Gekissimo.net - Opi ansaitsemaan rahaa webilläsi Internetissä!

Yli 35 suosituinta Twitter-tilastoa vuodelle 2023 [Users, Demographics & More]

Seuraava artikkeli auttaa sinua: Yli 35 suosituinta Twitter-tilastoa vuodelle 2023 [Users, Demographics & More]

Etsitkö tärkeimpiä Twitter-tilastoja? Vai yritätkö vain saada ymmärrystä Twitterin tilasta?

Tässä viestissä sukeltamme syvälle kaikkiin tärkeisiin Twitter-tilastoihin.

Alla olevat tilastot auttavat sinua ymmärtämään paremmin Twitterin tilaa tänä vuonna ja kertovat strategiaasi tuleville vuosille.

Valmis? Aloitetaan…

Toimittajan parhaat valinnat – Twitter-tilastot

Nämä ovat mielenkiintoisimmat tilastomme Twitteristä:

  • Twitterillä on 192 miljoonaa kaupallistavaa päivittäistä aktiivista käyttäjää.
  • 38,5 % Twitterin käyttäjistä on 25-34-vuotiaita.
  • 97 % Twitterin käyttäjistä keskittyy visuaalisuuteen.

Twitterin tärkeimmät tilastot

Aloitetaan asiat katsomalla joitain tärkeitä Twitter-tilastoja, jotka antavat yleiskatsauksen alustan suosiosta ja menestyksestä.

1. Twitterillä on 192 miljoonaa kaupallistavaa päivittäistä aktiivista käyttäjää…

Tai lyhennettynä MDAU:t. “Kaupallistettavalla” tarkoitamme vain niitä tilejä, jotka voivat tarkastella mainoksia alustalla.

Kaupallistavien käyttäjien määrä on hieman yli puolet alustan käyttäjien kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa, että suuri osa Twitterin käyttäjäkunnasta ei edistä mainostuloja.

Nämä tiedot ovat peräisin viimeisimmästä (kirjoitushetkellä) Global Impact -raportista ja ovat tarkkoja vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Lähde: Twitterin globaali vaikutusraportti 2020

2. …Ja yhteensä 353 miljoonaa aktiivista käyttäjää

Tämä asettaa sen vain noin 16:ksi käyttäjien suosituimpien sosiaalisten alustojen luettelossa.

Aivan oikein, jos tarkastelemme vain käyttäjiä, Twitter ei ole edes 10 suosituimman sosiaalisen alustan joukossa. Vertailun vuoksi: Facebookilla on yli 2,7 miljardia käyttäjää – lähes 8 kertaa enemmän kuin Twitterissä.

Lähde: Hootsuite

3. 52 % Twitterin käyttäjistä Yhdysvalloissa käyttää alustaa joka päivä…

Twitterin käyttäjät näyttävät olevan melko aktiivisia. Enemmistö kirjautuu sisään vähintään kerran päivässä saadakseen yleiskuvan maailman tapahtumista.

Lähde: Tilasto1

4. …Ja 96 % käyttää sitä vähintään kerran kuukaudessa

Suurin osa Twitterin käyttäjistä avaa sovelluksen vähintään kerran kuukaudessa, mikä tarjoaa lisänäyttöä siitä, että Twitterillä on erittäin aktiivinen ja sitoutunut käyttäjäkunta.

Lähde: Tilasto1

5. Twitter tuotti yli 3,7 miljardia dollaria tuloja vuonna 2020

Tämä on viimeisimmän Global Impact -raportin lukujen mukaan. Suurin osa tuloista tulee mainostajien dollareista, mutta osa tulee myös datalisensseistä ja muista tulolähteistä.

2020 näyttää olleen erityisen hyvä vuosi alustalle, sillä tämän vuoden liikevaihto kasvoi yli 250 miljoonalla dollarilla edellisvuodesta.

Tämä saattoi osittain johtua maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamasta käyttäjien kasvusta ja sosiaalisessa mediassa vietetystä ajasta.

Lähde: Twitterin globaali vaikutusraportti 2020 ja Statista5

6. Twitterissä on yli 5500 työntekijää

Nämä työntekijät sijaitsevat 35 toimistossa eri puolilla maailmaa.

Lähde: Twitterin globaali vaikutusraportti 2020

Twitter-käyttäjien demografiset tiedot

Katsotaanpa seuraavaksi joitain Twitterin käyttäjätilastoja. Alla olevat tilastot kertovat meille enemmän Twitterin käyttäjistä.

