Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Suodatettavan tuotteen määritteen lisääminen Magento 2:n Products in Category -kohtaan

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Suodatettavan tuotteen määritteen lisääminen Magento 2:n Products in Category -kohtaan

nimiavaruus Vendor\Module\Block\Adminhtml\Category\Tab;

käytä Magento\Catalog\Model\Product\Attribute\Source\Status;

käytä Magento\Catalog\Model\Product\Visibility;

käytä Magento\Framework\App\ObjectManager;

käytä Magento\Eav\Model\Config;

luokka Tuote laajenee \Magento\Catalog\Block\Adminhtml\Category\Tab\Product

{

suojattu $näkyvyys;

julkinen funktio __construct(\Magento\Backend\Block\Template\Context $context,

\Magento\Backend\Helper\Data $backendHelper,

\Magento\Catalog\Model\ProductFactory $productFactory,

\Magento\Framework\Registry $coreRegistry,

taulukko $data = [],

Näkyvyys $näkyvyys = null,

Tila $tila = null,

Config $eavConfig)

{

$this->eavConfig = $eavConfig;

$this->visibility = $näkyvyys ?: ObjectManager::getInstance()->get(Visibility::class);

parent::__construct($context, $backendHelper, $productFactory, $coreRegistry, $data, $näkyvyys, $tila);

}

/**

* Aseta kokoelmaobjekti

*

* @param \Magento\Framework\Data\Collection $kokoelma

* @return mitätön

*/

julkinen funktio setCollection($collection)

{

$kokoelma->lisääAttributeToSelect(‘on_giftable_product’);

vanhempi::setCollection($kokoelma);

}

/**

* @return $this

*/

suojattu funktio _prepareColumns()

{

$attribuutti = $this->eavConfig->getAttribute(‘catalog_product’, ‘on_giftable_product’);

if ($attribuutti) {

$vals = $attribuutti->getSource()->getAllOptions();

$arr = [];

foreach ($vals $optiona) {

jos ($optio[‘label’]) {

$arr[$option[‘value’]]= $optio[‘label’];

}

}

vanhempi::_prepareColumns();

$this->addColumnAfter(‘on_giftable_product’, array(

‘header’ => __(‘Lahjatuote’),

‘index’ => ‘on_giftable_product’,

‘type’ => ‘optiot’,

‘optiot’ => $arr,

), ‘sku’);

$this->sortColumnsByOrder();

palauta $this;

}

}

}

🔥 Empfohlen:  The Entrepreneur Monthly: TikTok for Business ja ilmaiset Google-mainokset