Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Ohjelmistoyrityksen perustaminen ja kasvattaminen Intiassa

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Ohjelmistoyrityksen perustaminen ja kasvattaminen Intiassa

Intiassa ohjelmistoyritysten määrä on kasvanut rajusti tällä vuosikymmenellä, se on melkein kuin ohjelmistoliiketoiminnan vallankumous. Tosiasia on, että Intia on kolmanneksi suurin Ohjelmiston käynnistysekosysteemi maailman ympäri. IT-yrityksen perustaminen tässä maassa voi osoittautua kannattavaksi, koska jokainen yritys liittyy teknologiaan ja sen palveluihin.

Intiassa on useita merkittäviä ohjelmistojättiläisiä, kuten Infosys, Wipro, Tech M, TCS ja monet muut, jotka tarjoavat kattavia ohjelmistoratkaisuja asiakkaille ympäri maailmaa. Näillä yrityksillä on vahva asema Intian suurimmissa kaupungeissa, mikä edistää maan ohjelmistokehitysmaisemaa. Lisäksi monikansalliset yhtiöt, kuten Capgemini, L&T, Tata ja Mphasis, ovat onnistuneet vakiinnuttamaan asemansa Intian markkinoilla ja jatkavat toiminnan laajentamista maassa.

Tässä blogissa opastamme sinut tärkeimpien vaiheiden ja strategioiden läpi käynnistä ja laajenna ohjelmistoyritystäsi Intiassa. Markkinatutkimuksesta ja oikeudellisista näkökohdista tiimin rakentamiseen ja skaalausstrategioihin, me tarjoamme sinulle kaiken kattavan. Sukellaan siis ja tutkitaan jännittävää matkaa kukoistavan ohjelmistoyrityksen perustamiseen Intiaan.

IT-yrityksen perustamisen tärkeys ja mahdollisuudet Intiassa
Ohjelmistoteollisuuden kasvu Intiassa
Ohjelmistoyritysten tyypit
Kerää varoja ohjelmistoyrityksille
Ohjeet uuden ohjelmistoyrityksen perustamiseen
Ohjelmistoyrityksen oikeushenkilöt Intiassa
Ohjelmistoalan mahdollisten haasteiden ja riskien tunnistaminenIT-yrityksen perustamisen tärkeys ja mahdollisuudet Intiassa

IT-yrityksen perustamisella Intiassa on suuri merkitys ja se tarjoaa valtavat mahdollisuudet kasvuun ja menestymiseen. Seuraavassa on joitain keskeisiä kohtia, jotka korostavat Intian ohjelmistoteollisuuteen uskaltamisen tärkeyttä ja mahdollisuuksia:

 • Kukoistava ohjelmistoteollisuus, jolla on kotimainen ja kansainvälinen kysyntä.
 • Runsaasti ammattitaitoisia ja lahjakkaita ohjelmistoalan ammattilaisia.
 • Kustannustehokkaita ratkaisuja muihin maihin verrattuna.
 • Tekninen asiantuntemus kehittyvillä aloilla, kuten tekoäly, ML ja pilvilaskenta.
 • Kasvavat kotimarkkinat lisääntyvän digitalisoinnin myötä.
 • Tukeva ekosysteemi startup- ja IT-yrityksille.

Oikeilla strategioilla, innovaatioilla ja asiakaslähtöisellä lähestymistavalla Intian ohjelmistoyritykset voivat saavuttaa merkittävää menestystä ja edistää maan digitaalista muutosta.Ohjelmistoteollisuuden kasvu Intiassa

Intiassa ohjelmistoyritysten osuus maan BKT:sta on noin 8 prosenttia. Perustuen satoihin ja tuhansiin viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana perustettuihin ohjelmistopalveluyrityksiin, kaikkien yllätykseksi ohjelmistoteollisuus on tuottanut 180 miljardia dollaria liikevaihtoa ja myös yli 135 miljardia dollaria vientiä pelkästään vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Intian IT-alan liikevaihto oli 200 miljardia dollaria vuonna 2021. IT-alan kotimaan liikevaihdon arvioidaan olevan 51 miljardia dollariaja vientitulojen arvioidaan olevan 194 miljardia dollaria tilikaudella 2022.