7. 38,5 % Twitterin käyttäjistä on 25-34-vuotiaita

Jos tarkastelemme Twitter-käyttäjien maailmanlaajuista jakautumista iän mukaan, on selvää, että kyseessä on Millenialsin suosima alusta.

38,5 % käyttäjistä on 25-34-vuotiaita, kun taas 20,7 % on 35-49-vuotiaita. Tämä tarkoittaa, että suurin osa Twitterin käyttäjäkunnasta on 25-49-vuotiaita.

Lähde: Tilasto 3

8. 42 prosentilla Twitterin käyttäjistä on korkeakoulututkinto tai korkeampi

Keskiverto Twitterin käyttäjä on koulutettua paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Vain 31 % kaikista amerikkalaisista on korkeakoulututkinnon suorittaneita verrattuna 42 %:iin Twitterin käyttäjistä.

Lähde: Pew Research Center 2

9. 41 % Twitterin käyttäjistä ansaitsee yli 75 000 dollaria vuodessa

Twitterin käyttäjät eivät ole vain paremmin koulutettuja, vaan he myös ansaitsevat enemmän. 41 % käyttäjistä tienaa yli 75 000 vuodessa, mutta vain 32 % amerikkalaisista aikuisista voi sanoa saman.

Lähde: Pew Research Center 2

10. Yhdysvalloissa on enemmän Twitter-käyttäjiä kuin missään muussa maassa

Yhdysvalloissa on noin 73 miljoonaa Twitterin käyttäjää. Japani on toisella sijalla 55,55 miljoonalla käyttäjällä, Intia kolmannella 22,1 miljoonalla ja Yhdistynyt kuningaskunta neljännellä 17,55 miljoonalla.

Mielenkiintoista tässä on se, että jos vertaamme Twitterin käyttäjien määrää kussakin maassa kyseisen maan kokonaisväestömäärään, se osoittaa, että Twitterillä on verrattain paljon suurempi markkinaosuus tason 1 maissa kuin Intian kaltaisissa nousevissa/kehittävissä maissa.

Tämä ei päde samalla tavalla muihin sosiaalisiin alustoihin. Esimerkiksi Facebookilla on enemmän käyttäjiä Intiassa kuin missään muussa maassa.

Lähde: Tilasto 2

11. 68,5 % Twitterin käyttäjistä on miehiä

Vain 31,5 prosenttia on naisia. Jostain syystä Twitter raportoi sukupuolijakauman paljon epätasaisemmasta kuin muut sosiaaliset verkostot ja on selvästi miesten suosima.

🔥 Empfohlen:  10 suosituinta fonttia kuuluisissa logoissa

Vertailun vuoksi: 49 prosenttia Instagramin käyttäjistä on naisia ​​ja 51 prosenttia miehiä.

Lähde: Olemme sosiaalisia

Twitterin käyttötilastot

Nyt tiedämme, kuka Twitteriä käyttää. Katsotaanpa, kuinka he käyttävät sitä. Tässä on joitain tilastoja, jotka valaisevat tapoja, joilla Twitterin käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa alustan kanssa.

12. 79 % Twitterin käyttäjistä seuraa brändejä

Toisin kuin Facebook, jossa useimmat käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa vain ystäviensä ja perheensä kanssa, monet Twitterin käyttäjät seuraavat ja ovat tekemisissä heidän kanssaan.

Lähde: Twitter Agency Playbook

13. 10 % Twitterin käyttäjistä on vastuussa 92 %:sta twiiteistä

Keskimääräinen Twitter-käyttäjä ei twiitaa paljon – keskimäärin vain kerran kuukaudessa. Pieni ryhmä aktiivisimpia Twitterin käyttäjiä twiittaa kuitenkin keskimäärin 157 kertaa kuukaudessa.

Nämä ovat vaikuttajia, jotka luovat kulttuurikeskustelun.

Lähde: Pew Research Center 1

14. 71 % Twitterin käyttäjistä saa uutisensa alustalta

Tämä tekee Twitteristä yhden uutiskeskittyneimmistä sosiaalisista alustoista Facebookin, Redditin ja YouTuben rinnalla.

Lähde: Pew Research Center 3

15. Keskimääräinen Twitter-käyttäjä viettää alustalla 3,53 minuuttia istuntoa kohden

Se on itse asiassa melko alhainen ja asettaa Twitterin kilpailijoiden, kuten Facebookin (4,82 minuuttia), Redditin (4,96 minuuttia) ja jopa Tumblrin (4,04 minuuttia) taakse.

