Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Mitä ovat käynnistyksen KPI:t ja kuinka niitä seurataan

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mitä ovat käynnistyksen KPI:t ja kuinka niitä seurataan

Startup-yrityksen määritelmä sanoo, että se on yrittäjän toteuttama yritys tai projekti, jonka tarkoituksena on etsiä, kehittää ja validoida skaalautuva liiketoimintamalli. Tällaisilla vastaperustetuilla yrityksillä ei tyypillisesti ole täysin kehittynyttä liiketoimintamallia ja mikä tärkeintä, niillä ei ole riittävästi pääomaa kasvaakseen ja laajentuakseen. He aloittavat liiketoimintansa korkeilla kustannuksilla ja rajallisilla tuloilla.

On monia startuppeja, jotka kääntyvät perheen, ystävien ja jopa pääomasijoittajien puoleen saadakseen siemenpääomaa, jota voidaan käyttää markkinatutkimukseen ja liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen. Kun yrittäjä ottaa yrityksen liikkeelle, on monia tärkeitä näkökohtia, kuten sijainnin päättäminen, yrityksen oikeudellinen rakenne, jakelukanavan perustaminen tuotteelleen tai palvelulleen jne. Yrityksen suorituskyvyn jatkuva mittaaminen sen varmistamiseksi, että se pysyy voimassa, skaalautuva ja asianmukainen, on kuitenkin tämän listan kärjessä.

Mitä ovat käynnistyksen KPI:t?
Need For Startup KPI:t
Tärkeitä seurattavia KPI:itä

Mitä ovat käynnistyksen KPI:t?

Yritykset käyttävät laajasti avainindikaattoreita, jotka tunnetaan yleisemmin KPI-näyttäjinä mitatakseen arvoaan ja menestystä. Vaikka nämä pätevätkin vakiintuneisiin yrityksiin, startupit kuuluvat eri luokkaan suhteessa KPI:ihin.

Merkittävän ja kohdemarkkinoiden kannalta merkityksellisen kasvun edistämiseksi startup KPI:itä käytetään tunnistamaan, arvioimaan ja kehittämään parempi strategia, joka auttaa parantamaan toiminnan tehokkuutta. Tällaiset KPI:t, kuten startupeihin liittyvät, ovat laadullisia ja määrällisiä mittareita, joiden avulla ne voivat kasvaa ja ylläpitää itseään.

Need For Startup KPI:t

KPI:iden avulla startup-yritykset voivat paremmin arvioida liiketoimintaprosessejaan ja ymmärtää ponnistelujaan ja niihin liittyviä tuloksia. Se auttaa heitä keskittymään ja keskittymään paremmin prosesseihin, jotka tuottavat parempia tuloksia järkevillä liiketoimintapäätöksillä.

 • KPI:t osoittavat liiketoiminnan oikean tien ja suunnan
 • KPI-mittaus antaa startupille mahdollisuuden tunnistaa aukkoja tuotteissa tai palveluissa ja tunnistaa alueita, jotka kaipaavat parantamista
 • KPI:t ovat erittäin hyödyllisiä liiketoiminnan tulosten esittelyssä mahdollisille sijoittajille. Se osoittaa vilpittömyyttä ja keskittymistä, koska se voi auttaa yrittäjää korostamaan vuosittaisen liiketoiminnan kasvuennusteita
🔥 Empfohlen:  10 muuta verkkosivustoa ilmaisiin arkistovalokuviin


Tärkeitä seurattavia KPI:itä

Ymmärtää, mitä ovat käynnistyksen KPI:t ja miksi niitä tarvitaan; on yhtä tärkeää saada selkeä käsitys siitä, mitä KPI:itä on seurattava käynnistystä varten.

Osoitteellinen markkinakoko

Kuten otsikosta käy ilmi, tämä mittaa yrityksen kohdeyleisöä ja markkinoiden kokoa, mikä sitten määrää sen mahdollisesti houkuttelevien kuluttajien määrän. Tämä antaa startupille käsityksen sen toimintabudjetista määrittämällä markkinointitarpeet. Tätä KPI:tä voidaan mitata tekemällä markkinatutkimusta ja kommunikoimalla kohdeyleisönsä kanssa erilaisten mainosten ja sosiaalisen median kautta.

Voittomarginaali

Kiistatta, tämä on luultavasti tärkein KPI, jota seurataan käynnistykselle. Tämä voidaan mitata laskemalla valmistuskustannusten ja lopullisen myyntihinnan välinen ero. Tämä antaa käsityksen yrityksen sijoitetun pääoman tuotosta ja todennäköisestä ajanjaksosta, jonka kuluessa yritys saattaa kääntyä kannattavaksi. Se auttaa myös arvioimaan yrityksen pitkän aikavälin kestävyysnäkymiä ja sen kasvua.

Kuukausittaisen polton laskeminen

Startupilla on yleensä negatiivinen kassavirta liiketoiminnan alkuvaiheessa joko korkeamman asiakashankintaprosentin tai pienempien voittojen vuoksi. Kuukausittainen polttoilmoitus auttaa heitä ymmärtämään kokonaisvelkansa ja rahat, jotka he saattavat menettää joka kuukausi alussa. Yksinkertaisesti sanottuna kuukausittainen poltto lasketaan siten, että syntyneet tulot vähennetään varastomenoista ja yleiskuluista.