Tämä ala on luonut noin 5 miljoonaa suoraa työpaikkaa Intiassa. Tämän kasvun lisäksi Intian suurimman ohjelmistopalveluyrityksen arvioidaan olevan yli 100 miljardia dollaria ja tuottaa yli 20 miljardia dollaria tuloissa.

IT-palvelukulut Intiassa olivat noin 20,57 miljardia dollaria vuonna 2022.

Ohjelmistoyritysten tyypit

Intian ohjelmistoyritykset voidaan luokitella tyyppeihin, joissa yritykset toimivat. Yrityksen perustamiseksi on valittava oikea luokka. Ohjelmistoyrityksiä on pääasiassa kahdenlaisia

1. Tuotepohjainen ohjelmistoyritys

Tuotepohjainen ohjelmistoyritys käsittelee lopputuotteita ja myy niitä kohdeasiakkaille. Tämän tyyppisillä IT-yrityksillä on tuotteita tai niitä, jotka muodostavat suurimman osan yrityksen tuloista. Intian parhaita ohjelmistotuotteisiin tai -kehitykseen perustuvia ohjelmistoyrityksiä ovat Amazon, Microsoft, Cisco, Google, Tally ja monet muut.

2. Palvelupohjainen ohjelmistoyritys

Palvelupohjainen ohjelmistoyritys käsittelee suoritettavia palveluita ja myy niitä kohdeyleisölle. Tarjottavat palvelut ovat yrityskonsultointia, IT-, laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelua sekä ulkoistamispalveluita asiakkaille.

Intian suosituimpia ohjelmistokonsultointi- tai palveluyrityksiä ovat Wipro, Infosys, Accenture, Tech Mahindra, Oracle ja monet muut. Nämä yritykset tarjoavat laajan valikoiman palveluita, mukaan lukien sovelluskehitys, ERP-ratkaisut, ohjelmointi, laadunvarmistus ja testaus, mukautetut liiketoimintaratkaisut, tietokantojen siirto, yhteistyökauppa ja multimediatarjonta. Heidän asiantuntemuksensa ja osaamisensa tekevät niistä arvokkaita kumppaneita yrityksille, jotka etsivät omiin tarpeisiinsa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja. Laajan palveluportfolionsa ansiosta nämä yritykset ajavat edelleen innovaatioita ja tarjoavat asiakkailleen poikkeuksellista lisäarvoa Intian ohjelmistomarkkinoilla.

🔥 Empfohlen:  Vältä käytettävyysvirheet, kun käytät valokuvia verkkosivustollasi

Kerää varoja ohjelmistoyrityksille

Perinteiset yritykset ovat riippuvaisia ​​pankkilainoista ja muista tavoista, kuten investointien pyytämisestä ystäviltä, ​​perheenjäseniltä, ​​mutta se eroaa jonkin verran verkkoyrityksistä. Tällä alalla on paljon enkelisijoittajia Ohjelmistokehitys ohjelmistoyhtiöistä. Yrittäjät käyttävät lukuisia taloudellisia tapoja kerätä varoja eri tavoista, eikä se ole vaikeaa miltä näyttää.Ohjeet uuden ohjelmistoyrityksen perustamiseen

Ohjelmistoyrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja strategisia askeleita. Tässä ovat tärkeimmät vaiheet:

1. Intian ohjelmistomarkkinoiden ymmärtäminen

Ennen kuin lähdet ohjelmistoteollisuuteen, on tärkeää saada perusteellinen käsitys Intian markkinoista. Tutki ohjelmistoalan tämänhetkisiä trendejä, kysyntää ja kilpailua. Tunnista kohdeasiakkaat, heidän tarpeensa ja kipukohdat. Tämä tieto auttaa sinua muokkaamaan yrityksesi arvolupausta ja erottumaan markkinoilla.

