Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Mitä sijoittajat etsivät startup-yrityksestä?

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Mitä sijoittajat etsivät startup-yrityksestä?

Yrittäjä Steve Blank loi yhden startupin tunnetuimmista määritelmistä. Hänen mukaansa “startup on väliaikainen organisaatio, joka etsii toistettavaa ja skaalautuvaa liiketoimintaa.” Tällaiset yritykset toimivat rajallisilla resursseilla ja yrittävät täyttää markkinavajeen tuotteilla, joiden kysyntä on epävarmaa. Startup-yritykset turvautuvat kasvuun ja laajentumiseen ulkopuoliseen rahoitukseen. Nämä yritykset toimivat kolmella eri tasolla –

 • Toimintataso – uuden tuotteen lanseeraaminen ja testaus rajoitetuilla markkinoilla
 • Taktinen taso – sijoittajille annettujen sitoumusten täyttäminen ja uusien varojen hankkiminen
 • Strateginen taso – sopivan ja skaalautuvan liiketoimintamallin löytäminen

Aloitusyritysten tyypit
Startup-yritysten ominaisuudet
Sijoittajat startup-yrityksiin
Johtopäätös

Aloitusyritysten tyypit

On olemassa muutamia erilaisia ​​startup-yrityksiä, jotka toimivat eri markkinarakoilla ja markkina-alueilla.

Skaalautuvat käynnistykset

Pohjimmiltaan nämä ovat yrityksiä, jotka toimivat teknologia-alalla ja joilla on suuri kasvu- ja laajentumispotentiaali, joka voi ulottua maailmanlaajuisesti.

Pienet yritykset

Koska ulkopuoliset ja markkinapaineet ovat vähäisiä kasvaa ja laajentua, tällaiset yritykset toimivat omaan tahtiinsa ja niillä on vain vähän resursseja. Näitä yrityksiä rahoittaa itsenäinen tiimi, ja niitä kutsutaan myös itse aloittaviksi.

Lifestyle Startups

Lienee tarpeetonta mainita, että nämä yritykset toimivat lifestyle-alueella, olivatpa ne tuotteita tai palveluita. Tällaiset yritykset perustetaan usein intohimosta

Ostettavat startup-yritykset

Nimi itsessään luokittelee tällaiset yritykset luotuiksi, joiden tarkoituksena on lopulta myydä alan suuremmille toimijoille

Suuryritysten aloittaminen

Nämä startup-yritykset ovat peräisin suurista ryhmittymistä ja käyttävät rajattomasti käytettävissään olevia resursseja ja teknologiaa

Sosiaaliset startupit

Tällaiset yritykset keskittyvät enemmän liiketoiminnan sosiaaliseen osa-alueeseen kuin lopputulokseen

Startup-yritysten ominaisuudet

Vaikka startup-yritykset voivat olla erilaisia, ne toimivat eri markkinoilla ja markkinarakoilla, niillä on muutamia yhteisiä piirteitä –

Innovaatio

Useimmat startup-yritykset työskentelevät uusien tuotteiden kanssa, jotka vastaavat olemassa oleviin markkinoiden tarpeisiin.

🔥 Empfohlen:  Metaverse-markkinointi: rohkea uusi (virtuaalinen) maailma

Tekniikka

Startup-yritykset etsivät yleensä kilpailuetua. He käyttävät tekoälyä ja muita teknologisia ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden tai palveluiden rakentamiseen.

Skaalautuvuus

Näistä yrityksistä kasvaa skaalautuvia ja toistettavia liiketoimintamalleja.

Laajentaminen

Startup-yritysten odotetaan kasvavan ja laajentuvan nopeasti ja nopeasti.

Korkeampi riski

Uudet yritykset toimivat epävarmuudessa kaikilla aloilla ja ovatkin riskinottajat. Kuitenkin tämä riskinotto johtaa lopulta menestykseen.