Kiitotien mittaaminen

Tämä on KPI, joka antaa yritykselle selkeän käsityksen ajasta, joka heillä on ennen kuin käteiset loppuvat. Yleensä startup-yritysten kiitotie on 12-18 kuukautta saada tasaisen määrän asiakkaita ja tulla kannattavaksi.

Asiakashankintakustannusten mittaaminen (CAC)

Valmistuskustannukset, markkinointikustannukset ja jakelukustannukset muodostavat lopullisen luvun, jota kutsutaan asiakashankintakustannuksiksi (CAC). Tämä on kustannus, joka startup-yritysten on oltava tietoisia ja pidettävä siitä tiukasti valppaana. CAC on suoraan verrannollinen yrityksen kasvuaikaan.Asiakkaan säilyttämisasteen (CRR) mittaaminen

Asiakkaiden säilyttäminen on tärkeää minkä tahansa yrityksen, erityisesti startup-yritysten, selviytymiselle. CRR:n mittaaminen antaa startupille selkeän kuvan siitä, kuinka sen tuote menestyy markkinoilla. Se auttaa myös startup-yrityksiä arvioimaan tulevaa myyntiä kuukausittain ja ryhtymään toimiin parantaakseen ja lisätäkseen asiakkaiden pysyvyyttä.

🔥 Empfohlen:  Pitäisikö minun lopettaa työni? Kuinka tietää ja mitä ottaa huomioon

Asiakkaan elinkaariarvon mittaaminen (CLV)

Tämän tietyn liiketoimintamittarin avulla yritys voi ymmärtää liiketoimintaa, jonka startup voi saada asiakkaalta yrityksen elinkaaren aikana. Mitä korkeampi asiakaspidätysprosentti startupilla on, sitä korkeampi on asiakkaan elinikäinen arvo yritykselle. Se auttaa startuppia määrittämään kasvunsa sekä tunnistamaan mahdolliset myyntiennusteet.

CAC:n palautumisajan mittaaminen

CAC-mittauksen jälkeen on myös tärkeää mitata se aika, jolloin startup alkaa tuottaa voittoa asiakashankintakustannuksistaan. Mittaamalla CAC palautumisaika auttaa myös startuppia saamaan käsityksen yrityksen mahdollisista nettotuloista, jotka vaikuttavat organisaation kassavirtaan ja taloudelliseen kasvuun.

Johtopäätös

Startupit ovat yrityksiä, jotka pyrkivät menestymään kasvun ja laajentumisen kautta rakentamalla kestävää liiketoimintaa kasvattamalla liikevaihdon kasvua. Siksi heidän liiketoimintastrategioidensa on keskityttävä asiakkaan tarpeisiin vastaavan tuotteen ajamiseen ja asiakaskunnan kasvattamiseen asiakkaiden hankinnan ja asiakkaiden säilyttämisen avulla. Siksi startup-liiketoiminnassa jokaisen askeleen tulee olla hyvin harkittua ja mitattua, jotta menestyksen tiestä tulee selkeämpi ja keskittyneempi. Tämä voidaan saavuttaa mittaamalla KPI-arvoja sen varmistamiseksi, että liiketoiminta kasvaa oikeaan suuntaan ja että sijoitetut rahat johtavat jatkuvaan ja jatkuvaan tuottoon pitkällä aikavälillä.

UKK

Mitä ovat käynnistyksen KPI:t?

Merkittävän ja kohdemarkkinoiden kannalta merkityksellisen kasvun edistämiseksi startup KPI:itä käytetään tunnistamaan, arvioimaan ja kehittämään parempi strategia, joka auttaa parantamaan toiminnan tehokkuutta. Tällaiset KPI:t, kuten startupeihin liittyvät, ovat laadullisia ja määrällisiä mittareita, joiden avulla ne voivat kasvaa ja ylläpitää itseään.

Mitä KPI:itä on seurattava käynnistystä varten?

KPI:t, joita on seurattava käynnistystä varten, ovat:

 • Osoitteellinen markkinakoko
 • Voittomarginaali
 • Kuukausittaisen polton laskeminen
 • Kiitotien mittaaminen
 • Asiakashankintakustannusten mittaaminen (CAC)
 • Asiakkaan säilyttämisasteen (CRR) mittaaminen
 • Asiakkaan elinkaariarvon mittaaminen (CLV)
 • CAC:n palautumisajan mittaaminen

Mikä on asiakkaan hankintahinta?

Valmistuskustannukset, markkinointikustannukset ja jakelukustannukset muodostavat lopullisen luvun, jota kutsutaan asiakashankintakustannuksiksi (CAC). Tämä on kustannus, joka startup-yritysten on oltava tietoisia ja pidettävä siitä tiukasti valppaana. CAC on suoraan verrannollinen yrityksen kasvuaikaan.

🔥 Empfohlen:  Kuinka Elon Muskista tuli maailman rikkain mies

Table of Contents