Ymmärtämällä Intian ohjelmistomarkkinat voit tunnistaa oikeat mahdollisuudet, sijoittaa yrityksesi tehokkaasti ja kehittää ohjelmistoratkaisuja, jotka vastaavat intialaisten asiakkaiden tarpeita. Tämä tieto on avainasemassa onnistuneiden strategioiden muotoilussa ja ohjelmistoyrityksesi kasvun edistämisessä Intiassa.

2. Kehitä liiketoimintasuunnitelma:

Luo kattava liiketoimintasuunnitelma, jossa hahmotellaan yrityksesi visio, missio, tavoitteet, kohdemarkkinat, tuote-/palvelutarjonta ja markkinointistrategiat. Määrittele ainutlaatuinen myyntiehdotuksesi (USP) ja tunnista kilpailuetusi. Hyvin määritelty liiketoimintasuunnitelma toimii tiekartana IT-yrityksesi kasvulle ja menestykselle.

3. Valitse liiketoiminnan tyyppi

Harkitse tekijöitä, kuten oikeantyyppisten tuotteiden ja palveluiden valitsemista, kohdistamista tietylle yleisölle tai markkinoille, liiketoiminnan kannattavuutta ja kannattavuutta. Ohjelmistoyritysyrittäjien on pohdittava useita tilanteita ennen valinnan tekemistä. Yrittäjien tulisi kiinnittää huomiota niche-markkinoiden kohdistamiseen kilpailijana.

On myös panostettava uusien jakelukanavien hyödyntämiseen, jotka tarjoavat tehokkaita ratkaisuja. Ohjelmistoyrittäjien oletetaan myös tarjoavan parempia taloudellisia ratkaisuja, jotka saavat asiakkaat kiinnostumaan heidän tuotteidensa ja palveluidensa ostamisesta.

4. Paremmat tuotteet

Yrittäjien on mietittävä ja keksittävä parempi versio tuotteistaan, jota kutsutaan myös päivitykseksi olemassa olevassa suunnitelmassa. Kun täysimittainen ja integroitu tuote on kehitetty ja tuotu markkinoille, se tulee suojata tekijänoikeudella ja tavaramerkillä.

Yrittäjät aloittavat myös markkinoinnin digitaalisella alustalla, sillä ohjelmisto on enimmäkseen nuorten joukossa, se täytyy huomata ja tehdä itselleen tila tuotteen mainostamiselle. Se voidaan aloittaa luomalla verkkosivusto ja tarjoamalla sitten esittely päivitetystä ohjelmistosta. Sopivia alustoja, kuten Facebookia, Twitteriä, YouTubea, tulisi käyttää mainostamiseen, uusista päivityksistä tiedottamiseen ja katsojien palautteen saamiseen.

Rekisteröi ohjelmistoyrityksesi Intian lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Valitse sopiva oikeudellinen rakenne, kuten yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhtiö, osakeyhtiö (LLC) tai yksityinen osakeyhtiö. Hanki tarvittavat lisenssit ja luvat.

Lisenssien tarkoituksena on antaa yrityksille lupa suorittaa menettely ilman laillisia keskeytyksiä. STPI-lisenssit on tarkoitettu yksinomaan Intiasta aloittaville uusille ohjelmistoyrityksille, ja ne tarjoavat niille useita palveluita ja etuja, kuten ilman verojen maksamista 5 vuoden ajan tai ohjelmistotuotteiden tuonti- tai vientitullia. Luvanhaltijat voivat myös nauttia tiloista, kuten toimistotiloista, tavallista halvemmalla.

Neuvottele lakiasiantuntijoiden kanssa varmistaaksesi, että noudatetaan immateriaalioikeuksia koskevia lakeja, tietosuojamääräyksiä ja muita oikeudellisia velvoitteita.

