Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Sprzedaż firmy – kwestie podatkowe

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Sprzedaż firmy – kwestie podatkowe

Jeśli kupisz coś za pośrednictwem naszych linków, możemy zarabiać pieniądze od naszych partnerów stowarzyszonych. Ucz się więcej.

Jeśli potencjalne skutki podatkowe sprzedaży firmy wydają się zniechęcające, pierwszym kluczowym krokiem jest przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa.

Proces wyceny przedsiębiorstwa to nie tylko ocena wartości Twojej firmy, pomagająca w ustaleniu odpowiedniej ceny sprzedaży, ale także narzędzie, które może pomóc w prognozowaniu potencjalnych konsekwencji podatkowych sprzedaży.

Skutecznie przeprowadzona wycena często pozwala odkryć strategie mające na celu złagodzenie obciążeń podatkowych, takie jak strategiczny moment sprzedaży lub wykorzystanie niektórych przepisów podatkowych.

W tym artykule postaramy się zapewnić kompleksowe zrozumienie tych kwestii, pomagając w podjęciu świadomej decyzji o sprzedaży firmy i radzeniu sobie z potencjalnymi konsekwencjami podatkowymi.

Dowiedz się więcej o sprzedaży firmy, pobierając Przewodnik BizBuySell dotyczący sprzedaży małej firmy. Lub jeśli kupujesz firmę, aby uzyskać więcej informacji, pobierz Przewodnik BizBuySell dotyczący zakupu małej firmy.

W jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż biznesowa?

Sprzedaż przedsiębiorstw podlega opodatkowaniu na zasadzie zysków kapitałowych, czyli zasadniczo zysku osiągniętego ze sprzedaży firmy. Stawka podatku od zysków kapitałowych odpowiada standardowej stawce podatku dochodowego, co oznacza, że ​​zyski kapitałowe są formą dochodu.

Należy pamiętać, że kwota zysków kapitałowych może wepchnąć Cię w wyższy próg podatkowy, w zależności od innych dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego.

Co to jest zysk kapitałowy?

Mówiąc najprościej, zysk kapitałowy odnosi się do zysku zrealizowanego z inwestycji, którą w tym przypadku jest Twoja firma. Może to zakończyć się zyskiem kapitałowym, gdy sprzedaż przedsiębiorstwa przynosi zysk, lub stratą kapitałową, gdy skutkuje deficytem.

Zysk lub strata kapitałowa jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy początkową inwestycją w firmę a ostateczną ceną sprzedaży.

Pewne czynniki, takie jak amortyzacja sprzętu lub koszt ulepszeń kapitałowych, mogą mieć wpływ na wielkość zysku kapitałowego, a tym samym na Twoje zobowiązanie podatkowe.

Na przykład, jeśli początkowo kupiłeś firmę za 200 000 USD, zainwestowałeś dodatkowe 100 000 USD w ulepszenia i sprzedałeś ją za 350 000 USD, Twój zysk kapitałowy wyniósłby 50 000 USD.

Podatek od zysków kapitałowych przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Zyski kapitałowe są generalnie opodatkowane jak zwykły dochód, jednak IRS wyznacza granicę między krótkoterminowymi i długoterminowymi zyskami kapitałowymi. W przypadku tych, którzy prowadzili firmę krócej niż rok przed sprzedażą, zysk kapitałowy jest opodatkowany według zwykłej stawki podatku dochodowego.

Jeśli jesteś właścicielem firmy od ponad roku, obowiązuje stawka podatku od zysków kapitałowych w przypadku długoterminowych zysków kapitałowych, obecnie wynosząca 15%.

Strategie takie jak określenie, która część ceny sprzedaży dotyczy różnych aktywów biznesowych, takich jak zapasy lub nieruchomości, mogą pomóc w obniżeniu ogólnego rachunku podatkowego.

Często wiąże się to ze stopniową sprzedażą majątku trwałego w formie sprzedaży ratalnej, ograniczając w ten sposób bezpośrednie skutki podatkowe.

7 Rozważania podatkowe przed sprzedażą firmy

Przy sprzedaży firmy uwzględniane są różne strategie i względy podatkowe.

1. Sprzedaż akcji czy sprzedaż aktywów?

W przypadku sprzedaży akcji kupujący nabywa udziały w przedsiębiorstwie poprzez zakup udziałów sprzedającego. Metodę tę zazwyczaj stosuje się w transakcjach z udziałem korporacji C i korporacji S, ze względu na ich strukturę.

