Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Różnica między marketingiem a reklamą

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Różnica między marketingiem a reklamą

Jeśli zapytasz osobę obok ciebie o różnicę między marketingiem a reklamą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie otrzymasz jasnej odpowiedzi. Dzieje się tak dlatego, że dla wielu osób istnieje jedynie subtelna różnica między marketingiem a reklamą, którą często trudno wyjaśnić.

Szczerze mówiąc, reklama i marketing to ściśle powiązane dyscypliny, które mają ze sobą wiele wspólnego. Jednak różnią się także pod wieloma względami. Aby zobaczyć różnice i korzyści, jakie każda z nich może przynieść Tobie jako właścicielowi małej firmy, musisz najpierw zrozumieć podstawy obu.

Różnica między marketingiem a reklamą

Co to jest marketing?

Marketing, mówiąc najprościej, odnosi się do środków komunikacji pomiędzy firmą a jej grupą docelową. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu definiuje je jako „działanie, zbiór instytucji i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert, które mają wartość dla klientów, partnerów i całego społeczeństwa”.

Marketing obejmuje techniki takie jak segmentacja rynku, identyfikacja grupy docelowej i analiza rynku w celu przyjęcia właściwej strategii zaangażowania klientów i promocji produktu.

Cztery podstawowe elementy stanowiące sedno marketingu to produkt, cena, miejsce i promocja. Elementy te wprowadził marketer E. Jerome McCarthy. Zobacz zestawienie każdego z tych elementów poniżej.

Produkt

Produkt jest postrzegany jako przedmiot odpowiadający żądaniu/potrzebie konsumenta. Może to być dobro materialne lub usługa niematerialna.

Cena

Jest to kwota, jaką klienci płacą za produkt. Cena decyduje o rentowności firmy, a tym samym o tym, czy firma odniesie sukces.

Miejsce

Produkty muszą być umieszczone w miejscu zapewniającym konsumentom dostęp do nich. Miejsce obejmuje strategie takie jak dystrybucja selektywna, franczyza i dystrybucja wyłączna.

Awans

Wszelkie środki komunikacji stosowane przez firmę w celu przekazania informacji o produkcie uważane są za promocję. Promocja może obejmować takie elementy, jak public relations, reklama i promocja sprzedaży.

🔥 Empfohlen:  Eli Manning Net Worth w 2023 roku: jeden z najbogatszych graczy NFL w historii?

Spróbujmy teraz zrozumieć, co oznacza reklama.

Co to jest reklama?

Reklamę definiuje się jako formę komunikacji marketingowej wykorzystywaną przez firmy do promowania lub sprzedaży produktów i usług. W istocie reklama jest jednym ze składników lub podzbiorów marketingu. Innymi słowy, jeśli myślisz o marketingu jak o ciastku, reklama będzie jego ważnym kawałkiem.

Podstawowym celem reklamy jest wpływanie na zachowania zakupowe poprzez promowanie produktu, usługi lub firmy. Aby osiągnąć ten cel, reklama koncentruje się na kreatywnym pozycjonowaniu i mediach. W ten sposób reklama zwiększa świadomość tego, co masz do zaoferowania.

Zgodnie z modelem „Hierarchii efektów” zaproponowanym przez Roberta J. Lavidge’a i Gary’ego A. Steinera, kupujący podczas dokonywania zakupu przechodzi przez sześć etapów. Są to świadomość, wiedza, upodobania, preferencje, przekonanie i zakup. Te sześć etapów dzieli się dalej na trzy kategorie: Świadomość i wiedza (poznawcza), Lubienie i preferencje (afektywne) oraz Przekonanie i zakup (konatywny).

Te trzy kategorie zostały omówione nieco bliżej poniżej.

Kognitywny

Na tym etapie konsumenci przetwarzają informacje przekazane im za pośrednictwem przekazu reklamowego. Reklama powinna zatem przedstawiać informacje na temat zalet produktu, aby wzbudzić zainteresowanie docelowych odbiorców.

Afektywny

Kiedy konsumenci są na etapie afektywnym, powinni móc nawiązać skojarzenie z marką. Dlatego reklama powinna oddziaływać na emocjonalne aspekty odbiorców.

