ja toteuttamiskelpoinen.” – Marty Cagan

Tuotehallinta – myyttejä
Tuotehallinta – Roolit ja vastuut
Tuotehallinta – vaaditaan taitoja
Tuotehallinta – UKK

Tuotehallinta – myyttejä

Jotkut tuotehallintaan liittyvistä myyteistä ovat:

1. “Tarvitset teknisen tutkinnon, kuten tietojenkäsittelytieteen päästäksesi tuotehallintaan”.

Vaikka tekninen tutkinto voi varmasti antaa sinulle sysäyksen eteenpäin, se ei välttämättä tarkoita sitä, ettet pääse käsiksi tuotehallintaan ilman syvällistä teknologian tuntemusta.

2. “Tuotehallinta koskee vain tuotteen lanseeraukseen asti”.

Yksi yleisimmistä ja valheellisimmista myyteistä! Tuotteen lanseerauksen jälkeen tuotejohdon tehtävänä on kerätä ja analysoida palautetta ja asiakkaiden palautetta tuotteesta saadakseen käsityksen siitä, mitä asiakas todella haluaa ja tarvitsee.

3. “Tuotehallinta vastaa projektinhallintaa”.

Projektinhallintaan kuuluu projektin aikajana, kaiken suunnittelu, suunnittelu ja toteutus. Toisin kuin tuotehallinnassa, jossa tuotteen kehittämisen ja lanseerauksen jälkeenkin on seurattava sitä, jotta sitä voidaan jatkuvasti keksiä uudelleen asiakkaan tarpeiden mukaan.

4. “Tuotepäällikkö on pomo”.

Tuotepäälliköt ovat ihmisiä, jotka ovat ensikäden mukana tuotteen kehittämisessä ja siihen liittyvässä strategiassa, heillä on tietoa kaikesta tuotteen elinkaareen liittyvästä. Tämä ei kuitenkaan missään määrin takaa tuotepäällikön valtaa tuotteeseen nähden.

Tuotehallinta – Roolit ja vastuut

Asiakasanalyysi: Yksityiskohtainen ja laaja asiakastutkimus on välttämätöntä tuotteen strategiselle suunnittelulle. Se on tarpeen myös kilpailijan tuotteensa strategian analysoimiseksi ja tuotteen ja palvelusi parantamiseksi kuluttajan tarpeisiin.

🔥 Empfohlen:  Sanjay Kumar Kalirona, Gizmoren toimitusjohtaja ja perustaja, pitää brändin menestystekijänä teknologiaa, laatua ja kohtuuhintaisuutta

Tuotestrategia: Relevantti tieto ja osaaminen ovat välttämättömiä erittäin tehokkaan strategisen suunnitelman käsitteellistämiseksi. Se sisältää suunnittelun, kehitysprosessin, lanseerauksen, tuotteen tavoitteet ja tavoitteet sekä karkean yleiskatsauksen tuotteesta. Se on tärkeää myös tuotteen julkaisun jälkeen.

Viestintä: Se tarkoittaa poikkitoiminnallista johtajuutta. Tärkeimmät sidosryhmät, kuten johtajat, kehittäjät, sijoittajat, projektipäälliköt sekä markkinoinnin, myynnin ja kehityksen osastot, on saatava tietoisiksi tuotestrategiasta. Tämä lisää yrityksen sisäistä luottamusta tuotteeseen.

Palaute ja data-analyysi: Tuotteen kehittämisen, testauksen ja markkinoille saattamisen jälkeen tuotejohto tutkii ja analysoi asiakaspalautetta tekemällä haastatteluja, tutkimuksia ja muuta dataa. Se kertoo tiimille, mitä olisi pitänyt tehdä tai mitä ei olisi pitänyt tehdä ja mitä muutoksia tulee pitää mielessä tulevaisuudessa.

Tuotteen parannus: Tuotejohto on tuotteen lanseerauksen jälkeen johdonmukaisesti mukana tuotteen parantamisessa, vikojen hienosäädössä, asiakkaiden reaktioiden analysoinnissa ja tulosten testaamisessa. Tämä tuotehallinnan rooli on avainasiakkaan maksimaalisen tyytyväisyyden ja sitä kautta yrityksen paremman vastaanoton takaamiseksi.

Tuotehallinta – vaaditaan taitoja

Ihmissuhdetaidot: Tuotepäällikköllä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, joihin kuuluvat ongelmanratkaisutaidot, päättäväisyys, asiakaskuntansa näkemys ja hyvä kommunikaattori.

Strateginen ajattelu: Tuotepäälliköiden tulee kyetä ajattelemaan strategisesti ja laatimaan suunnitelmia ymmärtäen tuotteen elinkaaren, myynnin, asiakassegmentoinnin, tavoitteen sekä markkinoinnin ja kehitysprosessin tuntemuksen.

Aktiivinen kuuntelu: Kuunteleminen enemmän kuin puhuminen ja kärsivällisyys ovat tuotepäällikön perusominaisuuksia. Se, että kuuntelet, mitä asiakkaasi haluavat, mitä sidosryhmäsi haluavat, johtaa useimmiten tuotehallinnan menestykseen.

Esitystaidot: Tuotepäälliköiden täytyy pitää paljon esityksiä. Heidän on esitettävä strategiansa johtoryhmälle, sidosryhmille, myyntitiimille, markkinointitiimille jne. He saattavat myös joutua järjestämään webinaareja ja konferensseja tuotteensa mainostamiseksi.

Johtamistaidot: Jotta tuote menestyisi, sen taustalla on oltava ammattilaisten tiimi, joka koordinoi ja työskentelee yhdessä. Ja tuotepäällikkönä tämän tiimin johtaminen, yhteistyö, myötätunto ja diplomatia ovat tärkeitä taitoja.

🔥 Empfohlen:  Mikä on ChatGPT (kaikki mitä sinun tarvitsee tietää)

Oratoriset taidot: Tuotepäällikön pitäisi osata sanaa. Heidän täytyy keskustella ja olla tekemisissä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Heidän on myös ymmärrettävä asiakaskunnan tarpeet, jotka voivat olla kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia tai eivät, ja mukautua kieleen vastaavasti.

Neuvottelutaidot: Koska tuotepäällikön on johdettava ja työskenneltävä eri osastojen ja ammattilaisryhmien kanssa tuotteen elinkaaren ajan, heidän tulee tietää, miten ja milloin neuvotella ja saada asiat hoidettua parhaalla ja nopeimmalla tavalla minimaalisella resurssien tuhlauksella.

Tuotehallinta – UKK

Pitääkö tuotepäälliköiden koodata?

Ei, tuotepäälliköiden ei välttämättä tarvitse koodata, mutta perustiedot voivat auttaa työssä.

Pitääkö tuotepäälliköillä olla MBA-tutkinto?

Tuotehallinnan MBA-tutkinnon suorittaminen voi auttaa valtavasti, mutta se ei ole työn edellytys.

Työskentelevätkö tuotepäälliköt pitkiä päiviä?

Kyllä, on yleensä tavallista, että tuotepäälliköt tekevät pitkiä työpäiviä, koska työhön liittyy paljon vastuita.

Saako tuotepäälliköille hyvää palkkaa?

Kyllä, koska kyseessä on esimiestehtävä, tuotepäällikön palkka on erittäin riittävä.