Alternatywnie sprzedaż aktywów wiąże się ze zbyciem aktywów kapitałowych spółki, w tym majątku fizycznego, takiego jak budynki i sprzęt, które z definicji zachowują wartość dłużej niż jeden rok.

Wybór pomiędzy sprzedażą akcji a sprzedażą aktywów niesie ze sobą różne konsekwencje dla obliczania i opodatkowania zysków kapitałowych. Wytyczne dotyczące stóp krótko- i długoterminowych zysków kapitałowych mają zmienne zastosowanie do transakcji na akcjach i aktywach.

🔥 Empfohlen:  40 przesłaniów Ramadanu dla małych firm

Dlatego zrozumienie tych różnic jest kluczowe przy rozważaniu najbardziej efektywnego podatkowo podejścia do sprzedaży firmy.

Wybór pomiędzy tymi dwoma rodzajami sprzedaży może znacząco wpłynąć na zysk netto ze sprzedaży, podkreślając potrzebę starannego planowania finansowego i podatkowego.

2. Ustalanie wartości aktywów biznesowych

Przy obliczaniu wartości majątku przedsiębiorstwa, takiego jak maszyna, istotne jest uwzględnienie kosztów z nim związanych poza ceną zakupu. Koszty te mogą obejmować wydatki na instalację i szkolenie pracowników.

Prowadzenie skrupulatnej ewidencji tych kosztów może znacząco pomóc w obniżeniu podatków od zysków kapitałowych. Należy jednak pamiętać, że w tych obliczeniach nie można uwzględnić kosztów rutynowej konserwacji.

Zrozumienie i dokładne udokumentowanie tych kosztów jest niezbędne podczas przygotowań do sprzedaży aktywów biznesowych, ponieważ może pomóc zminimalizować potencjalne zobowiązania podatkowe.

3. Przydział ceny zakupu

Alokacja ceny zakupu (PPA) to metoda stosowana przez właścicieli firm do obliczania godziwej wartości rynkowej firmy. Strategia ta jest szczególnie powszechna podczas fuzji i przejęć.

Kupujący „rozdziela” cenę zakupu pomiędzy różne aktywa i pasywa spółki. Jednocześnie sprzedawca oblicza wartość aktywów netto, stosując „rachunkowość dobrej woli” w celu uwzględnienia wartości wartości niematerialnych i prawnych, takich jak nazwa firmy i logo.

Proces ten pomaga w uzyskaniu pełniejszego obrazu wartości przedsiębiorstwa. Ponadto umowa PPA często poddawana jest przeglądom przeprowadzanym przez instytucje bankowe w celu sprawdzenia poprawności alokacji.

Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla obu stron, ponieważ ma bezpośredni wpływ na dynamikę finansową transakcji, w tym podatkową.

4. Rodzaj podmiotu

Procent udziałów osób fizycznych w przedsiębiorstwach, takich jak spółki osobowe i korporacje, jest traktowany jako dochód z zysków kapitałowych w przypadku sprzedaży tych udziałów.

Jest to podstawowy aspekt prawa podatkowego dotyczącego działalności gospodarczej, który ma zastosowanie do różnych form organizacji biznesowych.

Jednakże skutki podatkowe mogą znacznie się różnić w zależności od rodzaju podmiotu. Na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza może podlegać innym przepisom podatkowym w porównaniu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub korporacją.

Zrozumienie tych niuansów jest kluczowe. Ma to wpływ nie tylko na stawki podatku od zysków kapitałowych, ale także na ogólne planowanie finansowe i proces podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firm, jak i potencjalnych inwestorów.

Oto szybkie porównanie:

Rodzaj wpływu podatku od jednostki na wpływ zysków kapitałowych ze sprzedaży Uwagi
Korporacja C Akcjonariusze płacą zyski kapitałowe, sprzedając akcje. W przypadku sprzedaży całej korporacji C może obowiązywać podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od zysków kapitałowych dotyczy zysku osiągniętego ze sprzedaży akcji. Może wystąpić podwójne opodatkowanie: najpierw na poziomie korporacyjnym, jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje swoje aktywa, a następnie na poziomie indywidualnym, gdy akcjonariusze sprzedają swoje akcje.
Korporacja S Transakcja może mieć strukturę sprzedaży akcji lub aktywów. Struktura korporacyjna może pozostać nienaruszona, co nie będzie wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku sprzedaży w ramach sprzedaży akcji podatek od zysków kapitałowych dotyczy osiągniętego zysku. Sprzedaż aktywów może skutkować zwykłym dochodem. Korporacje S umożliwiają opodatkowanie tranzytowe, co oznacza, że ​​dochody, straty, odliczenia i ulgi korporacji mogą przechodzić na akcjonariuszy dla celów podatków federalnych.
Współpraca Zysk kapitałowy przypada na majątek spółki osobowej. Osoba fizyczna może sprzedać kupującemu swój procent udziałów w spółce. Podatek od zysków kapitałowych dotyczy zysku uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce. Podatek od zysków kapitałowych w spółkach osobowych może komplikować fakt, że spółki osobowe przekazują swoim wspólnikom zarówno dochody, jak i zyski kapitałowe, które mogą być opodatkowane w inny sposób.