6. Toimistotilojen päättäminen

Ohjelmistoyrityksen perustamista suunniteltaessa yrittäjien kannattaa suunnitella myös ihanteellisia toimisto- tai työtiloja. On valittava paikka, jossa on sopivimmat infrastruktuurimahdollisuudet, kuten jatkuva internetyhteys ja resurssien helppo saatavuus.

Yrittäjien tulee pyrkiä investoimaan mahdollisimman vähän toimistotilojen turvaamiseen. Vaihtoehtoina on esimerkiksi toimistotilan vuokraaminen tai leasing. Tarvittavat laitteet, kuten tietokoneet ja huonekalut, voidaan ostaa myös käytettynä toiminnan helpottamiseksi.

7. Neuvoa-antavan ryhmän merkitys

Pyrkiessään löytämään samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat halukkaita osallistumaan liiketoimintaan. Yrittäjien pitäisi löytää samanlaista innostusta tiedon lisäksi.

🔥 Empfohlen:  Kuinka luoda & Vahvista PayPal-tili Intiassa [The Definitive Guide]

Yhteistyöt auttavat myös tarjoamaan tuotteiden jakelu- ja markkinointikanavia sekä tarjoamaan kokonaisratkaisuja. Neuvoa-antavaan tiimiin tulee kuulua tekniikan osaajia, markkinoinnin ammattilaisia ​​ja suunnittelutiimiä sekä kokeneita alan ammattilaisia, jotka voivat tarjota ihanteellisia neuvoja.

Keskity luomaan positiivinen työkulttuuri, joka edistää luovuutta, yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista.

8. Henkilöstöresurssien suunnittelu

Yrityksen käynnistyessä ja toiminnassa yrittäjien kannattaa keskittyä lahjakkaan HR-tiimin rekrytointiin. Intia on paikka, jossa on runsaasti hyvin koulutettuja ammattilaisia ​​erityisesti ohjelmistotekniikan alalla.

9. Kehitä korkealaatuisia ohjelmistotuotteita

Investoi laadukkaiden ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, jotka vastaavat markkinoiden tarpeisiin ja tarjoavat ainutlaatuista lisäarvoa asiakkaille. Korosta ohjelmistoratkaisuissasi käyttökokemusta, skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Pysy ajan tasalla tekniikan kehityksestä ja varmista, että tuotteesi ovat alan uusimpien standardien mukaisia.

10. Luodaan strategisia kumppanuuksia

Tee yhteistyötä muiden ohjelmistoyritysten, teknologian tarjoajien ja alan johtajien kanssa laajentaaksesi verkkoasi ja käyttääksesi uusia mahdollisuuksia. Yhteistyö vakiintuneiden tuotemerkkien kanssa voi auttaa sinua saavuttamaan uskottavuuden, tavoittamaan laajemman asiakaskunnan ja parantamaan tuotetarjontaasi.

11. Toteuta tehokkaita markkinointistrategioita

Kehitä vankka markkinointistrategia ohjelmistoyrityksesi mainostamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi. Hyödynnä digitaalisen markkinoinnin tekniikoita, kuten hakukoneoptimointia (SEO), sisältömarkkinointia, sosiaalisen median markkinointia ja maksettua mainontaa. Osallistu ajattelun johtamiseen julkaisemalla arvokasta sisältöä, osallistumalla alan tapahtumiin ja rakentamalla vahvaa läsnäoloa verkossa.

12. Keskity asiakkaan menestykseen

Aseta asiakastyytyväisyys etusijalle ja rakenna vahvoja suhteita asiakkaisiisi. Tarjoa poikkeuksellista asiakastukea, kuuntele heidän palautetta ja kehitä jatkuvasti tuotteitasi ja palveluitasi heidän tarpeidensa mukaan. Onnellisista asiakkaista tulee brändin puolestapuhujia ja he edistävät ohjelmistoyrityksesi kasvua positiivisten suusta suuhun suuntautuvien suositusten kautta.