Konatywny

Etap konatywny odnosi się do etapu, w którym kupujący faktycznie dokonują zakupu lub po prostu wykazują zamiar zakupu. Na tym etapie reklama ewoluuje w sposób przyspieszający proces zakupowy.

Czym różni się reklama od marketingu?

Teraz najważniejsze pytanie brzmi: czym różnią się marketing i reklama? Jak wspomniano powyżej, marketing przedstawia ogólny obraz tego, w jaki sposób firma promuje, dystrybuuje i ustala ceny swoich produktów lub usług. Reklama jest elementem tego ogólnego obrazu.

🔥 Empfohlen:  Dlaczego Twoja reklama wizualna zawodzi: reklama displayowa 101

Oprócz reklamy plan marketingowy obejmuje inne elementy, takie jak public relations, strategie sprzedaży i dystrybucji. Oczekuje się, że wszystkie te elementy będą działać zarówno niezależnie, jak i współzależnie. Wszyscy muszą współpracować, aby wspierać ten sam cel marketingowy.

Warto zauważyć, że reklama zazwyczaj stanowi największy wydatek w większości planów marketingowych. Nietrudno zrozumieć dlaczego. Dobrze przeprowadzona kampania reklamowa jest prowadzona w wielu kanałach i z dużą częstotliwością, aby wywołać pożądany efekt.

Warto również wspomnieć, że stworzenie planu marketingowego jest zazwyczaj bardziej czasochłonne niż tworzenie kampanii reklamowej. Ponieważ marketing obejmuje różne dyscypliny, takie jak analiza rynku, badania marketingowe, pozycjonowanie i segmentacja, obejmuje więcej strategii niż reklama.

Innymi słowy, reklama wspiera marketing, tworząc odpowiedni szum na temat produktu lub usługi firmy. Wzbudza ciekawość w umysłach docelowych odbiorców, ale ostatecznie działa na rzecz wsparcia ogólnego planu marketingowego.

Zacieranie granicy między reklamą a marketingiem

W erze cyfrowej cienka granica między marketingiem a reklamą coraz bardziej się zaciera.

Dzięki marketingowi w wyszukiwarkach (SEM) i reklamom displayowym marketerzy cyfrowi pracują teraz w przestrzeni reklamowej online. Sieci społecznościowe okazują się najbardziej preferowanym kanałem dla większości marketerów, którzy łączą reklamę z marketingiem, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Ale to wcale nie musi oznaczać, że jest to coś dobrego. Dlatego.

Wiele osób uważa, że ​​media społecznościowe to potężny kanał marketingowy, którego należy używać ostrożnie w celach reklamowych.

Ted Rubin, dyrektor ds. marketingu społecznego w Collective Bias, wyjaśnia na blogu gościnnym w serwisie IBM.com: „Reklamy są na swoim miejscu, ale zbyt wiele marek próbuje „reklamować” w swoich komunikatach społecznościowych, aby wywołać natychmiastowe działanie. Nie jest to dobry scenariusz, ponieważ z biegiem czasu niewłaściwe użycie medium zmniejsza zaufanie i wysiłki na rzecz budowania relacji.

Aby optymalnie wykorzystać media społecznościowe, marketerzy muszą mieć odpowiednią strategię reklamy i marketingu. Na początek ważne jest, aby zrozumieć, czego chcą klienci. Czy korzystają z mediów społecznościowych, aby być bombardowani reklamami i sztuczkami? A może szukają informacji przedstawionych w ciekawy sposób?

🔥 Empfohlen:  Zespół jest za duży na regularne pojedynki jeden na jednego? Zamiast tego wypróbuj te 11 strategii komunikacyjnych

Marki, które sprawdziły puls swojej docelowej grupy odbiorców, wiedzą, jakie korzyści media społecznościowe mogą zyskać dla ich zintegrowanej strategii komunikacji marketingowej. Mając to na uwadze, wiedzą, jak je wykorzystać, nie nadużywając ich.

Dla firm najważniejsze jest zrozumienie, w jaki sposób reklama i marketing współdziałają, aby zapewnić właściwe wyniki.

Przeczytaj cały Przewodnik po reklamie dla małych firm:Table of Contents