5. Giełdy wolne od podatku

Na giełdach wolnocłowych kupujący zamienia akcje własnej firmy na akcje innej spółki. To strategiczne posunięcie, często stosowane w świecie biznesu.

🔥 Empfohlen:  Komercyjna maszyna do lodu – kup taką dla swojej firmy

Wymieniane akcje powinny stanowić od 50 do 100% całości akcji posiadanych przez kupującego. To sposób na przejęcie firmy bez natychmiastowych nakładów finansowych.

Odmiana tej strategii polega na emisji przez korporację nowych akcji w zamian za pieniądze lub inną formę własności.

Podejście to jest elastyczne i można je wykorzystać do poszerzenia bazy kapitałowej spółki lub nabycia niezbędnych aktywów lub usług.

6. Stawki podatku dochodowego

Stawki podatku od osób fizycznych, potencjalnie sięgające nawet 37%, mogą przekroczyć maksymalną stawkę długoterminowych zysków kapitałowych, obecnie ustaloną na poziomie 15%. Mimo że zysk kapitałowy jest opodatkowany niższą stawką, nadal jest uważany za dochód i może mieć wpływ na podstawę opodatkowania zastosowaną do podatków osobistych.

Ten aspekt, wraz z możliwością rozłożenia wypracowanego dochodu w czasie, przyczynia się do popularności sprzedaży ratalnej przy zbyciu majątku.

Chociaż sprzedaż ratalna nie jest całkowicie wolna od podatku, stanowi bardziej elastyczną i efektywną podatkowo metodę zbycia aktywów.

7. Względy państwowe

Właściciele małych firm muszą zrozumieć, że obowiązki podatkowe nie kończą się na poziomie federalnym; Podatki stanowe i lokalne również mogą odgrywać znaczącą rolę.

Weźmy na przykład Florydę, gdzie mieszkańcy cieszą się brakiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże korporacje na Florydzie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, co sprawia, że ​​właściciele firm muszą odpowiednio planować.

Z kolei w miejscach takich jak Nowy Jork panuje inny krajobraz podatkowy, nakładając miejski podatek dochodowy na inne zobowiązania stanowe i federalne.

Zrozumienie tych różnic może znacząco wpłynąć na wynik finansowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wskazówki dla właścicieli małych firm

Proces sprzedaży firmy może być skomplikowany, tym bardziej, jeśli poświęciłeś dużo czasu i wysiłku na zbudowanie odnoszącej sukcesy małej firmy.

Poruszanie się po tym złożonym procesie ma kluczowe znaczenie, aby mieć pewność, że nie przegapisz potencjalnych oszczędności podczas sprzedaży. Dlatego wiedza o tym, jak sprzedać firmę, jest niezwykle ważna. Oto nasza najlepsza rada:

Rozważ zatrudnienie doradcy podatkowego do sprzedaży Twojej firmy

Zatrudnienie doradcy podatkowego może przynieść ogromną wartość, zwłaszcza jeśli planujesz sprzedaż firmy w dającej się przewidzieć przyszłości.

Angażując ich na wczesnym etapie procesu, mogą poprowadzić Cię przez potencjalne kroki mające na celu zmianę struktury Twojej firmy w celu uzyskania maksymalnych korzyści podatkowych i lepszego przygotowania do sprzedaży.

Jeśli Twoja firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą, sprzedawaj aktywa osobno

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą sprzedaż aktywów indywidualnie może być skuteczną strategią. Może pomóc w utrzymaniu rocznych zarobków na stabilnym poziomie, zapewniając stały dochód podlegający opodatkowaniu.

Umożliwia zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi bez przytłaczających wahań finansowych.

Rozważ sprzedaż pracownikom

Przeniesienie firmy na pracowników w drodze długoterminowej sprzedaży ratalnej lub planu własności akcji pracowniczych może być korzystnym podejściem. Sprzedaż ta może zostać rozszerzona na wszystkich obecnych pracowników lub wybraną grupę kluczowego personelu.