TikTok on ylivoimainen voittaja istunnon keskimääräisen keston suhteen, sillä keskimääräinen käyttäjä viettää sovelluksessa 10,85 minuuttia.

Lähde: Tilasto 4

Twitter-tilastot markkinoijille

Aiotko käyttää Twitteriä yrityksesi markkinoimiseen? Tässä on mitä sinun tulee tietää ensin.

16. 82 % B2B-sisältömarkkinoijista käyttää Twitteriä

Tämä perustuu Content Marketing Instituten tietoihin ja edustaa niiden markkinoijien määrää, jotka käyttivät alustaa orgaaniseen sisältömarkkinointiin 12 kuukauden aikana.

Twitter liittyy Facebookiin, jota käytti myös 82 % B2B-markkinoijista. Vain LinkedIn oli suositumpi – sitä käytti 96 % B2B-markkinoijista.

Lähde: Sisältömarkkinointiinstituutti

17. Twitter tuottaa 40 % suuremman sijoitetun pääoman tuottoprosentin kuin muut sosiaaliset kanavat

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia on usein vaikea laskea, varsinkin kun on kyse sosiaalisessa mediassa. Twitter Agency Playbookin mukaan Twitter on kuitenkin selkeä voittaja mainonnan ROI:ssa.

Tilastot osoittavat, että Twitter tuottaa noin 40 % suuremman sijoitetun pääoman tuottoprosentin kuin muut alustat.

Lähde: Twitter Agency Playbook

18. Ihmiset katselevat mainoksia Twitterissä 26 % kauemmin kuin muilla sosiaalisilla alustoilla

Jos haluat varmistaa, että mainoksesi sisältöä todella arvostetaan ja kulutetaan, Twitter voi olla oikea alusta kampanjallesi.

Twitter for business -tietojen mukaan ihmiset käyttävät noin ¼ enemmän aikaa Twitter-mainosten katseluun kuin muualla verkossa.

Lähde: Twitter yrityksille

19. Kaksi kolmasosaa Twitterin käyttäjistä vaikuttaa ystäviensä ja perheensä ostopäätöksiin

Twitterin mainonnan kattavuus ulottuu pidemmälle kuin sen suorille käyttäjille. Twitter Agency Playbook -raportin mukaan yli 60 % Twitterin käyttäjistä vaikuttaa myös läheisten ystäviensä ja perheenjäsentensä ostopäätökseen.

Lähde: Twitter Agency Playbook

20. Twitterin käyttäjät ostavat uusia tuotteita noin 1,5 kertaa todennäköisemmin ensimmäisinä

Twitterin käyttäjät ovat tunnetusti varhaisia ​​omaksujia ja haluavat kokeilla uusia asioita. Keskimääräiseen online-väestöön verrattuna he ostavat 1,5 kertaa todennäköisemmin uusia tuotteita ensimmäisinä.

Lähde: Twitter Agency Playbook

21. Twitterin käyttäjät viettävät kaksi kertaa enemmän aikaa julkaisumainosten katseluun verrattuna muihin alustoihin

Twitterin käyttäjät ovat suuria julkaisumainosten ja uusien tuotteiden sisällön kuluttajia. He käyttävät kaksi kertaa enemmän aikaa julkaisumainosten katseluun kuin muilla sosiaalisen median alustoilla.

Lähde: Twitter Agency Playbook

22. Täytät KPI:si 2,3 kertaa todennäköisemmin, jos markkinoit uusia tuotteita Twitterissä

Kuten näet, Twitterin sisällyttäminen julkaisusuunnitelmiisi on välttämätöntä. Twitterin käyttäjät haluavat kokeilla uusia asioita, joten se on loistava tuotekehitysalusta ja paikka uusien julkaisujen markkinointiin.

Lähde: Twitter Agency Playbook

23. Brändejä, jotka kuluttavat enemmän Twitteriin, pidetään kulttuurisesti merkityksellisempinä…

Tutkimus on paljastanut 88 %:n korrelaation Twitterin kulutuksen ja yleisön käsityksen välillä brändin kulttuurisesta merkityksestä.

Tämä on järkevää, kun otetaan huomioon Twitterin paikka sosiaalisessa tilassa. Se on lopullinen reaaliaikainen julkinen keskustelualusta, johon brändit pyrkivät rakentamaan kulttuurista merkitystä.