13. Hyväksy jatkuva oppiminen ja innovaatio

Intialaisten ohjelmistoyritysten on tärkeää omaksua jatkuva oppiminen ja innovaatio. Tämä on jatkuvasti kehittyvä toimiala, ja edellä pysyminen vaatii jatkuvaa parantamista ja mukautumista. Jatkuvan oppimisen ja innovaation myötä ohjelmistoyritykset voivat sopeutua muuttuvaan maisemaan, toimittaa huippuluokan ratkaisuja ja säilyttää kilpailuetunsa Intian markkinoilla. Muista, että avain menestykseen on aktiivisuus, ketteryys ja halu omaksua uusia ideoita ja teknologioita.Ennen kuin yrittäjät aloittavat ohjelmistoyrityksen Intiassa, yrittäjät tarvitsevat yrityksille juridisen yksikön. On olemassa suosittu oikeushenkilö, joka voi aloittaa liiketoiminnan Intiassa.

 • Yksinomainen elinkeinonharjoittaja – Todennäköisesti paras oikeushenkilö kokeilla ja aloittaa uusia ideoita nimelliskustannuksista alkaen. Se ei ole yritys, mutta omistajat voivat sanoa, että yksityinen yritys.
 • Yhteistyöyritys – Yrityksille on hyvä tilaisuus, kun yrityksen omistajalla on mukana perustajia ja yritysidea pyritään yhdessä toteuttamaan minimaalisilla juridisilla kustannuksilla.
 • Yksityinen osakeyhtiö – Todellinen yritys yrityksille Intiassa. Lähes yli 90 % yritysten omistajista rekisteröi yrityksensä Intiassa yksityiseksi osakeyhtiöksi.


Ohjelmistoalan mahdollisten haasteiden ja riskien tunnistaminen

Ohjelmistoalan mahdollisten haasteiden ja riskien tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää ohjelmistoyritysten menestyksekkääseen navigointiin. Joitakin keskeisiä haasteita ja riskejä ovat mm.

 1. Nopeasti kehittyvä tekniikka
 2. Intensiivinen kilpailu
 3. Lahjakkuuksien hankkiminen ja säilyttäminen
 4. Tietoturvauhat ja tietomurrot
 5. Muuttuvat asiakkaiden vaatimukset
 6. Sääntelyn ja lakien noudattaminen
 7. Talouden ja markkinoiden heilahtelut

Tunnistamalla nämä haasteet ja riskit ja käsittelemällä niitä ennakoivasti, ohjelmistoyritykset voivat parantaa kestävyyttään, kilpailuetuaan ja pitkän aikavälin menestymistään dynaamisella ohjelmistoteollisuudella.Johtopäätös

IT-yrityksen perustaminen ja kasvattaminen Intiassa tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ja potentiaalia nykypäivän digitaaliaikana. Kukoistava ohjelmistoteollisuus yhdistettynä ammattitaitoisten ammattilaisten runsauden ja tukevan ekosysteemin kanssa tekee Intiasta ihanteellisen kohteen ohjelmistoyrittäjille. Noudattamalla tässä blogissa hahmoteltuja keskeisiä vaiheita, kuten markkinoiden ymmärtämistä, innovaatioiden omaksumista, vahvan tiimin rakentamista ja hallituksen aloitteita, pyrkivät ohjelmistoyritysten omistajat voivat navigoida tiellä menestykseen. Omistautumalla, jatkuvalla oppimisella ja asiakaslähtöisellä lähestymistavalla yrittäjät voivat perustaa ja laajentaa IT-yrityksiään hyödyntäen Intian markkinoiden valtavaa potentiaalia ja vaikuttaa merkittävästi teknologia-alaan.

🔥 Empfohlen:  YouTuben käänteiset linkit hakukoneoptimoijalle (täydellinen linkkien rakentamisopas)

UKK

Missä kaupungissa on enemmän ohjelmistoyrityksiä Intiassa?