Zapewnia to nie tylko ciągłość biznesu i bezpieczeństwo pracy cenionym pracownikom, ale także pozwala im mieć udział w przyszłym sukcesie firmy.

Pomyśl o podarowaniu części pieniędzy ze sprzedaży firmy rodzinie

Podział części wpływów ze sprzedaży pomiędzy członków rodziny może być zadaniem delikatnym i może nawet stać się przyczyną sporów rodzinnych. Na przykład, jeśli w działalność gospodarczą zaangażowane jest tylko jedno dziecko, czy powinno ono być jedynym odbiorcą prezentu, czy też powinien on zostać równomiernie rozdzielony między całe rodzeństwo?

🔥 Empfohlen:  Gdzie znaleźć usługi fotograficzne dla Twojej firmy

Czy dochód powinien być chroniony jedynie w przypadku bezpośrednich członków rodziny, a jeśli tak, to czy takie warunki powinny zostać określone w umowach przedmałżeńskich?

Takie decyzje wymagają wskazówek doradców podatkowych i prawnych, zwłaszcza gdy pokolenie wyżu demograficznego przechodzi na emeryturę i potrzebuje solidnych strategii wyjścia.

Skonstruuj transakcję jako sprzedaż ratalną

Sprzedaż ratalna może być zorganizowana na dwa podstawowe sposoby:

  • Gotówka plus finansowanie sprzedawcy – Kupujący płaci ryczałtową część ceny sprzedaży i podpisuje weksel na zakup ratalny.
  • Zarobić na – Sprzedawca otrzymuje wynagrodzenie jako „konsultant” i pozostaje w firmie przez 2-3 lata, uzyskując wynagrodzenie.

Rozważ strefę możliwości

Zyski kapitałowe ze sprzedaży firmy możesz ponownie zainwestować w fundusz kwalifikowanej możliwości w ciągu 180 dni od transakcji.

Korzyści rosną wraz z upływem czasu: jeśli są przechowywane przez 5 lat, 10% zysku jest wolne od podatku. Dodatkowe 5% jest wyłączone, jeśli jest przechowywane przez 7 lat, a po dziesięciu latach całkowity zysk jest zwolniony z podatku.

Czy muszę płacić podatek od sprzedaży mojej firmy?

Jeśli Twoja firma nie przynosi strat, będziesz musiał zapłacić podatek od przychodów ze sprzedaży. Istnieją jednak strategie odroczenia skutków podatkowych na kilka lat, takie jak sprzedaż ratalna niektórych aktywów.

Ile podatku zapłacę od sprzedaży mojej firmy?

Twoje zobowiązanie podatkowe będzie zależeć od tego, czy płacisz krótko- czy długoterminowe stawki z tytułu zysków kapitałowych. Stopa krótkoterminowa odpowiada Twojemu progowi podatkowemu, natomiast stopa długoterminowa jest ustalona na poziomie stopy zysków kapitałowych, obecnie wynoszącej 15%.

Jak uniknąć płacenia podatków sprzedając firmę?

Aby zmaksymalizować oszczędności podatkowe, zatrudnij doradcę podatkowego, który rozumie dynamiczne kody podatkowe. W obniżeniu podatków może pomóc kilka innych metod, w tym:

Możesz także obniżyć podatki poprzez:

  • Sprzedaż aktywów na raty
  • Finansowanie właściciela
  • Prezent dla rodziny
  • Sprzedaż pracownikom

Jak oblicza się zyski kapitałowe przy sprzedaży przedsiębiorstwa?

Zysk kapitałowy oblicza się poprzez odjęcie pierwotnej ceny zakupu od ceny sprzedaży. Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie kwoty podatku, np. ubieganie się o odliczenia z tytułu ulepszeń kapitałowych i zakupu sprzętu.

Jeżeli podmiot gospodarczy był prowadzony krócej niż rok, kwota podatku odpowiada progowi podatku dochodowego od osób fizycznych właściciela. W przypadku dłuższej akcji obowiązuje aktualna stawka podatku od zysków kapitałowych wynosząca 15%.

Jak zgłosić sprzedaż firmy w zeznaniu podatkowym?

Aby zgłosić sprzedaż swojej firmy w zeznaniu podatkowym, skorzystaj z formularza IRS T2125, Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub działalności zawodowej.

Formularz ten zapewnia ramy niezbędne do dokładnego dokumentowania działalności biznesowej i sprzedaży.Table of Contents