Lähde: Twitter Agency Playbook

🔥 Empfohlen:  8 parasta 6 figuurityötä ilman korkeakoulututkintoa

24. …Ja kulttuurisesti merkityksellisemmät tuotemerkit tuovat lisää tuloja

Tässä on jälleen toinen korrelaatio – 73 % kulttuurisen merkityksen ja tulojen välillä. Siksi se on hyödyllinen alusta markkinoijille ja yrityksille, jotka haluavat lisätä tuloja, mikä on niitä kaikkia, eikö niin?

Lähde: Twitter Agency Playbook

25. 97 % Twitterin käyttäjistä keskittyy visuaalisuuteen

Kuten tämä tilasto osoittaa, Twitter on visuaalinen alusta. Siksi on tärkeää varmistaa, että sisällytät twiitteihisi huomiota herättäviä kuvia, jos haluat maksimoida sitoutumisen.

Lähde: Twitter Agency Playbook

26. Twitter Amplifyn käyttäminen lisää 68 % tietoisuutta

Twitter Amplifyn avulla markkinoijat voivat kaupallistaa videosisältöä, joka voi tavoittaa Twitter-yleisön laajasti.

Twitterin mukaan Amplify voi lisätä tietoisuutta 68 % ja viestien yhdistämistä 24 %.

Lähde: Twitter Agency Playbook

27. Aikajanan haltuunotot lisäävät mainosten muistamista ja tietoisuutta kolminkertaisesti

Aikajanan valtaukset ovat massakattavuuden sijoitteluita, jotka asettavat automaattisesti toistuvat videomainoksesi käyttäjien aikajanan kärkeen 24 tunnin ajan.

Nämä mainokset ovat erittäin tehokkaita, kun on kyse bränditietoisuuden lisäämisestä, ja ne toimivat paremmin kuin muun tyyppiset Twitter-mainokset.

Lähde: Twitter Agency Playbook

28. Trend Takeovers ajaa 3x paremman viestiyhteyden ja 9x paremman suosion mittareita

Kuten yllä, tämä on eräänlainen mainoksen sijoittelu, joka “valtaa” Käyttäjät-välilehden. Trendivalvojat sijoittavat mainoksesi muiden trendaavien tuotteiden rinnalle Tutustu-välilehden yläosaan. Tämäntyyppiset mainokset ovat erittäin tehokkaita, kun on kyse viestien yhdistämisestä ja suosiosta.

Lähde: Twitter Agency Playbook

29. Twitter on brändivuorovaikutuksen huippualusta

Jos haluat rakentaa vahvan brändin läsnäolon sosiaalisessa mediassa ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaidesi kanssa, Twitter on oikea paikka tehdä se.

Twitter Agency Playbook -raportin mukaan Twitter on suosituin sosiaalisen median alusta kuluttajabrändin vuorovaikutuksessa.

Lähde: Twitter Agency Playbook

30. Twitterin globaali mainosten sitoutuminen on kasvanut 35 % vuositasolla

Twitteristä on tulossa yhä suositumpi markkinoijien keskuudessa korkean mainosten sitoutumisen ansiosta.

Sitoutuminen mainoskampanjoihin alustalla on lisääntynyt vuosi vuodelta noin 35 %, mikä tekee siitä erittäin houkuttelevan vaihtoehdon markkinoijille ja yrityksille.

Lähde: Twitter Agency Playbook

Twitterin julkaisutilastot

Twitter on suosittu monien väestöryhmien keskuudessa, ja alustan trendaavat aiheet vaihtelevat usein villisti. Tässä on joitain Twitter-tilastoja, jotka valaisevat sitä, millaisia ​​asioita käyttäjät ovat twiitanneet viime vuosina.

31. Vähintään 500 miljoonaa twiittiä lähetetään päivittäin

Jos olit utelias, se on noin 6 000 twiittiä sekunnissa, 350 000 minuutissa tai 200 miljardia vuodessa.

Nämä Internetin live-tilastoista saadut tiedot olivat ajan tasalla vuonna 2013, mutta Twitterin käyttö on todennäköisesti lisääntynyt merkittävästi sen jälkeen. Itse asiassa, kun kirjoitan tätä, yli 650 miljoonaa twiittiä on lähetetty tänään.

Lähde: Internetin live-tilastot

32. Vuoden 2020 suosituin hashtag oli #COVID19

Tietenkin vuoden 2020 käytetyin hashtag oli #COVID19, joka twiittasi lähes 400 miljoonaa kertaa, jos huomioidaan läheiset muunnelmat.