Sijoittajat startup-yrityksiin

Startup-yrityksiin sijoittavilla sijoittajilla on yksi tavoite. Tämä tarkoittaa vahvan voiton ansaitsemista. Tapahtuipa sijoitus enkelisijoittajan, pääomasijoitusyrityksen tai osakejoukkorahoitusalustojen kautta, lopullisena tavoitteena on, että yritys menestyy ja tuottaa voittoa. Tämä on tärkein syy siihen, että sijoittajat tekevät perusteellisen tarkastuksen startup-liiketoiminnasta ennen sijoittamista. Startup-yritysten on täytettävä muutama tärkeä kriteeri saadakseen varoja sijoitusten kautta.

Aloitustiimi

Toimivan yrityksen tekee tiimi, joka työskentelee liikeidean ympärillä. Tästä syystä on tärkeää arvioida, onko tiimillä kilpailuetua alalla. Olennaista on myös vahvistaa heidän osaamisensa soveltuvuus käynnistystoimintaan. Ensisijainen kysymys on myös arvioida, onko startup rakennettu todellisen ongelman ympärille, jonka he ovat kohdanneet.

Kohdeyleisön tunnistus

Kuten missä tahansa liikeideassa, on tärkeää ilmaista selkeästi kohdemarkkinat ja kohdeasiakkaat. Startupilla on oltava selkeä kohdeyleisö, josta tulee heidän tuotteidensa varhaiset omaksujat. Myös yrityksen perustajien tulee ottaa yhteyttä pahimmassa tapauksessa ja tapoja käsitellä sitä.

Tarjoaako yritys aitoa ratkaisua

Tämä on luultavasti tärkein kysymys startup-yritykselle. Onko tuotteelle aitoa tarvetta? Miten idea muotoutui? Onko liikeidealla merkitystä pitkällä aikavälillä? Mitä hyötyä on myös tarjottavasta tuotteesta laadun, kustannusten, mukavuuden ja tehokkuuden kannalta?

Kilpailuetu markkinoilla

Startup-yritysten tulee olla jatkuvasti tietoisia suorista ja välillisistä kilpailijoistaan ​​markkinoilla, joilla ne toimivat. Heidän tulee myös kyseenalaistaa startup-yrityksen asema tulevaisuudessa kilpailijoihinsa verrattuna.

Tehokkaan liiketoimintastrategian rakentaminen

Startup-yrityksellä on oltava tehokas liiketoimintastrategia, joka kertoo tavat, joilla se hankkii ja rakentaa asiakaskuntaansa. Tämä tarkoittaa, että yrityksen on laadittava strategia ja luotava markkinointialoitteita, jotka varmistavat a syvälle markkinoille. Toiseksi yrityksen on suunniteltava tehokas strategia tulevaisuuden kustannusten alentamiseksi, joka vaikuttaa yhtiön tulokseen.

🔥 Empfohlen:  Intian AdTech-teollisuuden nousu ja tulevaisuus

Johtopäätös

On monia startup-yrityksiä, jotka rakentavat äärimmäisen menestyviä yrityksiä, ja on lähes yhtä monta startup-yritystä, jotka epäonnistuvat ja hajoavat lyhyessä ajassa. Sijoittajan tehtävänä on tehdä perusteellinen tarkistus varmistaakseen startup-yrityksen terveyden ja tulevaisuuden näkymät varmistaakseen, että yritys kasvaa tuottaakseen voittoa itselleen ja sijoittajilleen.

UKK

Millä tasoilla startup-yritykset toimivat?

Startup-yritykset toimivat kolmella eri tasolla –

 • Toimintataso
 • Taktinen taso
 • Strateginen taso

Mitä erilaisia ​​startup-yrityksiä on?

On olemassa muutamia erilaisia ​​startup-yrityksiä, jotka toimivat eri markkinarakoilla ja markkina-alueilla.

 • Skaalautuvat käynnistykset
 • Pienet yritykset
 • Lifestyle Startups
 • Ostettavat startup-yritykset
 • Suuryritysten aloittaminen
 • Sosiaaliset startupit

Mitä sijoittajat etsivät ennen sijoittamista startup-yritykseen?

Startup-yritysten on täytettävä muutama tärkeä kriteeri saadakseen varoja sijoitusten kautta.

 • Aloitustiimi
 • Kohdeyleisön tunnistus
 • Tarjoaako yritys aitoa ratkaisua
 • Kilpailuetu markkinoilla
 • Tehokkaan liiketoimintastrategian rakentaminen

Table of Contents