Bangalore on Intian IT-pääkaupunki ja maan maailmanlaajuinen tietotekniikan keskus. Kaupunki tunnetaan nimellä Intian Piilaakso Intiassa on suuri määrä ohjelmistoyrityksiä ja monet intialaiset huippuyritykset, kuten Infosys, Wipro ja Mindtree, pääkonttorit Bangalore.

Kuinka voin perustaa oman ohjelmistoyritykseni Intiassa?

Neljä päävaihetta yrityksen/käynnistyksen rekisteröimiseksi Intiassa:

Vaihe 1: Hanki digitaalisen allekirjoituksen varmenne (DSC)
Vaihe 2: Hanki johtajan tunnusnumero (DIN)
Vaihe 3: Luo tili MCA-portaalissa – Uuden käyttäjän rekisteröinti @ mca.gov.in.
Vaihe 4: Liitä yritys tai hae rekisteröintiä.

Kuinka paljon ohjelmistoyrityksen perustaminen Intiassa maksaa?

Yksityisen osakeyhtiön perustamisen kustannukset Intiassa voivat vaihdella Rs. 6 000 – Rs. 30 000 riippuen tekijöistä, kuten mukana olevien johtajien määrästä.

Tienaavatko ohjelmistoyritykset rahaa?

Ohjelmistotoimittaja saa toistuvia tuloja ja mahdollisuuden korottaa liittymismaksuja vuosittain ja myydä premium-paketteja. Toistuva tuotto auttaa SaaS-toimittajia saavuttamaan kannattavuusrajan nopeammin kuin lisensoitujen ohjelmistojen toimittajat ja ansaitsemaan korkeamman tuoton pitkällä aikavälillä.

Miten saada asiakkaita ohjelmistoyritykselle?

Asiakkaiden saaminen ohjelmistoyrityksellesi on haastavaa. Nämä ovat muutamia tapoja saada potentiaalisia asiakkaita

 • Suosittelee aiempia asiakkaita. Suositusten saaminen aiemmilta asiakkailta on ylivoimaisesti paras lähde uusien asiakkaiden hankkimiseen.
 • Sosiaalinen media.
 • Hakemistot ja markkinapaikat.
 • Yrityksesi verkkosivusto.
 • Lähtevä myynti.
 • Verkko.
 • Tapahtumat ja messut.
 • Kumppanuudet ja jälleenmyyjät.

Kuinka yritykset tienaavat ilmaisilla ohjelmistoilla?

Suurin osa ilmaisista verkkopalveluista aikoo ansaita rahaa seuraavilla tavoilla: Freemium-malli – myy ilmainen tuote ja suunnittelee muuntavansa osan niistä maksullisiksi. Suurin osa SaaS-tuotteista käyttää tätä mallia. Rajoitettu kampanja – Aloita ilmaisella tuotteella kampanjan alkuvaiheessa ja aiot veloittaa sen myöhemmin.

Mitkä ovat Intian suosituimmat ohjelmistoyritykset?

Intian suosituimmat ohjelmistoyritykset ovat:

 • TCS
 • Infosys
 • Wipro
 • HCL Technologies
 • Tekninen Mahindra
 • Larsen & Toubro Infotech Ltd.
 • Mindtree Oy.
 • Capgemini India Pvt ltd.
 • Mphasis
 • Accenture

Ohjelmistoyrityksen perustaminen Intiassa edellyttää, että rekisteröit yrityksesi juridiseksi henkilöksi, hankit tarvittavat lisenssit, kuten STPI (Software Technology Parks of India) -lisenssin, ja noudatat vero- ja sääntelyvelvoitteita.

Kuinka löydän ammattitaitoisia ammattilaisia ​​ohjelmistoyritykselleni?

Intiassa on valtava joukko lahjakkaita ohjelmistoalan ammattilaisia. Voit hyödyntää online-työportaaleja, ammatillisia verkostoja ja rekrytointitoimistoja löytääksesi sopivia ehdokkaita. Osallistuminen alan tapahtumiin ja suhteiden luominen yliopistoihin voi myös auttaa sinua saamaan yhteyden uusiin kykyihin.