Myös muut suositut hashtagit tänä vuonna liittyivät pandemiaan, kuten #StayHome, joka sijoittui kolmanneksi. #BlackLivesMatter oli vuoden toiseksi twiitetyin hashtag.

Lähde: Twitter 2020 vuosikatsaus

33. Vuonna 2020 tv-ohjelmista ja elokuvista lähetettiin 7 000 twiittiä minuutissa

Twitter on suosittu television ja elokuvan ystävien keskuudessa, sillä vuonna 2020 tv:stä ja elokuvista lähetetään yli 7 000 twiittiä minuutissa.

Vuoden 2020 suosituimpia TV-keskustelukohtia olivat Big Brother Brazil, Greyn anatomia ja tietysti Tiger King!

Lähde: Twitter 2020 vuosikatsaus

34. Ruoanlaittoon liittyvät twiitit kolminkertaistuivat vuonna 2020

Lukitukset tarkoittivat sitä, että ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona, joten suuri osa maailman väestöstä vietti keittiössä tavallista enemmän aikaa.

Ruoan ja juoman emojeita käytettiin myös paljon enemmän, koska ruoanlaittoon liittyvät twiitit ovat kolminkertaisia. Esimerkiksi cupcake-emojia käytettiin 81 prosenttia enemmän vuonna 2020.

Lähde: Twitter 2020 vuosikatsaus

35. Vuoden 2020 vaaleista lähetettiin 700 miljoonaa twiittiä

Politiikka on iso juttu Twitterissä, ja se on usein maailmanjohtajien, poliittisen ajattelun johtajien ja päättämättömien äänestäjien valintapaikka.

Vuoden 2020 aikana Yhdysvaltain vaaleista tehtiin yli 700 miljoonaa twiittiä, ja Yhdysvaltain presidentit Donald Trump ja Joe Biden olivat ensimmäinen ja toiseksi eniten ihmisistä twiittasi maailmanlaajuisesti.

🔥 Empfohlen:  136 parasta tiistai-meemiä, jotka tekevät tiistaistasi kevyemmän

Lähde: Twitter 2020 vuosikatsaus

36. 😂 oli maailman twiitatuin emoji

Sano mitä haluat internetistä negatiivisuuden lähteenä, mutta emojien käyttö kertoo toisenlaisen tarinan.

Hymiökasvot ilon kyyneleillä emoji, joka tunnetaan myös nimellä itkevä naurava emoji, on Twitterissä maailmanlaajuisesti eniten käytetty emoji.

Lähde: Twitter 2020 vuosikatsaus

37. Chadwick Bosemanin tilin viimeinen twiitti oli kaikkien aikojen tykätyin ja uudelleentwiitatuin

Chadwick Boseman oli maailmankuulu näyttelijä, joka näytteli Black Pantheria Marvel-elokuvissa. Näyttelijä kuoli traagisesti vuonna 2020 pitkän taistelun jälkeen syöpää vastaan.

Hänen fanit tulivat voimaan hänen kuolemansa jälkeen, ja hänen viimeisestä twiitistä tuli kaikkien aikojen tykätyin twiitti, joka keräsi yli 7 miljoonaa tykkäystä.

Lähde: Twitter 2020 vuosikatsaus

38. 52 % kaikista twiiteistä vuonna 2020 tuli Gen-Z-käyttäjiltä

Twitter Agency Playbookin mukaan yli puolet kaikista twiiteistä vuonna 2020 julkaisivat Gen-Z:n käyttäjät. Z-sukupolvella tarkoitetaan kaikkia vuosina 1997–2012 syntyneitä.

Tämä osoittaa, että vaikka Twitterillä on laaja käyttäjäkunta, nuoremmat sukupolvet ovat äänekkäimpiä alustalla.

Lähde: Twitter Agency Playbook

Infografiikka: Twitterin tilastot ja faktat

Olemme tiivistäneet tärkeimmät tilastot ja tosiasiat tähän kätevään infografiikkaan.

Huomautus: Jos haluat julkaista tämän infografian uudelleen, tallenna infografiikka tietokoneellesi, lataa se blogiisi ja liitä tähän viestiin linkki takaisin.

Twitterin tilastoresurssit

Lopulliset ajatukset

Kuten yllä olevista tilastoista näet, Twitter on loistava alusta mainostajille, yrityksille ja keskivertokäyttäjälle. Toivottavasti nämä Twitter-tilastot antavat syvällisemmän käsityksen Twitterin käyttäjistä ja Twitterin nykytilasta.

Haluatko lisää tilastoja? Tutustu näihin artikkeleihin:

Table of Contents